[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1613317446858.jpg (45.67 KB, 600x337, 600:337, kuantum-sifreleme-ile-sifr….jpg) ImgOps Google

303d2 No.634

ANONLAR YARDIMA İHTİYACIM VAR
https://nordvpn.com/tr/blog/windows-10-klasor-sifreleme/

porno klasörümü şifrelemek için yukarıda verilen yöntemi kullandım:

3. Aşağıdaki kodları kopyalayın ve metin belgesini açarak içine yapıştırın.

cls
@ECHO OFF
title Folder_z_haslem
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Folder_z_haslem goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Klasoru sifrelemek istiyor musunuz(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Folder_z_haslem "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Podaj haslo
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== ŞİFRE BURAYA goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Folder_z_haslem
echo Folder odblokowany pomyslnie.
goto End
:FAIL
echo Haslo niepoprawne.
goto end
:MDLOCKER
md Folder_z_haslem
echo Folder_z_haslem created successfully
goto End
:End

4. ŞİFRE BURAYA yazan yere kullanmak istediğiniz şifreyi yazmanız gerekiyor. Daha sonra, bu metin belgesini “Farklı Kaydet” seçeneğini kullanarak “Kilitleyici.bat” şeklinde kaydedin.

5. Kaydettiğiniz bu dosyaya çift tıklayın, “Locker” adında yeni bir klasör oluştuğunu göreceksiniz.

6. Şifrelemek istediğiniz tüm dosyaları bu klasörün içine taşıyın.

7. Artık bu klasöre çift tıkladığınızda, belirlediğiniz şifreyi girmeden açamadığınızı göreceksiniz.

ama şimdi şifreyi girsem de açamıyorum nolur yardım edin kurtarmanın bir yolu var mı?

fd115 No.635

anonlar tamamdır sorunu hallettim kurtardım klasörü. Bu yöntem leş gibi bana klasör şifrelemek için bir yöntem önerecek anon var mı?

3867d No.636

File: 1613393555794.jpg (41.45 KB, 596x657, 596:657, 543453543.jpg) ImgOps Google

-yeni oturum aç, şifreyi oturum parolası yap
-porno klasörünü oraya taşı
-profit?2. yöntem (klasörün aynı oturumda olması gerekiyorsa)

-yeni oturum aç, klasöre koymak istediğin şifreyi oturum parolası yap
-klasöre sadece o oturumdan erişim izni ver
-explorer.exe'ye shift + sağ tıklayıp başka kullanıcı olarak çalıştır diyerek 2. hesaba giriş yap
-klasörü oradan aç
-profit?


3. yötem
üsteki ile aynı şekilde ama explorer'dan oturuma girmek yerine masaüstüne boş kısayol/shortcut oluşturup dosya yoluna;

runas /user:"kullanıcı adı" "c:\pornoklasörü"

yazarsan her klasörü açışında gelen komut satırına parola girip açarsın.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]