[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596324883627.gif (98.47 KB, 964x912, 241:228, 1596324731738.gif) ImgOps Google

7a933 No.96911

Yıl 2006-2007-2008


Aleyna Tilki yok
Suriyeliler yok
Savaş yok
Kaygı yok
Msn var
Knight Var
Metin 2 var
Gta San Andreas var
Call of Duty 2 var
Nokia 6600
Samsung E250
Taner-Ayrılsak Ölürüz Biz
İrem-Hayalet Sevgilim
Sabahtan akşama kadar dışarıda oyun oynuyorsun
Ölümüne koşturduğun mahalle maçları var
Her gün düşüp dizini dirseğini kanattığın bisiklet var
Çok Güzel Hareketler Bunlar var
Ülkede siyaset henüz yozlaşmamış
Halk birbirine düşman değil
Dolar 1.10 civarı Euro maksimum 1.50
İçi dolup taşan internet kafeler var
Arkadaşlık var
Dostluk var
Hayat var….

16c84 No.96912

File: 1596325036561.jpeg (14.53 KB, 739x415, 739:415, images-1.jpeg) ImgOps Google

>Gelecek kaygısı yok

f51ab No.96914

>Çok Güzel Hareketler Bunlar var
ishalli bok
>Ülkede siyaset henüz yozlaşmamış
nah yozlaşmamış hala yaşar büyükanıt ile rte'nin muhtıra ardından ne konuşup anlaştığından emin bile değiliz. görende norveç gibi şeffaf siyaset yürüten bir ülke sanacak.
>Halk birbirine düşman değil
şizofren ulusolcu teyzeler şeriat geliyor uyan türkiyem, ordu göreve, cumhuriyet mitingleri, hrant dinkin öldürülmesi üzerine hepiniz ermenisiniz hepiniz piçsiniz yürüyüşleri yapıyordu
bunu ilk yazan hangi malsa kürekle beynine vura vura imha edilmeli

7a933 No.96919

File: 1596326161267.jpg (21.51 KB, 265x259, 265:259, 1567886931388.jpg) ImgOps Google

>>96914
>bunu ilk yazan hangi malsa kürekle beynine vura vura imha edilmeli
şu tahtada zekasını takdir ettiğim tek anonsun

fa3c4 No.96925

File: 1596326461579.jpg (76.2 KB, 620x930, 2:3, vaxxx.jpg) ImgOps Google

>Aleyna Tilki yok
çöpe gitti

608fc No.96927

>>96925
erkeğe benziyor lan.

dd2c9 No.96939


0e6c2 No.96945

>2008
>lisede ol
>bütün gün sıkıntıdan patla
>hiç arkadaşın olmasın
>derslerde uyu
>lise bitsin diye dua et

>2020

>bütün gün sıçanla
>bir sürü anon arkadaş
>aleyna tilki'ye coomla
>bugünler bitmesin diye dua et

8d172 No.96949

>çomartube yorumlarını tahtaya taşımak

e5bc5 No.96952

>>96945
2008'de yoncalıda sıçanlasaydın daha çok eğlenirdin bence

7e9b5 No.96955

>>96925
gayriironik olarak tilki suyumun cornetto reklamındaki şarkısını beğendim ve dinliyorum:

https://youtu.be/MQAtcEhxC7Y

2aa75 No.97033

File: 1596375596750.jpg (39.37 KB, 679x960, 679:960, last dance of lance vance.jpg) ImgOps Google

O yıllarda özlediğim tek şey GTA hype'ıdır. Bütün gün, yaşlı, genç, herkes Vice City'den, San Andreas'dan bahsediyordu. Bir ara San Andreas'da uzaylılar varmış diye bi meme çıkmıştı herkes dedektif gibi bulduğu şeyleri birbiriyle paylaşıyordu falan. Vice City'de görev yapmadan karşı adaya geçebilmeyi bilen adam gayri ironik bir şekilde statü sahibi oluyordu kek :D. Genel olarak küçük komünitelerle birlikte oyun keşfetme denen süreci özledim ben galiba. Şimdi 1 hafta geçmeden oyunun literally her boku inciğine cıncığına kadar internete düşüyor. Şu videoya bakın mesela: https://www.youtube.com/watch?v=mhHFtp2c3jc videonun yayınlanma tarihi 30 ekim, RDR 2'nin çıkış tarihi 26 ekim yani arada dört gün var. Ulan dört gün be, dört günde daha ana hikayeyi ne ara bitirdin de hemen "detail"lere kafa yorar oldun? Vallaxi bu hızlı tüketim alışkanlıkları bitirdi bizi.

7a933 No.97036

>>97033
çöp oyun

b0554 No.97112

File: 1596388944226.jpg (291.12 KB, 552x690, 4:5, q.jpg) ImgOps Google

>>96911
>Aleyna Tilki yok
Kız seni neden rahatsız etti onu anlamadım

dbe7c No.97116

>>97112
Bu micropenis sissylere anca soyle kasli erkeksi bi tip lazim.

21dcb No.97126

>>97112
>O his ki aleyna asla seni 9 inc'lik straforu ile peg eylemeyecek

Neden yaşıyorum ki.

7e9b5 No.97143

File: 1596397901039.jpeg (41.37 KB, 750x394, 375:197, EBESWvMWsAAHjij.jpeg) ImgOps Google

>>97112
Hiç işte[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]