[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/fit/ - Fitness

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)
[1] Next

File: 1532816538506.jpg (39.74 KB, 436x604, 109:151, MV5BMTQ2NDY1MDA2Nl5BMl5Ban….jpg) ImgOps Google

44861 No.11[Reply]

bu tekmeyi hazırlıksız yakalanan gorile veya ayıya atsa zarar verebilir mi?

http://www.youtube.com/watch?v=7dO_YT1TjS0&t=5m3s

6fef3 No.12

File: 1533031555039.jpg (95.08 KB, 634x476, 317:238, 47EAC06300000578-5248701-i….jpg) ImgOps Google

goril şöyle oturuyorken sırtına vursa dengesini bozup düşmesine neden olur belki çok azıcık canı yanar

ayının hiç canı yanmaz hatta hiç hissetmeyedebilir. kılları zaten süspansiyon etkisi yapacak ve bunlara zaten zor kurşun işliyor.

c132b No.13

File: 1533042429900.jpg (75.91 KB, 640x778, 320:389, mj1g26tpw2kz.jpg) ImgOps Google


2152d No.14

>>11
kendi ayağına bolca verirFile: 1532526617459.gif (1.09 MB, 312x250, 156:125, giphy.gif) ImgOps Google

a1b4b No.10[Reply]

tmw yatmaktan yemek yememekten tüm kasların eridiğinde
tmw 1 senenin ardından bugün hayvan gibi pompaladığında
tfw kaslarının derini yırtacakmış gibi olduğunda
tmw her tarafın şiştiğinde kendine hayran kaldığında
tmw yarın ağrıdan hareket edemeyeceğinde


File: 1531553434176.png (305.17 KB, 646x438, 323:219, ClipboardImage.png) ImgOps Google

b8a43 No.1[Reply]

şu basen mi baldır mı bilmiyorum calf denen kasları nasıl geliştiririz? haftada 4 gün çalışıyorum her gün 2 vücut bölgesi fakat her bacak gününde ne kadar denesemde calflardaki pumpı hissedemiyorum. makine yok sadece ağırlıklı antrenman söylerseniz daha iyi olur. çok tekrar az ağırlık mı az tekrar çok ağırlık mı gereklidir?

10086 No.3

görseldeki gibi. bir de bir uzak doğu martial arts kitabında çizim şeklinde görmüştüm. ayak tabanların yerden ayrılmayacak şekilde sürte sürte yürüyorsun.

10086 No.4

File: 1531585702732.jpg (245.8 KB, 1000x710, 100:71, standing-calf-raise-foot-p….jpg) ImgOps Google


a5d8a No.5

>>1
ip atlamak çok belirgin pump yapıyor. kas gelişiyor mudur bilemem ama herhalde gelişiyordurFile: 1531566019226.jpg (327.75 KB, 1280x960, 4:3, single-leg-calf-raise-calv….jpg) ImgOps Google

f227a No.2[Reply]

görseldeki gibi. bir de bir uzak doğu martial arts kitabında çizim şeklinde görmüştüm. ayak tabanların yerden ayrılmayacak şekilde sürte sürte yürüyorsun.


Previous [1] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]