[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1597524409284.png (385.03 KB, 1000x1000, 1:1, ajWiAYi.png) ImgOps Google

f98f3 No.99096

96'da doğmuş bir yeni yetme olduğum halde pazar gecesi sinemasının jeneriğini aynı videosuyla beraber tvde izlediğime eminim. ama bu zımbırtının 1997 ocak ayında yayından kalktığı yazıyor. nasıl mümkün olabilir?
https://www.youtube.com/watch?v=yHJJA902S6k

018ab No.99097

File: 1597526617015.png (305.14 KB, 400x333, 400:333, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>99096
İnsan hafızası korkutucu derecede kusurlu bir sisteme sahiptir. Zaman/mekan/gerçeklik algıları senin yararın doğrultusunda değiştirilebilir, yaratılabilir ve yok edilebilir.
Kendimden birkaç örnek vereyim. Petek dinçözün çocukluğunun geçtiği bir röportaj videosu izlediğime eminim ama petek dinçöz sonradan ünlenen biri. İkinci olarak Marco Macaco adlı bir çizgifilmi eski evimizde izlediğimize eminim ama film 2013'te çıkmış, biz ise 2011'de evden taşındık. Bunun gibi daha bir çok mindblower anım var. Ya dengesiz bir beyin yapım var ya da matrixi domalttım

018ab No.99099

Aynı anda iki post atıldı
tirad müziği: https://youtu.be/pFS4zYWxzNA?t=24

fb5cd No.99100

O zımbırtı birkac yil sonra kisa süreliğine geri geldi OP. Sonra yine gitti. 2. Partiye denk gelmis olabilirsin

fb440 No.99101

File: 1597528992450.png (81.34 KB, 624x275, 624:275, 645564546.png) ImgOps Google

>1997 ocak ayında yayından kalktığı yazıyor
kalktı

>nasıl mümkün olabilir?

sonunda "parliament" geçmeyen star sinema club olanı gördün çünkü anon..

https://www.youtube.com/watch?v=iY11tZtUiEw

f98f3 No.99103

File: 1597530371785.gif (37.99 KB, 650x705, 130:141, 1526964083264.gif) ImgOps Google


13808 No.99130

File: 1597552758671.jpeg (52.58 KB, 739x415, 739:415, neden.jpeg) ImgOps Google

anonlarla pazar sineması yapmak isterdim. her hafta aramızda seçtiğimiz bir filmi pazar gecesi saat 23:00da izleyebiliriz. hoş olurdu.

b9baa No.99133

ben de eski evimizde cama asılan kırmızı perdeleri dün gibi hatırlıyorum. ama annem onları ben bebekken asmış ve sonrasında bir daha asmamış.

fb440 No.99142

File: 1597570128975.jpg (145.4 KB, 401x400, 401:400, yazaranon.jpg) ImgOps Google

>>99130
her hafta uğraşırım yayın açarım diyorsan ben gelirim anon. gavurlar senelerdir yapıyorlar bunu, yoncalıdan ve diğer tahtalardan çıkıp 7/24 kino film streamine dönüşen onlarca ortam var. türko anonların da birlikte film izlediği bir ortam neden olmasın?

zamanında b*hri izlediği filmleri yazıyla anlatmak yerine stream açsaydı otizmini faydalı bir hobiye dönüştürebilirdi, sonrasında gelen yayın sitelerinde takılan anonlar da birbirlerine cam açıp dedikodu yapmaktan, kürtçe şarkılar açmaktan öteye gidemediler.

13808 No.99148

File: 1597575139734.jpg (80.22 KB, 640x480, 4:3, GTA2Movie-GTA2-assassin.jpg) ImgOps Google

>>99142

ben her zaman uygunum anon. eğer 3-5 katılımcı olursa yapabiliriz, öyle çok fazla olmasına da gerek yok aslında.

nasıl iletişim kuracağız

6e84f No.99317

File: 1597619759926.jpg (45.84 KB, 326x450, 163:225, recep-tayyip-erdoğan_2801_….jpg) ImgOps Google

>>99311
gerçek bir lider

fb440 No.99320

File: 1597623385526.jpg (160.8 KB, 1080x1349, 1080:1349, 1595417302413.jpg) ImgOps Google

>>99148
yayın açıp buraya post at- tirad aç anon, tunay sinirlenip hepimizi çekiçleyene kadar götürürüz.

>>99310

burada başkalarına mı mülteci oluyoruz yoksa sen mi açtın anon?

>>99311

pakilerdeki bu aşırı anlamsız türkoland ve erdoğan fetişi resiçi olmamın en büyük sebebi.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]