[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1597402085596.jpeg (526.65 KB, 2700x1650, 18:11, 7875573B-2AAD-4A5C-AD36-1….jpeg) ImgOps Google

c79e1 No.98966

şunu seven 1 tane insan var mıdır lan? bu pezevenk bir zaman beni deli etmişti. hayalimden sivrisinek sesi duyuyordum. en nefret ettiğim, en acımadan öldürdüğüm, öldürmek için bir an bile tereddüt etmediğim hayvan budur.

32188 No.98982

sivrisinekler alfadır doğada nüfus kontrolü sağlayan bir hayvan tıpkı yarasa ve kene gibi. çok zengin olsam bunlar aracılığıyla tüm insanlara yayılabilecek bir viral hastalık yaptırıp ilk antalyaya falan salardım.

8626b No.99002

File: 1597429115819.jpg (76.64 KB, 400x518, 200:259, 435453435.jpg) ImgOps Google

memeli canlılar dışında kalan xenoları purgelemediğimiz her gün savaşı kaybetmeye 1 adım daha yaklaşıyoruz. 3-5 leş, çürük meyve-sebze temizleyip x1000 ürüyen bu zerg puştları evlerimize inlerimize kadar giriyorlar ama başımızdaki liderler çıkıp tek kelime etmiyorlar çünkü (((kertenkelelerin))) işlerine geliyor.

böcekleri ve kertenkeleleri sikem
kuşlara ve balıklara sokam
bitki ve mikroorganizmalara sıçam
gretaya ve doğa sevicilere attıram

9ed1a No.99030

File: 1597441456648.jpg (18.94 KB, 1280x720, 16:9, ad.jpg) ImgOps Google

inanması zor ama seven insanlar var. bu sene bahar dönemi vize sınavları sırasında menz*lci bir piç ile aynı odada kalmıştım. yurt medeniyetten uzak,bozkırın ortasında olduğundan dolayı her yer haşarat,fare,sivrisinek kaynıyordu. Sivrisineğin tekini öldürdüğümde adam bana kardeşim niye böyle bir şey yaptın diye çıkışmıştı kek. onlar da can lütfen bir daha yapma falan dedi başta şaşırmıştım çünkü adam 5 vakit namaz kılan bir tipti dışarıdan hiç heyvansever,gavad gibi görünmüyordu. sonra bir gün başucundaki komidinde kırmızı ciltli risale-i nuru görünce jetonum düşmüştü. ax be nerelerde kimlerle aynı ortamlarda yatıp kalkmadım ki ptsd'li bolisler,sayko astsubaylar,doğru düzgün tükçe bile konuşamayan kürdolar… vallaxi 22 yaşındayım ama şu ana kadar gördüklerim,tecrübe ettiklerim bana sanki 50 yaşımdaymışım gibi hissettiriyor. artık biraz huzur istiyorum tengrim sadece birazcık huzur.

2a1e1 No.99039

>>99030
Güz dönemi olacaktı o bahar değil. tunay lütfen bu postu silme.

8f9ee No.99051

>>99002
kesinlikle underrated bir post

575d0 No.99061

File: 1597492275327.png (291.23 KB, 499x583, 499:583, OYVEYYYYYYYYYYY.png) ImgOps Google

>>99002
>tamamen oyuncak satıp çocukadamları tücmek üzerine kurulu savaşçekicikırkbin referansı vermek

Şu savaşçekici okuyanların kendilerini individual zannetmesi kadar onurlandırıcı bir şey yok.

94696 No.99083

>>99061
beş para vermeden 10 numara bir lore okumanın nesi onurlandırıcı
gidip euro üzerinden oyuncak alan mallara lafım yok orası ayrı da hikaye okumanın nesi var bunu okumayıp başka bir şey okuyunca daha mı iyi oluyor

841f1 No.99141

File: 1597570128609.jpeg (153.2 KB, 1280x720, 16:9, karanliklarlodu40bin.jpeg) ImgOps Google

>>99083
>>99061

satılan her bir figür tüccarımıza, öhnmm, İMPARATORLUĞUMUZA güç katacaktır, bir sokup bin çoğalan rahimsiz zerglerin kökünü galaksiden kazıyacağız

ayrıca astarte videoları çok güzel[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]