[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596019721401.jpeg (42.08 KB, 714x402, 119:67, images.jpeg) ImgOps Google

a1438 No.96320

c21b2 No.96395

Ben bu olayın kız tarafından uyarlanan bir düzmece olduğunu düşünmekteyim en azından ilk izlenimim bu. Yoldan geçerken tanışıp, tüm hastane işlerini birlikte halledip, ardından 1 saat dışarda parkta oturmalarının ihtimali yüzde sıfır. Average türk kızı yoldan geçen soru sorduğu adamla bunları yapacak ha? İmkansız bir ihtimal.

Ha bir zorlama var mıdır yok mudur bilmiyorum oladabilir ancak kızın kendini anlattığı kadar masum olduğuna kesinlikle inanmıyorum.

36480 No.96397

çocuk 1.90 boyunda yakışıklı esmer ve dövmeli.

kız 1.53 boyunda. belli ki aşık olmuş buna. rızasıyla cima eylemiş. sonra sevgili olmayacaklarını anlayınca götü yanmış tecavüz etti diye şikayet etmiş. çocuk beraat edince iftiradan ceza alır hayatı iyice kayar salak karının.

358e4 No.96406

File: 1596056926883.webm (2.96 MB, 1920x1080, 16:9, toy.webm) ImgOps Google

>>96397
>190cm vs 153cm
bunlar nasıl sikişmiştir be..

7e6cb No.96412

>>96395
parkta oturmayı bırak, 2 dakikalık mesafedeki hastaneye gidiyosun, bi de adamın yanında duruyorsun. sonradan adam içkili ve yarası yok denmiş ama hastanede bir şeyler yapmışlar adama, kız da yanında durmuş.

ha bir de ifade kağıtlarını atıyorlar ya sanki yazan %100 doğru. herkes sallayarak ifade verebilir.

30839 No.96420

File: 1596059528095.mp4 (2.82 MB, 640x360, 16:9, 1570369640782.mp4) ImgOps Google

>>96320

>18 yaşında

>daha çocuk

Çocuk olmaması için mezardan karı mı çıkartıp sikelim ne istiyor bunlar kafayı yedirtecek bana 21. yüzyıl

157bf No.96423

File: 1596060527579.mp4 (87.33 KB, 480x270, 16:9, 1595807722772.mp4) ImgOps Google

soon boklandde

>18 yaşındaki kız cenini

>27 yaşındaki kız bebeği
>38 yaşındaki kız çocuğu
>45 legal yaş

b8e50 No.96427

>>96423
KEEEEEEEEEEEEK

a1438 No.96466


1ce46 No.96483

File: 1596105891130.jpg (190.4 KB, 1920x1080, 16:9, Savdji Bay.jpg) ImgOps Google

