[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596281886021.jpg (323.48 KB, 1920x1200, 8:5, NaFOxG.jpg) ImgOps Google

cbc4a No.96804

>uzman doktor 8.675 tl
bu ne kadar doğru?

c15fa No.96806

File: 1596282803648.jpg (14.53 KB, 299x169, 23:13, DOKTOR KET.jpg) ImgOps Google

O gösterdikleri çıplak maaş anon. Sağlık çalışanları maaşlarına ek olarak çalıştıkları departmana,yoğunluğa göre döner sermayeden pay alırlar. Döner sermaye nedir diyorsan izin ver açıklayayım;hastanenin kantininden edilen gelir,veznede ödediğin harç ücreti gibi ıvır zıvır gelirler bir havuzda toplanır. bu havuzda biriken paradan kurumun masrafları,giderleri çıkarıldıktan sonra geri kalan miktar hastane çalışanları arasında pay edilir buna da döner sermaye denir.

t.geçen dönem kamu maliyesi görmüş hukukçu anon

939a8 No.96808

>>96804
ekşi sözlükte gündeme giren her olayı buraya taşıyan anon biz seni içimize aldık ama biz seni eğitemedik

>>96806
o döner sermaye işleri azalmış diyorlar

c4734 No.96809

polis olmayan aklımı sikiyim

27f30 No.96812

>>96809
Özeilecek iş değil anon. 30 yaş üstü polis,astsubay dayılar bizim okulda hukuk okuyup avukat olmaya çalışıyordu kek. yıllık izin kullanıp sadece vize ve finallere giriyorlardı lakin adaya bir kez bile girmeden diploma alan rüşvetçi kürtler yüzünden devam zorunluluğu gelince hepsinin okulu yandı :DDDD

939a8 No.96816

>>96812
tamam da ne polisi o? çevik kuvvet mi trafik polisi mi sivil polis mi motosikletli polis mi şubede oturan tayfa mı*

27f30 No.96843

File: 1596299477367.jpg (67.44 KB, 650x433, 650:433, cizre-genel-gorunum.jpg) ImgOps Google

>>96816
Yunus polisi de vardı,trafikçi de vardı,sivil de vardı. bolis sayılmaz ama ceza infaz koruma memuru bile vardı. hatta yurtta 2 hafta aynı odada kaldıgim memur 2015 hendek operasyonlarına katildigini söyleyince ufak çaplı bir şok geçirmiştim :DD hendek sonrası siyah hapı yutmuş bana polis iktidarı koruma gücüdur falan diyordu kek. genel olarak şikayetleri mesai saatlerinin fazlalığı,polisliğin yıpratıcılığı ve ailelerini doğru düzgün görememeleri yönundeydi anon. Ama özellikle hepsi mesai saatlerinden fazlalığından şikayetçiydi. maaşına rağmen yapılacak iş değil diyorlardı tabi ben onların yalancısıyım.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]