[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1622879631949.png (14.4 KB, 1366x162, 683:81, Adsız.png) ImgOps Google

69eb5 No.743

opera bazen kasıyordu. disk kullanımı %100 oluyordu diye sildim. geride bu klasörler kalmış. bunları da silmeye çalıştım silemedim. yılanın başı bunlar galiba. 01 klasörüne sağ tıklayınca bilgisayar kendinden geçiyor. ne kadar beklersem bekleyeyim özelliklerine bakamıyorum. disk kullanımı %100 oluyor

önceden de silinemeyen klasörlerim olduğunda live linux ile siliyordum. az önce puppy linux ile denedim o da olmadı. read-only file diye hata veriyor. direkt silmek için veya klasör izinlerini değiştirmek için çeşitli komutlar yazdım hepsi reddedildi. immutable file denen bir şey varmış. belki öyledir diye onunla ilgili de komutlar yazdım yine reddedildi

belki puppy linux zayıf kalmıştır, yapmam gereken ekstra bir şey vardır ve bunu bilmiyorum diye şimdi kali linux ile deneyeceğim

onunla da beceremezsem ne yapmalı?

69eb5 No.744

Input/output error aliyorum. Yine yeniden hard diskimi bozmuşum sanırım. İstesem bozamam nasil beceriyorum hayret

69eb5 No.745

Tum dosyalarda read only hatasini alıyormuşum. Hintli birinin cok sacma bir onerisini deneyeceğim

69eb5 No.746

https://youtu.be/RHnVXpfuzY8 şu önerinin işe yaradığına inanamiyorum. Windowstaki güç ayarinin live linux ile ne alakasi var. Zalım microsoft makineyi ele geçirdiği icin mi boyle oluyor

d2a65 No.747

File: 1622964529706.gif (16.5 KB, 220x123, 220:123, tenor.gif) ImgOps Google


1e9ca No.748

>>746
güç ayarı değil, fast startup yapıyor. o menüde olması bilgisayarın boot ayarlarını düzenleyemeyeceği anlamına gelmiyor. zaten windows o bootloader kısımlarında hüküm sürmeyi seviyor, ben kullanırken rastgele olarak grub bölümünü siliyordu falan.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]