[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1630420276533.jpg (92.52 KB, 1280x720, indir.jpg) ImgOps Google

08942 No.799

https://www.youtube.com/c/Yaz%C4%B1l%C4%B1mBilimiAnkara/videos

bu kanal ve sahibi mustafa murat coşkun hakkında ne düşünüyorsunuz? kodlama öğrenmeye yeni başlayan birisine bu kanalı önerir misiniz? ön bahçede öve öve bitirememişler bu adamı ve ben de bu konuya sıfırdan başlamak için şöyle bilale anlatır gibi anlatan birisini ararken bu adama denk geldim. naçizane yorumlarınızı bekliyorum.

10f2b No.802

kodlama menesine gerçekten inanan var mı? geçen ay komple entegre çalışan proje yönetim ekosisteminin sıfırdan yazılmasına 2k verdim sadece. 2 ay sürdü.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]