[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1629570379266.jpeg (51.88 KB, 700x631, 6D2A71CC-19BA-4D14-BDD1-4….jpeg) ImgOps Google

740ea No.795

bazı youtube videoları bilgisayarım yetmiyormuş gibi donuyor. size oluyor mu? sorun internet değil.

cbc63 No.796

>>795
Çözünürlüğü senin ekran kartı çözünürlüğünden fazla olabilir

ce990 No.797

bütün videoları 720 de izliyorum. kimisinde yükleme çubuğunu atlayınca hemen oynuyor kimisi dediğim gibi sürekli donuyor. videonun codec'iyle falan alakalı olabilir mi? gerçi bunlar youtube'a yüklendiğinde hepsi aynı formata dönüştürülmüyor mu?

dd1da No.798

File: 1630259272309-0.png (2.12 MB, 1720x972, 1.png) ImgOps Google

File: 1630259272309-1.png (2.59 MB, 1722x970, 2.png) ImgOps Google

File: 1630259272309-2.png (1.13 MB, 1718x974, 3.png) ImgOps Google

>>797
hayır anon farklı codecler var.
mesela benim attığımda 720p AV1 (yani AVIF), 4K olan ise VP9. 3.cü ise safaride 720p. Safarinin henüz avif desteği olmadığı için vp9 video vermek zorunda kalıyor youtube

8404c No.801

>>798
tarayıcıya h264ify yükle bu sayede mp4 olarak stream ediyorsun. av1 ve opus yeni codecler sayılır eski bilgisayarlar kasıyor onları işlerken.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]