[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1627996614448.png (338.9 KB, 780x780, ClipboardImage.png) ImgOps Google

fc7a9 No.787

Bir USB'ye bir linux vs kursam ve bilgisayardan os'u çalıştırsam ne kadar bilgi bilgisayara kaydolur?
Bu yöntem ve halka açık yerlerdeki internetlere bağlanılarak kolaylıkla anonimlik sağlanamaz mı?

63c51 No.788

Resimdeki USB 2.0 biraz yavaş. 3.0 olanını al. Linux tabanlı OS'yi USB'ye yazdırıp live mod'da çalıştırırsan bilgisayarda iz bırakmaz. Anonimlik istiyorsan Tails kullan. İnternet cafe gibi yerlerde Tails tam biçilmiş kaftan. Yalnız dikkat edilecek bazı hususlar var. Ana bilgisayarın BIOS'u ve firmware'si zararlı yazılım bulaştırılmamış olmalı. Donanım tabanlı casus yazılımlarda Tails işe yaramaz. Klavyeye entegre edilmiş keylogger bulunmamalı. Bunlar teknik konular. Güvenlikten emin olduktan sonra Tails güvenle kullanılabilir.

fc7a9 No.789

>>788
Resmi örnek olarak koydum, amacım soru sormaktı zaten. Böyle bir şey varken insanlar bilgisayara gömülü işletim sistemlerine neden saçma sapan güvenlik önlemleri alıyor onu merak ettim anon. Bu işlemle risk gördüğün anda USB'yi yok edersin ve hiç var olmamış oluyorsun.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]