[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596323577144.jpg (63.59 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

1886a No.96903

>yurtdışında türkçe öğrenmek isteyen çok insan var. Müt-terler bu iş için var. En kötü çevirmenlik yapar.

dc075 No.96905

kusura bakma anon mabadın eccik haşlanacak ama:
>>96701(KURALLAR.HTML)

1886a No.96909

File: 1596324827984.jpeg (42.97 KB, 739x415, 739:415, images (93).jpeg) ImgOps Google

>bir arkadaş var yazılımcı, iyi de dil biliyor yurtdışında 5k avrata para demiyor.

db679 No.96916

File: 1596325689176.jpg (30.58 KB, 480x360, 4:3, xd.jpg) ImgOps Google

>Hocam yurtdışına çıkmak istiyorum hangi bölümleri önerirsin?
>psikoloji
>hukuk
>tıp

1886a No.96924

File: 1596326410284.jpeg (18.73 KB, 629x329, 629:329, images (94).jpeg) ImgOps Google

>yurtdışına gittiğimizde biz iş seçiyoruz her taraf çalışacak adam arıyor, yurtdışına gittiğim gibi ayda en az 4k avrat ile kendi hayatımı kuracağım.

1886a No.96933

File: 1596327378956.jpeg (30.83 KB, 739x415, 739:415, images (95).jpeg) ImgOps Google

>avrupa ülkeleri zaten gerizekalı, burada da elimi kolumu sallayarak sahtecilik yapabiliyorum kesinlikle yakalanmıyorum ve imbili değil. Zaten onlarda bana burs vermek için bekliyormuş.

8eb11 No.96938

File: 1596327732951.jpg (49.05 KB, 500x676, 125:169, russian army.jpg) ImgOps Google

çok özeniyorsan gidip bok temizleyicisi olabilirsin anon avrupanın dil bilmeyen vasıfsız çomçomlara da ihtiyacı var.

1886a No.96943

File: 1596328181477.jpeg (22.1 KB, 480x360, 4:3, images (96).jpeg) ImgOps Google

>avrupada 2.sınıf insan muamelesi görmeyeceğin bir işi sana yaptıracaklarına inanmak

2ff64 No.96954

>yurtdışında türkçe öğrenmek isteyen çok insan var.
tırkoca'yı sikine takan yok.

>Müt-terler bu iş için var. En kötü çevirmenlik yapar.

5 sene boyunca yapsınlar bakalım, sonra hepsi açlıktan sözlüklerini kemirecek

018c9 No.96956

>>96954
>Müt-terligin yakın zamanda biteceğini ima etmek
>Yapay zeka ve machine learning menesine kanmak

2ff64 No.96958

>>96956
>makine duyguyu veremez hajum

hah geldi yine gerizekalı

çevirmenler şimdiden proofreaderlara evriliyor müt-ter pro anonum benim. en geç 5 yıl içinde özel alan çevirisi veya teknik çeviri yapan tercümanlar işsiz kalacak, sektör %90 oranında daralacak. ha dil öğrenme ihtiyacı tamamen ortadan kalkmayacak, ona daha var, fakat şu an dil edebiyat/müt-ter okuyan veya mezun olmuş saftirikler tamamen ölü yatırım yapmıştır. dil öğrenin ama okulunu okumayın.

a0e3a No.96959

File: 1596355571118.jpg (289.87 KB, 1280x1080, 32:27, 1480442415786.jpg) ImgOps Google

>doktorlar yurtdışına çıkamaz
>inşaat müh çıkabilir

1886a No.97180

File: 1596425673893.jpeg (7.11 KB, 225x225, 1:1, images (99).jpeg) ImgOps Google

>Aslında başka ülkelerdende burs alabilirdim ama ben danimarkayı seçmek istedim. Zaten hepsi gerizekalı, her sahte başvuru yapana burs çıkarıyorlar ve enayi oldukları için ödüyorlar.

97881 No.97249

File: 1596478584164.jpeg (24.14 KB, 480x360, 4:3, images - 2020-08-03T21142….jpeg) ImgOps Google

>Canım sıkıldıkça o ülke senin o ülke benim geziyorum. İhtiyacım olduğunda bursum hemen hazır. Yabancıların sınavları çok daha basit olduğundan hepsini yüksek puanlarla geçiyorum. Ielts zaten cepte. Ieltsten barajı geçince her türlü ülke seni kabul ediyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]