[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623483189228.png (6.67 KB, 308x266, 22:19, andy-sm.png) ImgOps Google

615dd No.753

aileden birinin kullanmadığı huawei p9 lite 2017 modelli kusurlu bir telefon var. açma-kapama tuşu sorunlu. bari "double tap" olayıyla bu sıkıntıyı aşayım dedim ama o özelliği koymamışlar telefona. bu özelliği telefona koymamalarının sebebi nedir? nasıl bir kafa bu? çift tıklama gibi basit bir işlevden ekstra kâr peşinde mi koşuyorlar? bu ne gülünç bir olaydır. benim kafamın basmadığı bir güvenlik sorunu varsa eğer o zaman niye başka bir versiyonunda insanlara bu özelliği seçme-seçmeme hakkı veriyorlar. telefonu rootlayınca sistem ayarlarından "belki" halledilebiliyormuş. salak salak işler

615dd No.754

100 tane uygulama denedikten sonra istediğim işi yapan bir uygulama buldum

615dd No.755

hmm. abim telegramdan ayıplı videolar indirmiş. telegramı silmiş. ama videolar kalmış. videolar normal galeride gözükmeyince silindi sanmış sanırım[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]