[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1549661568812.jpg (199.64 KB, 640x640, 1:1, HUANAN-ZHI-discount-X58-LG….jpg) ImgOps Google

a0d7c No.161

e9c33 No.162

1130 liranın üstüne vergi ödeyeceğini ayrıca psu ve kasa alman gerektiğini biliyorsundur. bu anakartın ısınma sorunları da varmış. oyun oynamayın diyor. sahibindende 1500'e daha iyileri var hdd psu fan dahil komple kasa.

141ec No.163

>>162
evet anon haklısın. peki 2.el alsam parçanın kırık ve bozuk olduğu ortaya çıkarsa ne olacak? 1 ay sonra elimde patlarsa ya.

e9c33 No.164

>>163
garantisi yoksa yapacak bir şey yok. aliexpresstekinin sadece anakartı sıfırmış diğerleri kullanılmış.

141ec No.165

>>164
adamla satışta noterden onaylatsam hiçbir sorun olmadığına dair kabul ederler mi?

671d3 No.166

>>165
butcesini gozeterek pc almaya calisan adam icin buyuk fantazi.

141ec No.167

>>166
ekstra para mı ödemek lazım?

00997 No.168

>>167
>>165
yav allah aşkına dalga geçmek için mi atıyorsunuz şu postları anlamıyorum. bilgisayarı açma tuşuna bas çalışıyorsa çalışıyordur. daha ne onaylatmasından bahsediyorsun. geleceğe dair bir onaylatma çeşidi yok.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]