[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1597252250189.jpg (58.55 KB, 600x600, 1:1, unnamed (9).jpg) ImgOps Google

634ca No.98746

>en erken 20 gün sonraya randevu almayı başar
>randevudan 1 gün önce olsun
>"randevunuz hekimin çalışma planında gelişen değişiklik nedeni ile iptal edilmiştir"
>benim sıfatım

e30ed No.98749

>amerika'da sağlık hizmeti çok kötü hacum
>o sırada lahmacunistan'da

9f6e9 No.98750

File: 1597256008050.jpeg (14.14 KB, 600x471, 200:157, images (13).jpeg) ImgOps Google

>>98746

>sağlık güvencen olmasın

>80 küsür piçe özel hastahanede randevu al
>halin olmadığı için kardeşine arabayla seni hastaneye götürmesini iste
>kardeşinle içeri gir
>çıkarken kimliği almış unutmuş ol
>doktorun odasında sekretere kimliğini unuttuğunu söyle
>doktor bunun karnesini iptal edin diye çıkışsın
>doktorun allahına kitabına küfret, dövmeye kalk.
>kardeşin seni zar zor tutup odadan çıkarsın
>küfrede küfrede gidip vezneden muayene parasını al
>sonraki gün d*vlet hastanesine gidip muayene ol

Vallaxi bu devletin özel hastaneleri bile bok kokuyor

1bb73 No.98751

>>98750
>medeniyet yoksunu bir barbar ol
>doktora şiddet uygulamaya çalış
>kazakistan merkezli at alım-satım forumunda ağla

9f6e9 No.98752

File: 1597256567451.png (20.75 KB, 326x264, 163:132, Eggs dee _6be0daca1bfce0b9….png) ImgOps Google

>>98750

+ olarak

>sonraki gün d*vlet hastanesine git

>sekreter muayene ücretini öde desin
>vezneye git
>veznenin kapısı kapalı
>içeriden ince sesli çocukların söylediği tıRko rap müziği melodileri gelsin
>geri sekretere git
>danışmadan sor
>danışmana yarım saat veznenin nerede olduğunu bildiğini, veznede durması gereken görevlinin olmadığını anlat
>en sonunda haa diyip veznedeki görevliyi arasın
>bir daha vezneye gidip 5dk daha bekle
>jahrein tier bir eleman gelip "abi valla idareden çağırdılar kusura bakma desin"
>"tamam kardeşim sıkıntı yok canını sıkma"
>muayene ücreti 6 (altı) piç olsun
>6 lira için yaklaşık 1 saat hasta hasta koşuşturduğumdaki yüzüm

9f6e9 No.98753

File: 1597256721593.jpeg (19.88 KB, 319x319, 1:1, images (17).jpeg) ImgOps Google

>>98751

>Güllüçiçekistanda yaşa

>Sana it gibi davranan adama nezaket ile karşılık vermenin sonuç getireceğini düşün

Ya bu ülkeden siktir git ya da burada seni harcarlar sıçan kardeşim :DDDDD

2e12d No.99433

File: 1597704447618.jpg (109.46 KB, 640x640, 1:1, pp (4).jpg) ImgOps Google

yav allax rızası için hiçbir yerden randevu alamıyorum. özele gidip 1000 lira verip bir şeyin yok evine dön denilmesini de istemiyorum. direkt hastaneye gidip bana sıra verin desem verirler mi? başka yöntemi, bir şeyi var mı? mhrsden 1 aydır her gün tıklıyorum 1 tane bile randevu alamadım 3 farklı bölümden. üçü de acil şeyler yani kırık-çıkık gibi anlık acil değil ama 3-5 gün içinde hallolması gereken hastalıklar. bu yaşlılar, suriler falan nasıl gidiyor hastaneye bilen biri söylesin nolur

75ff5 No.99436

>>99433
182'yi aramayı denedin mi

2e12d No.99455

>>99436
>dırııı dırıııııı tüm operatörlerimiz dolu lütfen bekleyin dıııı rııııı dıııııı dııı dırııı dırıııııı tüm operatörlerimiz dolu lütfen bekleyin dıııı rııııı dıııııı dııı

hasbelkader açılırsa da yer yok biz size mesaj atarız olunca diyor

3bddc No.99470

>>98750
>kimliğini unuttuğunu söyle
hak etmişsin anon, her yere büyük puntolarla kimliksiz gelmeyin yazıyorlar yine de unutmayı başaran beyinsizler çıkıyor. adını soyadını ezberlemiş onlarca kez gittiğin aile hekikmi bile kimliksiz gidersen kapıdan kovar böyle böyle eğitileceksiniz.


>>99455
günlerdir randevu alamıyorsan ve köy tier bir yerde yaşamıyorsan o bölümdeki doktorlar korona mevzusu falan yüzünden çalışmıyor olabilir öteki türlü çok dolu olsa bile en kötü 2-3 hafta sonraya randevu verirlerdi.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]