[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596272459120.jpg (217.79 KB, 639x1024, 639:1024, IMG_20200725_163125.jpg) ImgOps Google

2ca6e No.96790

Korona mevzusuna ögrenvi evimi boşaltıp geldim. Zaten son senemdi. 5 aydır evdeyim ve kafayı yiyeceğim. Evde sürekli birşeylerime karışılıyor. Ne zaman yatıp ne zaman kalkacağıma, ne yiyeceğime kadar herşeye mudahil oluyolar. Cidden bunaldım, psikolojim bozuldu. Ekonomik özgürlüğüm yok ses çıkaramıyorum. Bir yere gideceklermiş iyi arabanız var gidin diyorum sen de geleceksin diyolar. Kendi kararlarımı veremiyorum. Harbiden kötüyüm anonlar. Ya ben bir gün bunları kesecem ya da helyumu çekecem dayanamıyorum artık.

ce0ab No.96793

File: 1596273365469.jpg (10.78 KB, 200x210, 20:21, us.jpg) ImgOps Google

Bokistanda kalan ömrün boyunca yaşayacağın ızdırap dolu hayatına hazırlık için çekeceksin bu çileyi gençlerin %99'u gibi.

>şerefsizlerin ülkesi

>genç olmak
>birey olmak
>ekonomik özgürlük sahibi olmak

seç birini

fdb40 No.96836

>>96793
>aileyle iletişimim yok
>suçlusu ülke

c2e3e No.96839

File: 1596297968816.webm (2.93 MB, 260x480, 13:24, niglet.webm) ImgOps Google

>>96836
bu. taptığı gavurların yarısı piç geri kalanı genç yaşında evden atılıyor.

30430 No.96841

File: 1596298661603.jpg (88.51 KB, 680x504, 85:63, IMG_20200724_143310.jpg) ImgOps Google

>>96793
Puanım yettiği halde il dışını yazdım. Sırf evdekilerden uzak durmak için. Geceyarıları sokaktalarda gezerdim. Sokak itleri peşime takılırdı. Herşeyimi kendim yapardım, karışan eden olmazdı. Şimdi sanki hapishanenin içindeyim. En son onların bana yaptığını bende onlara yapmaya başladım. Keşke okulun bitip gelmeseydin dedi yemekyapıcı sabahleyin.

ce0ab No.96842

>>96836
>>96839

>aileyle iletişime mecbur olduğunu imbili


>>96841
sen de istenmediğin yerde durma madem.
bana da aynısını 17 yaşında dediler siktir olup gittim evden pazarda da çalıştım kağıt toplayıcılığı da yaptım yumurta da sattım barda otelde çalıştım yarı aç yarı tok yaşadım sahilde de yattım bu yaşıma kadar hala da öyleyim.

birinin ağzının kokusunu çekeceğime açlıktan ağzım koksun ne minnet edecem amına koyim bi canım var kaybedecek :D

fdb40 No.96866

>>96842
>aileyle iletişim mecburi değil
>aileyle yaşa
>aileyle konuşma
>seni tosunlasınlar
>suçlusu ülke

kesin yapmışsındır dediklerini.

ce0ab No.96868

>>96866
köre anlatsam koklayarak daha rahat anlardı he.

burada sorun 20 küsür yaşına gelmiş birinin birey olup kendi başının çaresine bakamaması. aç kalmayacak bir iş bulup kendi evini geçindirecek durumu olmaması.

op bu durumdan rahatsızsa çıkıp gidecek evden konfor bölgesinden çıkacak kendi başının çaresine bakacak.

benim yaptığımın da neyine inanmadın anlayamadım 18 olmadan evden çıkıp kendi başımın çaresine baktım sadece.

ffd53 No.96869

>>96868
ah evet anasının bileziklerini alıp antalyaya gidip a101de depocu olan anon hatırladım seni

7dfd7 No.96870

>>96869
anası çaktırmadan para vermişti, kardeşinin laptop'unu kaçıran o senin dediğin. bilezik muhabbeti *zer'de.

ce0ab No.96872

File: 1596316050554.gif (375.16 KB, 480x480, 1:1, giphy.gif) ImgOps Google

>>96869
>>96870
o anon ben değilim ama o ne yaptı acaba kek

ffd53 No.96875

>>96870
pepepeperdonnn. hatta kardeşim hasta evime bakmak zorundayım vs. deyip iş aramıştı.

bc30f No.96884

>>96869
>>96870
>>96875

O herifi hatırladım. Nerede kalıyordu Antalya'da? Depoda mı uyuyordu ne yapıyordu? Ne oldu, ses seda yok. Öldü mü acaba.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]