[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1620848668171.png (2.24 MB, 3840x2160, aEXbirwnPkBmgJtqr5FizxCg.png) ImgOps Google

2017e No.713

microsoft flight sim 2020 150 gb hard disk istiyor. yeni modern warfare 175 gb. birisi tüm dünyayı içeriyor, birisi minik minik haritaları. belki tüm haritalarını birleştirsen bi ilçe kadar alan kaplamaz. hard disk alanını belirleyen şey nedir?

2562b No.714

Grafik detayi

22c67 No.715

Flight Simulator tüm dünyayı düşük detaylı olarak 150GB’a sığdırıyor. 3cm çözünürlükteki haritayı uçtukça msft sunucularından indiriyor, gerçek boyutu 2PB (2000TB).

e58b1 No.716

>>715
internet yokken haritayı göremiyorsun yani olaya bak.

22c67 No.717

>>716
hayır görebiliyorsun, sadece nispeten düşük çözünürlüklü. istediğin yerleri internet varken cacheleyebiliyorsun.

99475 No.720

File: 1621343492989.png (23.98 KB, 1158x277, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>716
şu 64tb'lık ssd'den 32 tane alıp tüm haritayı indirebilirsen internet yokken de oynayabilirsin hocam.

7a263 No.764

>>720
bu durum flight simulatoru korsan oynamayı engelliyor mu?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]