[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1538647539220.jpg (113.35 KB, 1280x979, 1280:979, 1280px-Laptop-hard-drive-e….jpg) ImgOps Google

1145d No.80

yalnızca oyun oynarken hdd den çık çıt sesler geliyor ve oyun dakikada 2 kez donuyor. bad sector taraması yaptım sorun yok. ne olmuş bozulmuş mu?

9c598 No.81

Bios’tan başlangıç seslerini aç ve bilgisayarı başlatırken kulağını koy dinle. Birden fazla bip veriyorsa bir sorun var demektir.

Benim de geçen ay harddiskim ortada hiçbir sebep yokken bozuldu.

ef712 No.83

>>81
hdd ile ssd nin sata ve power kablolarını değiştirdim sorun çözüldü.

a7f40 No.84

şansa bak benim de bozuldu garantiye yolladım. taşındığımız için paraverici falan hiç uyarmadan şalter aç kapa yaptı muhtemelen ondan oldu zaten. allaxtan tüccar yenisini vereceğiz diye kabul etti yoksa 300 kamal veremezdim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]