>>96320
Geldim. Öncelikle kadının beyanı üzerine böyle bir dönemde soruşturmanın açılması ve kovuşturma kararı verilemesi çok normal. Tahmin ediyorum ki bu tarz bir dosyada C.Savcısı dosyayı elinden çabucak çıkarıp yeterli delilleri toplamadan işi kovuşturmaya yani Ağır Ceza Mahkemesine gönderecektir. Burada dosyaya sunulan ifade örneğindeki anlatım ve whatsapp yazışmalarına bakılırsa; verilen ifadede şüpheliye isnat edilen suçun unsurlarının müştekice detaylandırıldığını görüyorum. Her ne kadar şüphelinin eylemini önceden tasarladığına dair bir anlatım söz konusu ise de; söz konusu eylemde şüphelinin gerçek kimliğini saklamadan bu tarz bir eyleme kalkışması günlük hayatın olağan akışına aykırıdır.
Ayrıca dosyaya delil olarak sunulan Whatsapp yazışmalarında şüphelinin telefonunun olayın olduğu saatlerde kapalı olduğunu beyan ettiği hususu da dikkate alınarak HTS sinyal kayıtlarının istenilmesi suretiyle delillerin kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Yine ayrıca BTK'ya yazılacak yazı ile mağdur ile şüphelinin üzerine kayıtlı faal veya faal olmayan telefon numaralarının aralarında suç tarihinden başlamak suretiyle 3 aylık kayıtların incelenmesi gerekir. Kaldı ki kollukta verilen ifadede kolluk görevlilerince muayeneye dair rıza sorulmamış olup, derhal C.Savcılığınca mağdurun beyanında geçen vajinal ilişkiye dair rapor aldırılması gerekmektedir. Yine bahsi geçen anal ilişkiye dair rapor aldırılması hususu Adli Tıp İhtisas Kurumunca verilen birden fazla rapora göre rektumun içini örten mukoza tabakasının iyileşme süreci gözetilerek bu süre zarfında şikayete esas alınamaz. Ekşici ile mağdur arasında geçen mesajlaşmaları kâle bile almıyorum, bunlar tamamen mağdurun çelişkili beyanlarından kurtulmaya yönelik abartılı delillerdir. Her ne kadar şikayete konu suç katalog suçlarından olsa dahi CMK 100 maddesine göre şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk talebinde bulunulmaması gerekir. Yine de mağdur müştekinin beyanları, BTK kayıtları ve o yer kolluk birimince temin edilecek kamera görüntüleri şüphelinin kendisine tasarlamak suretiyle tecavüz etmediğini ve hürriyetini kısıtlayıcı bir eylemde bulunmadığını ispatlasa dahi; şüpheli hakkında TCK 102/2, 86/2, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla talepte bulunulabilir. (Suçludur demiyorum, bu hususta mahkeme yapılması gerekir)

5343b No.96485

>>96483
avukatlıkta para var mı anon bu tercih döneminde hukuk fakültesini tavsiye eder misin

1ce46 No.96486

>>96485
Yok. 2.500 liraya diğer avukatların yanında çalışıyor çoğu genç avukat. uluslararası deniz hukuku veya tıp hukuku gibi alanlarda kendini geliştirirsen ayrı. şu an 46 bin avukat var İstanbul Barosuna kayıtlı sen düşün.

fc9fa No.96487

>>96483
>>96486
Erkek, kadının beyanlarını ispatlayamaması durumunda hangi haklarını kullanabilir anon? Karşı dava açıp, iftiralarından dolayı yok edilen itibarını öne sürerek bir yaptırımda bulunabilir mi?

2a658 No.96488

>>96483
>t. 6 aydır evden çıkmayan anon.
Bırakın bu işleri ya bir de savcıymış kek oglu kek

1ce46 No.96489

>>96487
Hakkında verilen beraat, düşme veya KVYO kararı sonrası TCK 247/1-2 maddelerince şikayetçi olabilirsin. En az 1 yıl 3 ay en fazla 5 yıl olmak şartıyla hapis cezası ile cezalandırılır. Burada infaz kanunu devreye giriyor. Mesela halen cezaevinde tutuklu isen ve yerel mahkemece hakkında mahkumiyet hükmü verildiyse ve bu karar temyiz yolunda bozularak hakkında beraat hükmü kurulmuş ise, cezanın infazına başlanıldığı için iftira suçunu işleyen sanık hakkında TCK 267/5-6 maddeleri gereğince 2/3 arttırım yapılır. Bu tiraddaki dava konusu olayda 86/2 de söz konusu, eğer basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama yönüyle adli para cezası da verilir ise bu defa TCK 267/7 maddesi gereğince alt sınırı 3 yıl olmak üzere hapis cezası ile cezalandırılır ve bu hagb sınırına sokulamaz. Bu yargılama bitip istinafca onandığı takdirde hukuk mahkemelerinde tazminat yoluna gidilebilir.

bde11 No.96490

>>96489
Savcı anon nasıl savcı oldun? Hukuk okumak istiyorum torpilsiz yargıya yerleşmek imkansız diyorlar.

