[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1609314473008.jpg (91.24 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

a9a01 No.576

Merhaba
1 hafta önce amazon indiriminden yararlanarak
sennheiser hd350bt model kulaklığı aldım
Bunun bir de mobil uygulaması var, pil seviyesini, ekolayzer ayarını bir de firmware güncellemesi almasına yardımcı oluyor.

Bu güncellemeyi ben bi' türlü yapamadım, tahmini süre 31 dakika diyor 8 saat açık bıraktım yine olmadı, bilgisi olan anonlar yardımcı olursa sevinirim.

https://www.reddit.com/r/sennheiser/comments/g9r6qs/what_are_the_bluetooth_issues_with_the_hd350bt/

buradan anladığım kadarıyla tüm eşleşmeleri silmeyi denedim ama yine de güncelleme olmadı, telefondan uygulamayı sildim yükledim denedi yine olmadı.

https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/12944/HD_350BT_QG_587112_1019_A02_INT.pdf

Bircom'a yazdım ürünü bize kargolayın diyor, 1 haftalık ürünü kargoda p*ç etmeden nasıl düzeltebilir.

abf93 No.581

kaça aldın?
güzel ses veriyor mu?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]