[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1625512132487.png (6.08 KB, 256x256, comment-faire-sauvegarde6.png) ImgOps Google

cbdfd No.774

bilgisayarları hep öldürdüğüm için bazen yedek alıyorum. tercihim bulut oluyor çünkü şartlar öyle. neyse. onedrive dosyalarınız dondu. çözülmesi 24 saat sürebilir diyor. gmail ise 2-3 kez .zip ya da .rar dosyalarımı bozdu. ne kadar da dayaklık hizmetler bunlar. sorum falan yok. isyan tiradı olara şaaapın

cbdfd No.775

gmail - gdrive neyse anlayın işte

8b9af No.777

bence drive senin dosyanı bozmuyor ya sen arşivlerdekn bozuyorsun ya da indirirken sorun yaşanıyor.

cbdfd No.781

>>777
arşivlediğim şeyi bilgisayarda açarken bir şey olmuyor. aradan x zaman geçtikten sonra indirince açıyor ama y zaman geçtikten sonra açmıyor. bu geldi başıma 2-3 kez. indirirken bir şeyler olmuş olabilir tabii. bilemedim[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]