[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1597238198291.jpg (12.52 KB, 225x225, 1:1, fgdfgdf.jpg) ImgOps Google

1d89d No.98708

Onu hala seviyorum.

94dfd No.98709

sevmeyi unuttum

9f391 No.98721

>>98716
son görüşmemizin üstünden 4 yıl geçmesine rağmen her gün instabok ve mavibülbül profilini kontrol ediyorum. İntabok profili kapalı olmasına rağmen her gün bir umut bakıyorum belki açmıştır diye ama 5 yıldır bir kez olsun profilini açmadı. asıl götümü helak eden durum ise benimle aynı bölümde okuması. büyük ihtimalle her gün adliyede karşılaşacağız ve beni ya görmezden gelecek ya da bana iğrenerek bakacak. İnşallax okuduğu şehirde kalır da bir daha onu görmem. hayatım yeterince cringe bari bu eksik olsun.

8dbf3 No.98728

bir erkek için değer mi hanon, üzme tatlı canını

124e4 No.98729

Bu tirad getirildi size tarafindan avukat anon

89a10 No.98733

aslında sevdiğin şey o kişinin senin beyninde elektirik sinyalleriyle başlayıp kan akışından tut göz bebeklerindeki büyümeye kadar olan fiziksel değişimin.

cdc57 No.98735

File: 1597249788405.jpg (42.52 KB, 750x421, 750:421, 1583437401005.jpg) ImgOps Google

>>98733

D E R I N

E

R

I

N

9a734 No.98828

File: 1597276417000.png (510.5 KB, 920x720, 23:18, ahahahahahahah.png) ImgOps Google

en kötü kısım ise kızla aynı ilkokul ortaokul ve lisede okumam. sbs puanlarımız bile birbirine çok yakındı. lise sonda kızla aynı sırada oturmama rağmen doğru düzgün konuşamadım bile. yüce devletimiz ben lise sondayken dershaneleri kapattığı için temel liseye geçmek zorunda kalmıştım. Sınava hazırlık diye ağustos ayında okul başlamıştı tabi yaz etüdü olduğu için daha sınıf belirleme sınavları yapılmamış random dersliğe girip oturuyorsun. ben erkenden gidip sıra kapmışım cayır cayır coğrafya çözüyorum birden "anon yanına oturabilir miyim?" diye bir ses duydum. başımı kaldırmamla az kalsın kalp krizi geçiriyordum. perinçeğin işine bak aynı temel liseye kaydolmuşuz lol. hemen boğuk bir şekilde evet dedim aralıksız soru çözmeye devam ettim. Öğle arasında bile sınıfta tek başıma oturup soru çözüyordum. kızla sabahtan akşama kadar yan yana oturmama rağmen günaydın merhaba dışında tek kelime konuşamadım. öğlen yemeğini birlikte yemeyi teklif edemedim. onunla 2 hafta boyunca aynı sırada oturduk sonra ben 2.haftanın sonunda "bunun yüzünden sınava odaklanamıyorum yauvv" diye kızın yanından kalkıp random bir kekonun yanına geçtim. Benim yerime oturan kız ile sonradan bestie oldular. mavibülbülde tesadüf eseri tanıştığım en iyi arkadaşım tarzı mention bile atmıştı. neyse en azından iyi bir arkadaşlığın başlamasına vesile oldum kek.


Blogumu okuduğunuz için teşekkür ederim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]