[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1611576657668.jpg (211.39 KB, 648x864, 3:4, sümer-kolçak_661152.jpg) ImgOps Google

5aa08 No.612

şuan yine torrentliyorum yine aklıma takıldı senelerdir içinden çıkamadığım, nedenini anlamlandıramadığım bir konu var belki burada mantıklı bir cevap bulurum.

normalde torrentten bir şey indiriyorken 11-12 mib/s ile indiriyorum ama bu browser açıkken arkada video-film izliyorken, çanlarda postluyorken böyle ama herşeyi kapatıp sadece torrenti açık bıraktığımda indirme hızı aşırı şekilde düşüyor sürekli 12 mib ile 100-200 kb arasında gidip geliyor ve hiç bir zaman düzelmiyor, bunun tam tersini yaşamam gerekmiyor mu? niye böyle?

90a3b No.613

File: 1611580335007.jpg (421.3 KB, 1000x666, 500:333, crying.jpg) ImgOps Google

>11-12 mib/s ile indiriyorum
allah için nasıl? benim 1mib/s.

96065 No.614

Seed ile alakalı. Torrent bir sunucudan çektiğin gibi standart hız almazsın dalgalanma olur.

55ccf No.734

uploadı kıs[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]