[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596190923506.jpeg (58.35 KB, 739x415, 739:415, images (90).jpeg) ImgOps Google

c07c5 No.96668

>ben ol
>rdr2 60 seviye pro
>trader görevi için goods biriktir
>2 gün sonunda 100 goods sayısına ulaş
>göreve başla
>tam bitime 20 30 saniye kala orospu çocuğunun biri kafana carcano ile sıksın
>geber
>vagonun çalınsın 500 dolar heba olsun

Orospu çocuğu seni.

10c9b No.96673

o üslup…

629ed No.96679

>>96668
PS4 mü bilgisayar mı?

c07c5 No.96680

File: 1596198359848.jpeg (39.98 KB, 739x415, 739:415, images (91).jpeg) ImgOps Google

>>96679
Ps4 anon. Bilgisayardan oynamak eziyet zaten aim almak işkence. Ps4 te direk l2+r2

629ed No.96763

>>96680
Ben de alacağım ancak her ay online oynamak için ekstradan para ödemek zorunda olmak canımı sıkıyor. Sence değer mi? Alayım mı?

6be14 No.96775

File: 1596244060305.jpeg (43.9 KB, 739x415, 739:415, images (92).jpeg) ImgOps Google

>>96763
>rdr2
>piyasadaki en iyi oyun
>değer mi

1000 lira olsa bile yine değer. Sen gene de pahalıya alma anon. 15 günde bir yeni indirim paketleri geliyor ps4 te. Ben 120 ye aldım. 1 yıl ps plus aboneliği aldım bide 120 ye. 240 lira şu devirde 2 günlük yemek parası. Şu ana kadar para bayıldığım, niye aldığımı bilmediğim sayısız salakça oyuna sahibim çok israf yaptım. Ama deseler ki bu oyuna 1000 verir miydin, vermeyeni siksinler. Sonra teşekkür edersin.

>t.30 a yakın yeni jenerasyon ps4 oyunu sahibi pro


story modunu bitirip online girmeye başladığın zaman tirada herhangi bir e-posta yaz seni çeteme dahil eder çok hızlıca kasılmanı sağlarım

1c976 No.96779

File: 1596245171429.gif (2.98 MB, 480x360, 4:3, cowboys.gif) ImgOps Google

GTA Online'daki gibi solo oturum yapamıyor musun anon?

f9f94 No.96781

>>96779
OP değilim fakat olmuyor diye biliyorum.

c07c5 No.96787

>>96779
Benim bildiğim kadarıylada yok anon fakat iyi bir tayfan olursa birlikte girip haritaya hükmedersin. Ayrıca harita olarak GTA5 ile kıyaslanamayacak büyüklükte. Jüpiter ile Merkür kıyaslamak gibi olur.

f9f94 No.96798

>>96787
anon gerçekten söylendiği kadar büyük mü oyunun haritası? ilk çıktığından beri devasa diyorlar. oyundaki sıradan bir at ile haritanın bir ucundan diğer ucuna gitmeyi denedin mi hiç? sence oyun süresi ile ne kadar sürer bu seyahat?

7a886 No.96799

>>96798
15 dk

c07c5 No.96818

File: 1596290423540-0.jpeg (28.17 KB, 541x300, 541:300, images-2.jpeg) ImgOps Google

File: 1596290423540-1.jpeg (33.15 KB, 628x488, 157:122, images-3.jpeg) ImgOps Google

>>96798
Atının kalitesine göre değişir. Fakat en iyi atla bile çapraz olarak 20-25 dkde anca bitirebilirsin diye düşünüyorum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]