[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1593481917750.jpg (60.45 KB, 516x638, 258:319, clp.jpg) ImgOps Google

c3f08 No.90664

en iyi self ketleme yöntemi nedir anonlar

e5928 No.90665

File: 1593484888167.png (22.32 KB, 347x484, 347:484, joker-png (2).PNG) ImgOps Google

TAM kırmızı haplı geriLLa gidip insanlık onuruna uygun bir ölüm istiyorsan Ezhel, Khontkar veya Edis gibi genç normilerin bayıldığı birinin konserini basıp vurabildiğin kadar beyinsiz, doğaya gereksiz yük oluşturan normiyi vurmak, sonra da sistemin bekçi köpekleri olan polis PİÇleriyle çatışırken en azından bir nebze onurlu ve faydalı bir şekilde dünyayı terk etmek.(KURALLAR.HTML)

0db64 No.90667

amatör basketbol maçı vuruşu yap

c3f08 No.90668

File: 1593492308766.jpg (23.11 KB, 238x371, 34:53, ayfer.jpg) ImgOps Google

>>90665
yanıtının herhangi bi anlamı yok köşeli ibne anon
>>90667
boktan mene

c3f08 No.90669

File: 1593492781025.jpg (93.23 KB, 503x710, 503:710, clp2.jpg) ImgOps Google

>>90665
bu ibneyi tokmakladığın için teşekkürler Tunay

0c097 No.90672

File: 1593495460893.jpg (85.67 KB, 557x833, 557:833, IRDJLhc.jpg) ImgOps Google

kafayı ne kadar hızlı yok edersen o kadar acısız olur. yapabiliyorsan ağzına c4 al, kafana kask gibi c4 geçir.

44a8a No.90673

Kendine kartondan bir AK-47 yap ve en yakın askeri lojmana gidip allaxu exber diye bağır. Vurulup tertemiz alnından uzanır yatarsın.

36b79 No.90675

>>90673
her bağıran adamı kafadan mı vuruyorlar?

02261 No.90786

>>90675
>elinde ak-47 görünümlü bir şey
>mübarek mücahitler gibi "allahu ekber" diye bağırmak
>"her bağıran adamı"
>"her bağıran"

Sen otist misin?

c3f08 No.91058

File: 1593657561244.jpg (76.77 KB, 433x665, 433:665, clp3.jpg) ImgOps Google

>>90672
c4 bulsam zaten kalabalığı patlatırım çocuk anon

>>90786
salak mısın selefi? her şeyi geçtim lojmanları silah sıkmamış erler tutuyo

ef170 No.91059

gayriironik olarak helyum[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]