[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1597260589578.jpg (151.08 KB, 1500x839, 1500:839, Furious-7.jpg) ImgOps Google

7e6a7 No.98768

asla dvd oynatıcı çalmakla başlayıp arabalarla dünyayı teröristlerden kurtaracak bir aileye sahip olamayacaksın.

9e167 No.98770

>yarrağım kalkmıştır ama saplayacak biri yoktur(KURALLAR.HTML)

9e33a No.98776

File: 1597261708217.png (550.57 KB, 602x628, 301:314, dfgdfgdfg.png) ImgOps Google

Hızlı ve öfgelü serisi tokyo driftten sonra çöpe gitti. paragöz producerların bok yemesi yüzünden marvel tier süpergahraman filmlerine döndü güzelim seri. Hızlı ve öfgelü serisinin bahsi açılmışken aklıma yemekyapıcının iş arkadaşının kızı ile birlikte tokyo drift izlediğimiz zaman geldi. yaşına göre uzun boylu,incecik,orta asya fenotipine sahip,çekik gözlü bir kızcağızdı bağlama kurslarına gider damla gözlük takar yüzünden gülümsemesi ise hiç eksik olmazdı. Ne yazık ki erasmusa gittikten sonra kültürel marksizm'in kurbanı olmaktan kaçamadı. şimdi her haftasonu şeker alıp edm eşliğinde patlayan bir dünya vatandaşı. vallaxi bu değişimin gözümün önünde gerçekleşmesi benim tüccara olan nefretimi iyice perçinledi.

2300d No.98801

>>98776
burada konu birlikte bir şeyler yaptığın aileden başka bir şey değil. ister dünyayı kurtarsınlar ister evreni patlatsınlar, ben böyle aile diyebileceğim bir ekip istiyorum. benim arkadaş gruplarım 3 kişiden fazla olmadı çünkü kafam anca o kadarla uyuşuyordu. ilkokul grubumun biri benimle irtibatı kesti, diğeri kayboldu gitti. lise irtibatımı ben kestim. üni grubum da herkes farklı yerlerde.

d18d4 No.98825

sadakat > aşk bok püsür saygı aile bağları

77cde No.98826

>>98776
>kız drugcı party girl bir kaşar oldu
>suçlusu tüccar ve kültürel marksizm
tüccar ve marx mı demiş başına silah dayayıp demiş al bunu kullan git bu müziği dinle diye? akıllı olsaymış kullanmasaymış bana ne?(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]