[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1625240780924.jpg (14.98 KB, 241x280, invertir.jpg) ImgOps Google

64ba6 No.771

Reface uygulmasının nsfw filtresini bypass etmenin yolu var mı? Eğer yoksa uğraştırmadan işinizi halledebileceğiniz bir alternatifiniz var mı?

Programı bilmeyenler için sorum şu. Bu program nsfw olan gifleri filtreleriyle buluyor ve yüklenmesini engelliyor. Am ve memeleri ayrı ayrı denedim, ikisi de filtreden geçemiyor hatta bazen dekolte bile sıkıntı çıkarabiliyor. Negatif renklendirmeyi denemedim ama işe yarayacağını sanmıyorum ki işe yarasa bile iki kere renk ayarı yapmak aşırı uğraştırıcı bir yol, bozunmalar olacaktır vs..

844ad No.772


a2c6b No.773

>>772
Bu site berbat anon, hem sınırlamalar var hem video değil hem de shopları kötü

c8f31 No.786

Video editor türü bir programla gifi sansürle sadece surat kalsın gerisi siyah olsun öyle yükle, sonra orijinal gifle yüzü değişmiş gifi birleştir.

27f44 No.803

>>772
blurlu veriyor[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]