[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1597328169835.webm (2.11 MB, 200x360, 5:9, 1550962946160.webm) ImgOps Google

fa536 No.98873

birine bir şey söylerken ya da buraya falan bir şey yazarken, söyleyeceğim şeylerin yarısına geldiğimde ne diyeceğimi unutuyorum ya da eksik bilgi veriyorum. Unutunca full otist tepki alıyorsun ama eksik bilgi verince sonuçları ağır oluyor. Mesela sonucu iyi bir şeye bağlanan bir hikayenin kötü kısımlarını anlatıp iyi kısmını eksik bırakınca herkes kötü görüyor beni. Bu neden oluyor? Götburger-proluğumdan mı başka bir şey mi? Yani düzeltme imkanım var mı?

2a70e No.98891

az okumak, az konuşmak. nedenleri bunlar.

d0233 No.98899

>>98891
az konuşmak + bir lokma + bir hırka + sennheiser kulaklık = alfa

f4772 No.98901

Benexol. Günde bir, 2 ay boyunca.

fa536 No.98906

>>98901
etsiz günüm geçmiyor. b vitamini kaynaklı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. et yediğim halde bile b vitamini eksik oluyorsa ya da eksik olmasına yol açan başka bir hastalığım varsa bilmiyorum

bf123 No.98926

>>98906
Alkol ya da cigara kullanıyorsan ya da genetik bi hastalığın varsa yeterli olamiyor.

>>98902

Pirinç ve parla anon!!!

e0b17 No.98958

>>98906
Her gun nasil et yiyorsun anon sirrin nedir

fa536 No.98967

>>98958
günde 200 gram yersen 10-12 liradan ayda 360 lira yapıyor. et yemenin nesi lüks anlamıyorum.

52b18 No.98979

>>98967
türkiyede hayvanlar kalitesiz olduğu için etleri sulu oluyor pişirince 100-120 gram et kalıyordur elinde. makarna, pilav ve ekmekten iyidir tabii ama yeterli değil.

fa536 No.98990

>>98979
balık ye. uskumru, hamsi, alabalık, levrek kilosu 10-15 lira.

>a-ama memur bey

65a0c No.98993

>>98891
konuşurken brainfog yaşadığım oluyor. sesli kitap okumak bunu çözer mi acaba[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]