[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1616681640980.jpg (30.83 KB, 1200x675, 16:9, bluestacks_4011.jpg) ImgOps Google

b06c0 No.671

anonlar bluestacks 4 e cod mobile yükledim. oyun acayip kasıyor sanki pentium 4 te oynuyor gibiyim. önerisi olan var mı?

14746 No.672

emulatorde gpu isteyen oyunla kasacaktir tabi. gpu ayari varsa ona bak. yoksa olmaz zaten.

https://support.bluestacks.com/hc/en-us/articles/360034146411-How-to-dedicate-your-PC-s-GPU-for-BlueStacks-4

545c5 No.673

ldplayer belki daha iyidir

c40b3 No.674

>>671
resolutionu düşür anon

dc688 No.680

>>672
gta 4'ü en yüksekte açan pc bunda nasıl zorlanıyor ya.

>>673
bi tık daha iyi doğru ama onda da tuş sorunu çıktı. bluestacks'te tuşlar gömülü olarak geliyor normal oyun gibi. buna bayağı uğraşmak lazım. snowboard kayarken veya tanka bindiğinde tuşlar karışıyor.

>>674
anon çöp oluyor ya. telefonum daha iyi oynatıyor oyunu neden böyle oluyor.

14746 No.682

>>680
Gpuyu kullanmadigi surece gta degil en super oyunu da oynatsa sonuv ayni olur

0e37f No.684

>>680
>gta 4'ü en yüksekte açan pc bunda nasıl zorlanıyor ya.

emüle ediyorsun çünkü. donanım ile yazılım arasına emülatör (bluestacks yani) katmanı giriyor ve alabileceğin performansı direkt etkiliyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]