[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/fit/ - Fitness

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1605536857314.jpg (24.01 KB, 480x358, 240:179, f3722949-792a-45cb-a18b-90….jpg) ImgOps Google

b149f No.59[Reply]

>ben ol
>skelly sperg ol
>sınıf palyaçosunun taşak malzemesi ol
>lifting'e geri dön, kısa sürede bulky ottermode status'e eriş
>palyaço benim üzerimde tekrar şansını denesin
>palyaçonun auschwitz mode olduğunu fark et
>onu çıplak ellerimle öldürebileceğin hissi içini doldursun, vücudundanki tüm kaslar gerilmiş bir şekilde palyaçonun 1 inç aşağıda kalan gözlerine bak
>gözlerini kaçırsın ve bir daha beni denemesin
kekullahı ekber

2d98a No.61

File: 1605553762342.png (121.5 KB, 1095x241, 1095:241, ezik.png) ImgOps Google

>>59
fotodaki anonu buldukFile: 1597618722405.jpeg (54.99 KB, 694x442, 347:221, images (74).jpeg) ImgOps Google

c8131 No.1[Reply]

🧿/fit/ butun taxda aylesine hayirli olsun

ketojenik diyet deneyimlerim

+ları
bağırsaklar mide boş rahat hissettiriyor
oturdugun yerden yag yaktiriyor

-leri
pump olunamiyor
kardiyoda fazla kas kaybı olabilir
pahalı
güç kaybı
depresyon

kısıtlı zamanda fazla kilo vermek gereken zamanlarda kullanilabilir, puanim 3/10 boyle yasanmaz.

7098e No.57

File: 1603041124463.png (64.14 KB, 166x176, 83:88, reis.png) ImgOps Google

>ketojenik diyet
krinj ve mavihapli anon. bosuna boyle egzantrik uygulamalar yapmanin bi anlami yok.File: 1601022305091.jpg (4.25 MB, 5312x2988, 16:9, 20200925_110328.jpg) ImgOps Google

0222e No.37[Reply]

Hey fit nasıl gidiyor
16 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

b5f64 No.54

>>52
Anon en az 30 dakika koşmayı planlıyorum. 1 dakika tempolu yürüyüş 4 dakika hızlı koşu şeklinde yapmayı planlıyorum aç karnına. İnternette gördüğüm bir çok kaynak yağ yakmak için bu şekilde koşmak gerektiğini yazıyor.
>>53
Sağol anon. İnceleyeceğim

44a1b No.55

>>45
anon yaşın daha genç finasteride + minoxil kombosu yaparsan saçların dökülmez , büyük bir kısmı da geri çıkar.Yol yakınken şansını dene.

59f56 No.56

zamandamgası yoksa pls go.File: 1597408518162.jpg (11.91 KB, 300x213, 100:71, belone2-300x213.jpg) ImgOps Google

a60cc No.2[Reply]

>3x8 barfiks
>3x8 dip
>3x8 diamond pushup

>175, 63


>26 cm kol


Neden? Ne yap?
17 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

0515a No.20

>>18
Amacım aslında mevcut kasları öne çıkarmak, bunun için de yağ oranını minimum orana yaklaştırmak. Skinny fat'e yakın bir vücudum var ve günde 2 öğün yiyorum, onlarda da minimum karbonhidrat ile gidiyorum fakat protein alımım da az oluyor.

03d51 No.21

>>17
Caloric deficitte olur ve gündelik protein ihtiyacını karşılarsan kas yapabilirsin. Kas yapmak icin ideal değildir ama mümkündür.

Skinny fat tarzı bir durm varsa caloric surplus yapman daha iyi. Zaten kasların geliştikçe yağ daha düzenli dağılacak ve estetik bir görüntü oluşturacaktır.

f5e1c No.35

>>21
Skinny fat birinin protein tozu ile birlikte karbonhidrat tozu kullanması doğru olur mu?File: 1598369415561.png (807.88 KB, 2340x1080, 13:6, Screenshot_2020-08-25-18-2….png) ImgOps Google

3b8c9 No.31[Reply]

https://youtu.be/Gkf9md-NfbU

turkish senetol boy aka yeni üstadı reyle /fit/

5325c No.33

File: 1598809549571.jpg (20.41 KB, 576x1024, 9:16, a19f316197f34c1bbed1b7044e….jpg) ImgOps Google

gülen bebek remix tiktokundaki adama benziyor

3698a No.34

Bu adam alfa mıdır?(KURALLAR.HTML)File: 1596480542922.jpg (116.94 KB, 620x349, 620:349, Hanging-Leg-Raise-3-Mistak….jpg) ImgOps Google

2a823 No.22[Reply]

core hareketi olarak nizami bir şekilde 4 set hanging leg raises yapıyorum yeterli mi?
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

09abd No.28

File: 1596485143661.png (15.06 KB, 600x800, 3:4, ilintili.png) ImgOps Google

>>27
Omuz konusunda çok kapasitem olmadığını düşündüğümden dumbell side raise, front raise, shrug ve adını hatırlayamadım ilintili görseldeki hareketi yapıyorum anon.
Okuduğuma göre yüksek ağırlıkla otistik deadlift yaparsan omuz ve trapezlerine yararı oluyormuş.

0177b No.29

Burada bir ustad vucut gelistirme ile ilgili oldukca bilimsel bir sekilde kirmizilari vermisti bir tiradda. Squat yapmanin sacmalik oldugunu her turlu formda sakatlik birakabilecegini yazmisti. Kaydeden varsa atabilir mi

59723 No.30

File: 1596638375602.jpg (60.86 KB, 1000x563, 1000:563, seated-dumbbell-russian-tw….jpg) ImgOps Google

russian twist. cayır cayır yakıyor karnı.Previous [1] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]