7e6cb No.96494

birleşmiş milletler lideri burada. olayı derinlemesine araştırıyoruz.

79120 No.96497

selam ben fransa cumhurbaşkanı. YEÇ'yi ve genç kızımızı haksız bulanları kınıyorum.

3d0d2 No.96513

>>96489
vallaxi anon huk*k fakültesi son sınıf öğrencisiyim perinçek nasip ederse eylül gibi okul bitiyor ama senin gibi ezberden maddelere atıf yapamıyorum lütfen kanundan baktığını söyle yoksa sanırım stajda çok spagetti dökeceğim :DDDDDDD

1ce46 No.96526

>>96513
Bakmıyorum da 5 yıllık tecrübem var arkasında. Avukatlık yapacaksan, avukatların pek fazla kanun maddeleriyle işi olmaz. Bir gün boşanmada,bir gün cezada, bir gün asliye ticaret olan adam hangi kanun maddesini ezberlesin. Yolu düştükçe açar kitaptan bakar. Açıkçası ben de fakültede öğrendiğim idare hukuku ve medeni hukuk gibi dersleri hatırlamıyorum bile. Adalet akademisinde de ceza üzerine yoğunlaşmıştım. Yarın bir gün bir kararname ile hakimliğe çekilip, sulh hukuk mahkemesine verilirsem ben de EBİNleyeceğim :D

83644 No.96614

File: 1596136970490.jpeg (34.57 KB, 630x350, 9:5, abdurrahman-yalnkaya-fe88….jpeg) ImgOps Google

>>96526
>>96526
>avukatların pek fazla kanun maddeleriyle işi olmaz

axx be roleyplayci anon ne güzel seni ciddiye almış dert yanıyordum niye böyle yaptın şimdi :DDDDDD

3b8e2 No.96619

File: 1596140973055.jpeg (20.5 KB, 400x400, 1:1, images (9).jpeg) ImgOps Google

>>96614

Öküz adam geldi işte .d Avukatlar sadece ilgilendikleri alanlar ile ilgili kanun maddelerini öğrenir. İşinde iyi olan avukatlara işin düşerse zaten bildiği bir alan değil ise o alan üzerinde yoğunlaşan bir avukata yönlendirir. Kötü bir avukat/avukatlık bürosuna gidersen bilmediği alanda da işe atlar. Gerçi yanında çalışan yeni mezun adamlara yaptırılır bütün işler bürolarda. Avukatlık da bir nevi mühendislik gibi bir meslektir. Borçlar hukukunun duayeni olan bir tanıdığım bütün borçlar hukuku kanunlarının etrafından dönülecek yolları bilirken ağır ceza ile ilgili sadece mesleğin başında bildiği şeylerin aklında olduğunu söylemişti

Normalde bu gerizekalıya laf mı anlatacam yollamayayım postu diyecektim ama yazdım o kadar.

Tl/dr; iyi avukatlar bir alana yoğunlaşıp uzmanlaşır. Bu dangozun yazdıklarına kulak asmayın.

99fdb No.96650

>>96619
İstersen boşanmaya istersen cezaya bak eğer hmk'yı bilmezsen kendini müvekkile davanın neden usulden reddedildiğini açıklamaya çalışırken bulursun. ondan sonra arkandan "bir avugata gettik davayı yalınış açmuş" diye konuşurlar. yapma üstadım.

e363b No.96772

>>96650
>Ceza
>HMK

Facepalm.gif

70b9c No.96783

File: 1596249275329.png (54.37 KB, 300x300, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>96320
kızın en yakın arkadaşı ile mesajlaşmaları bana çok anormal geliyor. attığı mesajlar, yazdığı her cümle inanılmaz bir acındırma çabası. kendi isteği ile sırf yakışıklı diye verip sonradan pişman olmuş ve bu oyunu çevirmeye başlamış olabilir.

