[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1599070853314.png (208.55 KB, 450x450, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

5e4be No.519

HTC desiere 820 adlı şu bok parçasının formatlamama rağmen takılmalar ve ısınmalarının olduğunu farkettim. Pek sık telefon kullanan biri olmadığım için yensini alacağıma rootlayıp boş şeyleri silerim dedim.

5e4be No.520

>>519
titanium backup ile yanlışlıkla sistem dosyasını silmişim menüye/anasayfaya gittiğimde maalesef com.android.systemui işlemi durdu hatası alıyorum. Formatlamayı denedim. Yardımcı olabilir misin anonlar?

Bu arada tunay tahtanda çıplak ip ile bile post atamıyoruz. Proxy ile attığımda postlar yarım gidiyor. Eğer editleyebiliyorsan birleştir şunu.

92c4e No.522

>>520
telefonun programı ile pc den yazılım atmayı deneyebilirsin.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]