[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1619211493552.jpg (474.61 KB, 2800x1687, 400:241, 3d-printing-guns1.jpg) ImgOps Google

f5275 No.689

anonlar sizce 3d printed silahların geleceği var mı? üretimin merkezden koparılması tüccarın işine gelir mi? eğer gelmiyorsa bunun için ne tür önlemler alabilir?

79c76 No.690

File: 1619298813661.png (658.15 KB, 600x800, 3:4, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>689
Bunu bir ara ben de bayağı düşündüm. Tahminimce 3D teknolojisi geliştikçe hem tüccar hem silah olayı tehlikeli olmaya başlayacak.
Muhtemelen yeni nesil 3D yazıcılarda bildiğimiz yazıcılar gibi offline çalışan makineler değil, yazdırılan tüm projelerin denetlenebileceği bir yapım oluşur.
Mesela İstanbul bağcılarda plastik silah bulundu, o çevredeki tüm 3D yazıcıları tarayıp bulunan parçalara benzer parçalara sahip silahlar bulunacak ve işlem yapılacak. Belki de özel karbon imzası tarzı bir şey olabilir, bu sayede plastiğin sahibi kolaylıkla bulunur. Zor şeyler değil bunlar.

Üretim için ise artık proje sahiplerine telif atılabilecek. Mesela yaptığın bir aparat X firmasının olsun, bu firma sana telif atıp davalık edebilecek ve belki de denetlenme sistemiyle bu kaçak projeleri yazdıranların başı belaya girecek ki zannetmiyorum. 20 yıl önce internetten gelmiş geçmiş tüm film, dizi ve müzikleri korsan indirebileceği söylense ben şahsen inanmazdım.

81550 No.691

>>689
bence geleceği var. birkaç yıl önce denk gelmiştim bu konuya. enerjisini bu işe harcayan ciddi bir kitle var. alıcısı da var. bu silahlarla işlenmiş bir cinayet vakası da vardı sanırım.

db91a No.692

File: 1619721419561.jpg (115.69 KB, 1280x852, 320:213, Black_Hornet_Nano_Helicopt….jpg) ImgOps Google

>>689
silah konusunda ben drone lar daha çok korkutuyor, korkunç hızlılar.
https://www.youtube.com/watch?v=R3pnLKFMyU0
https://www.youtube.com/watch?v=9fa9lVwHHqg

5ccba No.709

bu tirada zamanında cevap yazamamıştım. önemli olan silahı yapmak değil anon mermiyi bulabilmek. mermiyi üretmek 3dprinerda silah basmaktan daha zor ortalama vatandaş için.

en iyi ihtimalle taıdık polisten 1-2 mermi bulabilirsin köde sıkacam diyerek veya boş kovan bulup tekrar dolum vs uğraşman lazım ki bu şehirde yaşayan anonlar için büyük sorun.

6557d No.726

ben 3D printed AR15 ve Glock 19 yaptim ama bulundugum ulkede namlusundan tut tetigine kadar herseyi satin alabiliyorsun bunlari TR de nasil alacaksin? namluyu sanayide yaptirtirsin artik fisegi evde basabilirsin ama barutla primer i nereden tedarik edeceksin?

860d2 No.729

>>726
Tunay sen misin?(KURALLAR.HTML)

40904 No.730

File: 1622157282047.jpg (94.24 KB, 1024x949, 1024:949, 1616526693633.jpg) ImgOps Google

Liberator(op'nin görselindeki silah) tek kullanımlık nişangahı ve menzili yok yani bi işe yaramaz. AR temellilerde ise Reciever'ın metal olması lazım yoksa silah birkaç atıştan sonra parçalara ayrılıyor

40904 No.731

>>730
*Receiever

40904 No.732

>>731
YETHERRRRR
receiver ulan receiver

be9d8 No.733

>>732
Ne tunayi la? Tunay mermi gorse korkudan altina eder


Olm receiver yazamion kalkmis mesaj atiyorsun(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]