[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1633370984401.jpg (8.63 KB, 195x171, aaa.jpg) ImgOps Google

9d498 No.811

kulaklık lazım

bir tekstil fabrikasında amele gibi çalışıyorum. makineler çok gürültü çıkarıyor. ama çok. telefon ve ultra dandik kulaklık ikilim kulağıma yeterince güçlü ses iletemiyor. sakin müzikleri hiç duymuyorum. umarım sebep benim sağırlığım değildir de teknolojik aletlerdir

mantıklı olan görseldeki gibi kulağı kapsayan kulaklıklar sanırım. ama böyle dikkat çekici bir şeyi kullanmak istemem. üstelik kocaman cebe sığmaz. belki iş güvenliği zart zurt derler görürlerse

yaeniğğ. bana diğer tarzlarda kulaklık önerin be anonlar. fakirim ona göre. öncelikli kriter güçlü ses. iyi/doğru ses çıkarması değil. çıkarırsa hoş olur tabii. ama fakir olduğumu yazmıştım. henüz maaş almadım

585f9 No.812

>>811
https://www.kzkulaklik.com/urun/qkz-vk4-dinamik-surucu-kulak-ici-kulaklik/
iemleri öneririm, mesela buna bakabilirsin anon. kulağının tam içine oturup dış sesi kesiyor. sitede yine aynı fiyata başka alternatifler var ancak hiç denemedim o yüzden yorum yapamam. aliexpress de aslında daha ucuz ama kargodur vergidir derken daha pahalıya patlıyor[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]