[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1607853203226.png (413.97 KB, 500x500, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

b6924 No.562

8 Bit oyunlarda sprite uzunluk birimi 8x8 ya da 8x16 olmalı diyorlar ama internette gördüğüm tüm 8 bit sprite'ler her bir köşede 16'dan fazla pixel içeriyor.

8 bit bir oyun yapmayı düşünüyorum ama usülüne uygun olsun diye kafama göre çizmek istemiyorum. Yardım edin :C

b6924 No.564

File: 1607860827401-0.png (5.12 KB, 141x230, 141:230, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1607860827401-1.png (31.73 KB, 113x108, 113:108, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>563
Anon kafamda tasarlanmış bir evren üzerine tanrıyı oynayan insan ırkı ve tonlarca metafor içeren bir oyun var. Oyunda hikaye ve RPG kısmı aşırı aşırı ağır basacak. Oyunun en önemsiz npcleri olan askerler bile random generated mini görevlere sahip olacak. Ana görev, yan görev ve mini görev tarzında işte. Mesela bir cesette askerin annesine yazdığı bir mektup göreceksin, annesine vereceksin, sevgilisinin ona tuzak kurduğuyla ilgili ip uçları falan filan derken oyun seni öyle bir noktaya getirecek ki tetiği çekmek için 10 kez düşüneceksin ve bu seni aşırı rahatsız edecek. Bu kadar karmaşık kodlama detay işi varken onun bir de müziğine, modellemesine girişemem ve girişmem. En az 10 yılımı alır ve kodlamasını düzgün yapmazsam eşek gibi ağır olur, pc kaldıramaz. Ayrıca imajdaki gibi tatlı şeyler falan düşünmüyorum. Şu imajdaki gibi olabilir mesela. Konuşma sahnelerinde stardew valleydeki gibi yüzleri gözükecek. Her ırkın erkek ve dişisinin sesi farklı olacak ama temelde 8 bit iniltileri ya da rastgele mırıldanmalar olacak, muhtemelen ikincisi. Oyunu bayağı +18 yapmayı düşünüyorum ayrıca. Mesela karakterin fahişelik yapabilecek ya da güç gösterisi için insanların kellesini alıp ortalığa fırlatabileceksin kanlı falan işte.

Müzik olarak da ne yapabileceğimi bilmiyorum ama oyun bittikten sonra kickstarterden aldığım parayla müzik satın almayı düşünüyorum.

8b812 No.586

>>564
yapabilirsen süper olur. ama leah su'yumun görselini kullanırken orospu filan demek bizim kültürümüze ters. burası 4.000 weaboo dolu bir tahta olsaydı başına bela gelirdi.

şaka bir yana, bu dediklerini rpg maker ile yapmak çok daha kolay değil mi? (sesler hariç)

müzik için de boxistandan çok yetenekli kompozitörler bulabilirsin ucuza. artık gelirin yüzdesiyle mi anlaşırsınız bilemem ama aşırı iyi eğitim görmüş ve filarmoni, belediye vs orkestrasında ter dökmeye kasan binlerce insan var. yeni nesilin hemen hepsi de dijital ortamda müzik yapmaya hakim. oyunun bi demosunu çıkarırsan postanı paylaşırım hatta 7-8 kişiyle.

60b37 No.588

>>586
Birkaç yıl sonra olacaktır. Easter egg olarak buraya da selam çakarım.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]