[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596302032161.png (124.41 KB, 830x982, 415:491, soyroach.png) ImgOps Google

588bf No.96849

588bf No.96852

File: 1596303030610.png (769.47 KB, 696x392, 87:49, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>o kadar alfa olmak ki rusların atadığı valilerle yönetilen sefil halklı üçüncü dünya bok çukurları olmak

0f195 No.96894

Turko gotu yakmasina bir sey demiyorum amma.
Hastasiyim bu yabanci comarlara ozenen "orta" sinif turklere. Biri gider katolik comarlara ozenir digeri gider yunan comarlara ozenir. /pol/de (encomhaberin ingilizce versiyonu resmen) dolanan batinin dusuk iqlu mavi yakasina bu kadar merakli baska bir millet gormedim.

2b3b7 No.96896

File: 1596322214269.png (30.24 KB, 704x408, 88:51, keeek.png) ImgOps Google

>Baris Azad
>Bizans larpı yapan k*rdo
>T*rkoları helak etti hajum :DD
Bruh look at this dude oh no no…

5dd39 No.96898

>>96896
bu hangi site

0f195 No.96907

>>96896
>>96898
ilktweetini gosteren site fakat bu yanlis
Eger ilk tweetini bulamiyorsan sana @you ceken ilk tweeti gosteriyorlar. Yani adam Baris Azad degil.

e8c7a No.96910

>>96894
Özentilik kalıtsal bir hastalık bu topraklarda. Çekilen acının bile özentilikle seçildiği başka hiçbir coğrafya görmedim ben. Burda bile zenciler şöyle aşağılık böyle ayküsü düşük diye gezen tipler vardı, kafalarını eze eze eğittim hepsini azalarak bittiler. Sanki New Jersey'de yaşıyo siktiğimin enikleri. Baksan mahallesinde Suriyeli elinde sallamayla geziyodur ama paşamın en büyük derdi zenciler falan.

93ac9 No.96918

>>96894
yunanlar yabancı değil ki kültürel olarak oldukça benzer bu toprağın kadim bir unsuru olan topluluk. hadi gidip pruswa gibi alt right özentilerinden falan bahsediyorsan doğru dediğin.

1394e No.96923

>>96918
İkiside yabancı anon. Neo-bizans akımı low iq alt-rightci beyaz oğlanın hayallerinden biri, yerli bir tarafı yok.

93ac9 No.96932

>>96923
iyi de bizanslılar beyaz değil ki günümüzdeki akdeniz insanlarına benzeyen tipte insanlardı işte herhangi bir yunan veya türk gibi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]