[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1532704124667.jpg (76.29 KB, 500x500, 1:1, frisby-fhp-g1420b-kulaklik….jpg) ImgOps Google

d85d7 No.37

kulaklık sesi nasıl arttırılır? sonuna kadar açtığımda bile kısık ses geliyor. arızalı değil formatlı pc ye sıfır kulaklık bağlayınca da böyle oluyor.

d36fd No.38

kulaklik imajdakinden mi

d85d7 No.39

>>38
yok anon sorun pc de herhalde. 2 farklı kulaklık denedim aynı.

0ef26 No.40

>>39
ses kartinin verebildigi guc az ise bisey yapamazsin eski bir bilgisayar mi?

970a2 No.43

>>37
Gidiyorsun formatlı PC'nin anakart support sitesine, audio driver indiriyor ve oradan geliştirme ayarı varsa arttırıyorsun. Bu olmuyorsa DFX ya da SRS Audio gibi bir program kullanıyorsun.

197c9 No.95

eğer ses driver'in efekt vb yazılımı ile birlikte geliyorsa ses dengeleme ayarını bulup kapatman gerek. yoksa windows ses ayarlarının altındaki ses efektlerinden ses dengelemeyi kapatmalısın. ben böyle çözdüm.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]