[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1597056868684.jpg (21.56 KB, 400x400, 1:1, 2d2f1774-b686-4f22-803d-a3….jpg) ImgOps Google

0e3f0 No.98404

Genetik çeşitlilik nedeniyle türk kızları dünyanın en güzel kızlarındandır. Türk erkekleriyse dünyanın en çirkin erkekleri. Türk kızlarını güzelleştiren genler türk erkeklerini etkilemiyor mu diye sorarsanız;

Genler, güzelliği her iki cinsiyette de aynı oranda etkilemez. Bazı genler feminendir. Örneğin kısa boy ve oval yüz hatları kadını güzelleştirirken, erkeği çirkinleştirir. İşte bu yüzden türk kızları ve asyalı kızlar dünya erkeklerinin en çok fantezisini kurduğu, hayalleriyle yaşadığı kadınlarken, türk erkekleri ve asyalı erkekler dünyanın yüz karası soy boy erkekleridir.

İtirazı olan var mı?

t. Çirkin bir erkek kardeşe sahip güzel bir hanon. Onun adına üzülüyorum.

cd974 No.98405

argümanının bilimsel kanıtını sun. yoksa postun doğrudan çöp tenekesini boyluyor.

e83dd No.98406

Bu yazıdaki amaç ne?

007b8 No.98407

spamcı tiradı

8e900 No.98408

File: 1597057616016.png (617.34 KB, 512x410, 256:205, ClipboardImage.png) ImgOps Google

Başka bir hanon olarak bu tiradı onaylıyorum

911af No.98412

selam ben de bir hanonum ve çok güzelim. opa katılmıyorum ama.

90282 No.98423

>>98405
>düşük efor troll tiradını ciddiye almak

9eb00 No.98432

>zamandamgalı meme postlama
>yanlış anlaşılmasın kesinlikle hanonum

4e310 No.98476

ben de hanonum. ne kadar çok hanon varmış.

d7742 No.98488

File: 1597077562762.jpg (131.5 KB, 830x392, 415:196, turkish dwarfs.jpg) ImgOps Google

>turk kadininin wow dwarflarina benzemedigini iddia etmek

74178 No.98493

File: 1597080289718.jpg (62.04 KB, 1099x765, 1099:765, 1571507734149.jpg) ImgOps Google


f2aac No.98504

Regl kanından değil,katledilen kadınların kanından korkun!
Büyük ihtimalle küçük bi kız çocuğuyken ilk kez okulda "kirlendin".Ne yapacağını şaşırıp annenden bile gizledin.
Yaşıtların erkekler,sünnet maceralarını övüne övüne konuşurken,sen tuvalet köşelerinde altına peçete sıkıştırdın.Aman kimse bilmesin.
Annene söyledin,o da gizledi.Ayıp olan neydi?
Aldığınız pedleri neden siyah poşette taşıdınız?
Aman gören olmasın.
Okullarda seminer verirlerdi,hatırlarsın.Utana sıkıla çıkardınız,erkekler görüp dalga geçmesin diye.Dalga geçilen neydi? Aman görmesinler,ped ne ki?
"Arkamda bir şey var mı?" sorularını geyiğe çevirmişlerdi,bilmiyorlar utandığımızı.Kadınlığımızdan utandığımızı duymasınlar.
Şimdi sana kirli diyorlar,reglsin diye,kanın akıyor diye sana kirli diyorlar!
Uyan artık,o utanan,o yüzü kızaran,regl oldum diye saklanıp külodunu çöpe atan kadını uyandır!
KİR SİZİN BEYNİNİZDE DİYE HAYKIR!
KADIN İSYANDA GÜZEL!

de600 No.98506

File: 1597083661600.png (4.47 KB, 224x225, 224:225, SAGERUUUUUUUUUUUUUU.png) ImgOps Google

Kötü yem

8bd48 No.98508

anonlar ben hanonum ve sizi yemlemiyorum cidden.(KURALLAR.HTML)

7c432 No.98589

Şimdiye kadar bir karadenizli olarak karadenizli kızları huylarından ve yetiştirilme tarzlarından dolayı siklemiyordum ancak gözlemlerime göre beyaz tenli oranı çomaristanın geri kalanından yüksek. İzmir'de her iki kişiden birinin kürt olduğunu ve esmer kız oranın %80 olduğunu söylesem bana inanmazsınız ama öyle.
Karadenizli kılıç artığı genetikli kızlar gırmızı hab olabilir galiba.

28706 No.98591

File: 1597146242276.jpg (104.44 KB, 288x410, 144:205, perseus.jpg) ImgOps Google

Ya hu ne anlatıyor bu geri zekalı bok parçası? Kılıçartıklarının genlerini esas alıp T kad*nı güzellemesi yapan bu salağa haddini bildirecek bir meninist anon yok mu?

Amı kanlı bok parçası yeni bir >371 >71 için ilgi tiradları açıyor.

bcf94 No.98595

>>98591
>amım yanıyoor

9e82b No.98607

>>98589
doğu karadenizliyim. orayı bana sorabilirsiniz. evet karadeniz kızları beyazdır hem de bembeyaz. güneşte genelde 400 metre rakımda çay toplamaktan çalışmaktan esmerleşiyorlar biraz. erkeklerin yarısı beyaz yarısı hafif esmerdir. onlar da güneşten kararırlar.

bcf94 No.98609

File: 1597160838880.jpg (18.06 KB, 250x190, 25:19, 46337.jpg) ImgOps Google

>>98607
>bembeyaz
keeek
beyazlar güneşte kararmaz.

28e1b No.98643

>>98609
dışarıya çık da hayatı gör.

9f1f4 No.98678

>>98643
Doğru söylüyor beyazlar kararmaz, kızarır.

8fdc6 No.98679

>>98678
gerçek beyazlar pembeleşir ve çillenir hatta

a78e8 No.98680

>>98678
iyi, benim gördüklerim zenci o zaman.

86381 No.98682

>>98679
Pembeleşmek, kızarmak aynı şey işte

e7ada No.98857

>>98680
delüzyonelsin sadece.

>>98682
hayır. güneş su'yuma maruz kaldığında hastanelik olanlar bile var true-white'lar arasında. bu arada 7pol/tard filan değilim. ama siyah saç beyaz teni üstün bi şey sananlar civciv sarısı ya da cincır arkadaşları olmamış angutlardır. onu diyorum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]