[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1584040822141.jpeg (34.39 KB, 460x347, 460:347, 9B90F513-7FB4-458F-9E61-7….jpeg) ImgOps Google

0103d No.439

bir hacker pc mizin kontrolünü ele geçirdi diyelim. mouse ve fare onun kontrolünde, ekrandaki her şeyi o yapıyor. bu durumda yapılacak şey direkt modemi kapatmak değil midir? bağlantı olmadan bağlanamaz.

5ca00 No.441

Modemi tekrar açtığında sana tekrar erişebilecektir. Format at, modemin o deliğine iğne sokup fabrika ayarlarına geri al. Çok iyi değilse sana fiziksel olmayan yollardan ulaşamaz ama yine de paranoyan varsa linux + tor kullan ve sana erişebileceği internet kimliğini yok et (sosyal medya hesapların, üyeliklerin vs.)

bd45d No.442

File: 1584113877445.webm (3.82 MB, 480x360, 4:3, gettinghacked.webm) ImgOps Google

>mouse ve fare
wut?

heykır kendi kendine senin pc'ine erişebildiyse klavye ve fare'nin kontrolünü senin elinden almasının hiç bir mantıklı yanı yok (tek derdi seni korkutmaksa başka tabi). pc'ye kendi imkanları ile erişen adam klavye ve mouse senin kontrolündeyken de verilerine erişebilir ama bu işi yapması senin iznin olmadan veya sen pc'nin tüm ısrarlarına rağmen inatla sikik sokuk bir yazılım kurup (ransomware, trojan), güvenlik duvarını, (windows kullanıyorsan defender ve türevi dalgaları) kapatıp tüm güvenliğini kendi ellerinle bypass etmediğin sürece modern işletim sistemlerinde pek mümkün değil ama diyelim ki bir şekilde oldu modemi kapatmana gerek yok etherneti çıkartman yeterli.

ama gerçek bir şahısın oturup senin pc'sine girme olasılığı çok ama çok düşük onun yazılımlarının (virüs/solucan/keyloger ve türevi) senin pc'inde çalışıp dosyalarını/verilerini ona gönderme ihtimali daha gerçekçi bir senaryo olur, mail adresi/sosyal medya hesabı gibi bir şey olsa belki ama pc'lerle manuel olarak uğraşmak çok çok önemli bir şahıs değilse çok anlamsız bunlar ota boka yazılımlarını gömüp çalıştıranların verilerini otomatik olarak topluyorlar bu tip manuel olarak bağlanıp bir şeyleri değiştirme/çalma olayı daha çok serverlar için geçerlidir diye tahmin ediyorum orada bile elle bizzat bağlanmak yerine bir şeyler bulaştırarak elde etme olasılıkları daha yüksek sonuçta kendi cihazından başka bir cihaza bağlandığın zaman arkanda tonla log ve siber parmak izi bırakıyorsun.

d0bf1 No.443

bunun olma olasılığı yok çok fazla hollywood film izliyorsun. Hackerler en fazla verilerini çalar ya da şifreler, bilgisayarı tamamen ele geçirmeleri için bunu resmen senin istemen lazım.

>t.yazılım uzmanı anon[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]