[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/bbb/ - rastgele ama ciddi

dusuk kalite tiradlar icin degildir
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1632211911996.jpg (65 KB, 1300x866, 650:433, 88245001-view-of-tired-you….jpg) ImgOps Google

593ac No.3

Anonlar erken yatmama rağmen sabah kalkmakta inanılmaz zorlanıyorum. 3-4 Alarmla anca kalkabiliyorum. Okula giderken araçta sürekli uyuyorum. Okulda derslerde ve tenefüslerde arada sırada uyuyakalıyorum. Dönüş yolunda uyuyorum. Eve gelince de gün içinde uyuyakalıyorum. Gece de uykum geliyor ve hemen uyuyorum. Gün içinde anormal fazla uyumamın sebebi nedir? Bir vitamin,protein etc eksik olmasın? Yardım edebilir misiniz?

b1d9c No.4

psikolojik olduğunu düşünüyorum. gündüz yapmayı istediğin hiçbir şey olmayınca, yapmak zorunda olduğun bir şey olmayınca uykun gelir. mesela en sevdiğin bilgisayar oyununu oynarken uykun gelmez çünkü bütün dikkatini ona verirsin. veya hoşuna giden bir filmi izlerken uykun gelmez. ama birisinin zorlamasıyla film veya oyuna bakarsan hemen uykun gelir.

e29a8 No.10

Uyku apnesi olabilir doktora görünmek gerek[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]