[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596549929621.mp4 (68.75 MB, 1280x720, 16:9, Regular Class Room Session….mp4) ImgOps Google

2825a No.97427

yazılım öğrenelim kesinlikle balon meslek değil hemen avrupa amerikaya kaçarız hjum

2825a No.97428

File: 1596550077438.mp4 (54.89 MB, 1280x720, 16:9, Nagoor Babu Sir Regular Cl….mp4) ImgOps Google

arz talep diye bir şey yok kesinlikle yazılımcı maaşları azalmayacak

f0009 No.97429

File: 1596550307502.jpg (8.37 KB, 233x217, 233:217, ohk kodır.jpg) ImgOps Google

N-ne demek istiyorsun anon? yazılımcılığın tücüldüğü gibi geleceğin mesleği olmadığını, değerli ekşicilerim ve domalanhaberdeki kankilerimin beni bunca zaman kandırdığını mı iddia ediyorsun?

55475 No.97430

>25+ yaşında ol
>müt-ter mezunu ol
>yapay zeka mesleğini ketleyecek olsun
>bunca yıl ingilizce, almanca ve fransızca öğrenmekle geçen vaktine yan
>yeniden üniversite okuyamayacak durumda biri ol, zira kafası artık sayısala da sözele de zerre kadar basmayan bir fakir piç ol
>yazılım öğrenemeyecek kadar gerizekalı ol
>toefl-ielts gibi sınavlar da fakir piç olduğun için ütopyadan öteye gidemesin
>vücut geliştirmeye başlasan meyvelerini en erken 3 yıl içinde alabilecek ol + spor salonuna gidemeyecek kadar… bildiniz, yine fakir piç ol
>ailen, çevren ve kendi z*hnin sana bu dünyada fazlalık olduğunu, doğal seçilim karşısında yenik düştüğünü dibine kadar hissettirsin
>önümüzdeki günlerde sıradan bir er olarak (yedek subaylık başvurum reddedildi) askere gidecek ol
>dil bilmek dışında hiçbir vasfın olmadığı için emeklerini komutanların eniklerine vatan borcu adı altında bedavaya sunacak ol, hatta belki buna bile layık görülmeyip tuvalet temizleyiciliğine verileceğini düşün
>saçların beyazlasın, sağlıksız bir şekilde kilo al, spor yapmamaktan kol kasların erisin, daha kötüsü sigaraya dadan

f0009 No.97431

>>97430
pipet adam

3b852 No.97432

File: 1596551436263.jpeg (6.71 KB, 225x224, 225:224, indir (1).jpeg) ImgOps Google


3b852 No.97433

Sage.

9958b No.97436

>>97427
python öğrenem dedim sıkıldım

aa1cf No.99053

bump

cd925 No.99055

>>97427
hintlilerin beceriksiz ve piyasada değeri olmadığı peki? yazılım gelecektir. hadi yurtdışına çıkamadın, tükürükistan'da da iyi bir maaşla çalışabilirsin. gelecekte de daha fazla yazılımcıya ihtiyaç doğacak.

https://economictimes.indiatimes.com/jobs/only-6-of-those-passing-out-of-indias-engineering-colleges-are-fit-for-a-job/articleshow/64446292.cms

4c2d1 No.99059

veri analistliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

>>97430
hisler alındı

99b69 No.99076

nerede o boklu faytoncu[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]