f5de1 No.96786

File: 1596253634915.jpeg (12.3 KB, 225x225, 1:1, indir.jpeg) ImgOps Google

>>96772
>sosyal derslerde daha iyi olduğun için tm seç
>Asosyal bir otist olmana rağmen doğru düzgün tek tm bölümü olduğu için istemeyerek hukuk yaz
>okul bitmek üzere olsun ve cmk'yı hmk'nın alt bölümü zannet
>Tahtada aşağılan götün alev alsın

Anon ne ben ne yapacağım? Cevremde stajını bitirmiş insanlardan duyduğum kadarıyla Adliye stajında bir şey yokmuş gidip geliyormuşsun sadece hatta bazı hakimler yoklama için toplu şekilde imza bile attiriyormus ama avukat stajında ne yapacağım? Bu otistlikle icraya falan çıkmamın imkanı yok lütfen Tavsiye,moral ver şu an kendimi ketlememin arifesindeyim.

a5715 No.96821

File: 1596293632839.gif (12.3 KB, 425x187, 25:11, twoesters.gif) ImgOps Google

>>96526
Selam savci anon, 2014-2016 yillari arasinda zararli yazilim (Remote Administration Tool i.e bilgisayar virusu) satin aldim. Zararli yazilimi kodlayan ve satisini yapan eleman tutuklandiktan sonra satin alan herkes hakkinda Avustralya polisi sorusturma baslatmis.

>https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-crackdown-rat-spyware-which-takes-total-control-of-victims%E2%80%99-pcs

>https://unit42.paloaltonetworks.com/imminent-monitor-a-rat-down-under/

Iki hafta once Avustralya polisi ve Turk polisinin isbirligi ile ben evde degilken evim basildi ve 15 adet elektronik cihaza el konuldu, bu cihazlarin 4 adeti evde misafir olarak bulunan ama o an evde bulunmayan kisinin sirt cantasindan cikarilip alinmis.

Emniyete goturuldugumde uzerime atili sucu kabul ettim (zararli yazilim satin alma sucu) ama herhangi bir kotu amacla kullanmadigimi, meraktan satin aldigimi ve bu yazilimin kullanimindan oturu hakkimda herhangi bir sikayetin bulunmadigini soyledim.

Ayni zamanda 2014-2016 tarihlerinde 18 yasindan kucuk oldugumu belirttim ifademde. Hakkimda henuz hala dava acilmadi, baskin Temmuz'un basinda oldu. Suc tarihinde underage olmamdan ve zaten itiraf etmis olmamdan dolayi cihazlari geri almam mumkun mu? En azindan misafire ait olanlari alsam dahi yeterli benim icin.

Emniyette bulunan polisler dahi durumun sacma oldugunu belirttiler bana ama cihazlarima yine de el konulacagini soylediler, nasil bir yol izleyebilirim? Incelenene kadar bekleyip, acilirsa davaya cikmak mi tek carem?

358e4 No.96829

>>96821
vay yaramaz seni. bu yazılımı nasıl kullandın bundan nasıl korunur?

c38d5 No.97583

File: 1596603503949.jpg (9.02 KB, 280x180, 14:9, images[1].jpg) ImgOps Google

>>96821
Utanmaz kendi-bump

edd01 No.97589

>>97583
>o his ki asla retricalı 2013 zamanlarına geri dönemeyeceksin
>o his ki bir daha asla onunla avm'de hamburgerkralı menüsü yerken hasbıhal edemeyeceksin
>o his ki bir daha asla onu göremeyeceksin

YAŞAYAMADIK.

065b0 No.97592

File: 1596617595477.jpg (197.42 KB, 640x800, 4:5, ekindörtkolburun.jpg) ImgOps Google

>>97589
here's your ekin bro(KURALLAR.HTML)

df81d No.97607

File: 1596625807373.jpeg (39.89 KB, 334x500, 167:250, 771A4AE4-0000-43EB-BC8A-4….jpeg) ImgOps Google

>>97592
önden(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]