[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596238439175.jpg (13.68 KB, 345x565, 69:113, IMG-20190324-WA0000.jpg) ImgOps Google

39cb1 No.96769

https://www.youtube.com/watch?v=x88H-TFIwBQ

şu çocuğun her şeye aşırı tepki vermesi beni kıl ediyor

964d9 No.96770

seni rahatsız ettiğini bildiğin şeyleri neden izlemeye devam ediyorsun anon?

1aa35 No.96771

>>96770
çekicilik/karizma = kendini izlettirme = nefreti ve beğeniyi toplama = alfa

964d9 No.96773

>>96771
kendini daha reşit olmayanlara izlettirip onlardan beğeni veya nefret toplayınca alfa mı oldu şimdi?

1aa35 No.96774

File: 1596243082600.jpg (49.44 KB, 1192x866, 596:433, tz0gsgyuor151.jpg) ImgOps Google

>>96773
dünya kadar parası var. evi var, arabası var, sevgilisi var, hayranları var, özgüveni var. daha ne olsun.

868ef No.96777

üoı zamanında domalımhaberde sıçanlayıp çektiği boktan videolar için izlenme dileniyodu şimdi sisteme ayak uydurup üniversite çağında normie oldu. siz de burda failed normie yim hajum gençliğim pc başında geçtiği için böyle oldu bajum diye analiz kasın kek

1aa35 No.96778

File: 1596245085656.png (580.48 KB, 793x591, 793:591, 22x5z5jdrr151.png) ImgOps Google

>>96777
biz meşhur etmiştik bunu

66a33 No.96944

>>96774
kimsenin ona saygısı yok swagi yok özgürlüğü yok (g*zi) geye benziyor vs. bunları zaten biliyoruz youtubedan parayı kırdı diye kendini gerçekleştirmesinin İMKANI YOK[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]