[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1627722435226.png (41.57 KB, 620x343, ClipboardImage.png) ImgOps Google

2be0a No.784

WarezTurkeyin, Fullprogramindirin turbobit tarzı sabır siken saçmalıkları olmayan bir yabancı alternativi var mı? Arama yaptığımda scam siteler çıkıyor sadece. İki üç mblık şey için de torrentle uğraşmak caydırıcı geliyor.

c63e3 No.793


99a3a No.814

rlsbb.ru

d7798 No.837

https://rentry.org/fwt

bu linki cerceveletip duvariniza asmaniz lazim

1a09a No.838

crackingpatching
badupc

korsankoyu'ndak' kurukafali yuklemeler

e9fe5 No.839


e9fe5 No.840

>>839

sonuna yanlışlıkla alıntı koydum kusura bakma kullanmayı bilmiyom ilk defa postluyom

al
https://www.reddit.com/r/Piracy/wiki/megathread[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]