[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1610098056172.jpg (33.7 KB, 640x480, 4:3, 1608989969298.jpg) ImgOps Google

178f6 No.587

btc cüzdanımda unuttuğum btc şu an 160 euro ediyor. bunu harcamak istiyorum. drug hariç ne almamı önerirsiniz derin internet marketlerinden?

0f9b1 No.591

herhangi bir borsaya at ve AVAX al unut sonra. Yakın gelecekte çok artacak. transfer fee çok düşük ve inanılmaz hızlı max 2 dakikada çat diye gidiyor.

e1561 No.606

beni dinleseydin şimdiye 200 eurodan fazla paran vardı anon. avax değerleniyor. al unut. HODL.

fa4ba No.610

File: 1611135486159.jpg (1.83 MB, 1242x1573, 1242:1573, 1610160992223.jpg) ImgOps Google

CMC'de 44. sırada 8.750m market cap'i var. çok para kazanaman bundan anonum.

481e4 No.611

>>610
cmc 44. sırasına ne kadar sürede gelmiş ona baktın mı? Eylül ayında testnetten çıkıp main chain launch edilmiş. Henüz yolun çok başında olmasına rağmen kısa zamanda bu kadar yükseldi ve henüz çoğu coin unlock bile edilmiş değil chaindeki lel. cmc'e bakıp değerlendirme hemen bir ton shitcoin yükseldi düştü bu proje cidden yenilik getiriyor. Chainlik, Polkadot ve Avalanche gelecek vaad eden yegane altcoinler. Ethereum bridge hazır sayılır yayınlanınca anasının amı gibi gas price ödeyen eth tayfasının keşfetmesine bakar. Üstelik henüz listeleyen amerika exchange bile yok, coinbase listelemeye başlayınca göre sen curcunayı. Şimdiden para kazandım zaten /b/'de bir tiradda günlük alım satımlarımı atmıştım. Alıp tuttum onları ve yüzde 20 kardayım biraz correction yemiş olmasına rağmen.

etherum bridge bitince, her ay belirli miktar coin unlock oldukça ve amerika borsaları listemelemeye başlayınca belki 50 doları bile geçebilir. 20 hiç uzak değil birkaç ay sonra 20 seviyelerine geleceğini düşünüyorum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]