[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1586895609406-0.png (1.02 MB, 1365x682, 1365:682, tahta (3).png) ImgOps Google

File: 1586895609406-1.png (1.22 MB, 1366x674, 683:337, tahta (2).png) ImgOps Google

File: 1586895609406-2.png (1.23 MB, 1366x617, 1366:617, tahta (1).png) ImgOps Google

61a4a No.445

Bunu nedenini bilen var mı? ilk oyunda sorun yok ama diğer oyunlarda harita yarım çıkıyor, duvarın arkası gözüküyor.

8b706 No.446

File: 1587028299737.gif (820.55 KB, 800x376, 100:47, verfy.gif) ImgOps Google

https://youtu.be/15pgOOo_8LY?t=14
eğer zamanında indirip unutmadıysan dosya indirilip, servera bağlanılarak vs. yapılan bir açığı yapmanın bir yolunu bulmuşsun gibi anon. ama buradaki yorumlara göre oyunu kapatıp açtığında veya başka bir workshop mapine bağlandığında kendi kendine düzelmesi gerekiyor Counter-Strike Global Offensive\csgo\maps'in içinde mapbreaker diye bir dosya var mı diye bak.

yoksa ve bu dalgayı hiç kullanmadıysan steam üzerinden dosyalarını düzelttir veya oyunu silip yükle.

34307 No.447

>>446
Anon format sonrası oyunu yeniden yükledikten sonra böyle oldu, oyunu bi' kaç defa silip yükledim düzelmedi.
Senin dediğini yaptın şuan için sorun yok.Teşekkür ederim.

34307 No.448

File: 1587054539008.png (666.62 KB, 1366x669, 1366:669, Ekran Görüntüsü (22).png) ImgOps Google

>>446
Sevincim kısa sürdü.

7d8ef No.449

>>448
id ne anon rek atak

34307 No.450

>>449
Bu konuştuğun dili bilmiyorum.Çok oyun sever biri değilim, işsiz dönemimde sıkıldıkça 2 el ölüm maçı oynayıp çıkıyorum.Zaten onda da 4-6 alıp köşelerde bekliyorum, diğer oyuncular ya hile yapıyor ya da bilgisayarları çok iyi, arkalarını görüyorlar.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]