[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1593176131967.jpg (25.81 KB, 375x375, 1:1, t.özal.jpg) ImgOps Google

a31b6 No.89429

yeni ibne ve zoomerlara biraz jargon öğretelim. ben başlıyorum
>Kız sikemiyorum çünkü suçlusu bokistan

a31b6 No.89430

File: 1593176243526.jpg (110.32 KB, 682x1000, 341:500, özal.jpg) ImgOps Google

>Millet et yiyemediği için beyni gelişmiyor

a31b6 No.89431

File: 1593176337148.jpg (56.82 KB, 683x394, 683:394, özal posting.jpg) ImgOps Google

>tanrısal bir varlğa yönelik ufak bir inancım dahi yok

a31b6 No.89432

File: 1593176499100.jpg (23.71 KB, 400x536, 50:67, turgutozal.jpg) ImgOps Google

>Amerika'da doğsaydım alfa olurdum.

a31b6 No.89433

File: 1593176684126.jpg (7.56 KB, 211x239, 211:239, images.jpg) ImgOps Google

>evet hayatta hiçbir başarım yok suçlusu bokistan.

a31b6 No.89434

File: 1593176826413.jpg (42.19 KB, 250x250, 1:1, turgut-ozal_6774_b.jpg) ImgOps Google

>Survivor izlemiyorum, o yüzden sizden daha üstünüm.

a31b6 No.89435

File: 1593176927521.jpg (13.3 KB, 183x300, 61:100, turgut-ozal-ameliyat.jpg) ImgOps Google

>Bili bili yumurta+saban mercimek+dost yogurt+bogma raki senin neyine yetmiyor

a6fc5 No.89437

File: 1593177229557.jpg (154.98 KB, 400x300, 4:3, ozal-in-karanlik-olumu-ayd….jpg) ImgOps Google

>serefsizlerülkesindeyim ama serefsiz degilim

a31b6 No.89438

File: 1593177252961.jpg (25.81 KB, 375x375, 1:1, t.özal.jpg) ImgOps Google

>I'm a white guy

a6fc5 No.89439

File: 1593177334049.jpg (105.59 KB, 900x600, 3:2, s-fad275b92a6e17b672c24a2a….jpg) ImgOps Google

>bokistanliyim ama sicmik degilim

600b3 No.89441

File: 1593177387395.jpeg (18.97 KB, 657x466, 657:466, images (29).jpeg) ImgOps Google

>şahin 30bin piç

a31b6 No.89443

File: 1593177483108.jpg (25.81 KB, 375x375, 1:1, t.özal.jpg) ImgOps Google

>inanılmaz mizah, inanılmaz meme, bi bitmediniz be yıllardır, low iq trchan ibineleri.

a6fc5 No.89445

File: 1593177612761.jpg (86.47 KB, 620x617, 620:617, 89074-.jpg) ImgOps Google

>ortalama bokistan sicmigiyim ama amerikali gibi yasamak istiyorum

a31b6 No.89447

File: 1593177770818.jpg (54.72 KB, 775x550, 31:22, turgut-ozal-nam-i_B8.jpg) ImgOps Google

>toru'ya proxyle bağlanıyorum. Güvenliyim.

a31b6 No.89449

File: 1593177848468.jpg (5.21 KB, 299x168, 299:168, tats.jpg) ImgOps Google

>toru bitmiş

a6fc5 No.89450

File: 1593177913606.jpg (32.03 KB, 600x399, 200:133, 77ca2ed4-b699-e511-bbe9-14….jpg) ImgOps Google

>keek tüccara kanan normilere bak halbuki en iyisini ben biliyorum bu yüzden hayatsiz ve acim

600b3 No.89453

File: 1593178084719.jpeg (6.08 KB, 280x195, 56:39, images (30).jpeg) ImgOps Google


a31b6 No.89454

File: 1593178160161.jpg (23.71 KB, 400x536, 50:67, turgutozal.jpg) ImgOps Google

>yazılım öğrenip yurtdışına kaçıcam

a6fc5 No.89456

>>89453
>Protein 23,70g

utanin be
agzimmin ortasina özalpostu yiyecem ama mercimek kadar babayigit, gariban dostu ama bir o kadar da hor görülen bir besin kaynagi varmi?
yasasin saban mercimek

600b3 No.89458

File: 1593178568706.jpeg (27.64 KB, 451x680, 451:680, images (29).jpeg) ImgOps Google

>>89456
>ima ediyor ki (((bitkisel))) protein

d7144 No.89459

>>89456
yanlış ölçülmüş mercimekte 9 gram protein var.

a31b6 No.89460

File: 1593178925113.jpg (5.92 KB, 305x165, 61:33, özaal.jpg) ImgOps Google

>nofap yapın alfa olun

5c80c No.89480

File: 1593182660639.jpeg (28.52 KB, 738x415, 738:415, 8CE6AC70-4429-476E-A34F-E….jpeg) ImgOps Google

>hiçbir başarım yok ama herkesten üstün ve zekiyim

5c80c No.89481

File: 1593182781420.jpeg (51.08 KB, 478x642, 239:321, E34D95AD-2941-4BD8-BA75-1….jpeg) ImgOps Google

>kızlarla ilişkide uzman
>dokunduğu kız sayısı 0

5c80c No.89483

File: 1593182957673.jpeg (39.78 KB, 544x564, 136:141, 7613B70B-E35B-4EE0-8FD9-A….jpeg) ImgOps Google

>ortama gir
>girmem ne işim var orda

>okula gidince şu şu şuna selam ver

>vermem banane onlardan hiç sevmediğim insanlar

>git bi işe gir

>girmem iş aramaya utanıyorum hem girip napıcam

>anonlar hiç arkadaşım yok yardım edin

5c80c No.89484

File: 1593183037479.jpeg (26.01 KB, 657x466, 657:466, C2E36D85-BC2A-442B-A4EE-0….jpeg) ImgOps Google

>benim sevdiğim rengi sevmiyor musun?
>öyleyse aptalsın

5c80c No.89485

File: 1593183098035.jpeg (28.88 KB, 738x415, 738:415, C5A48D00-6234-4E3E-BF0C-0….jpeg) ImgOps Google

>klavye başında ülke isminden küfür türetmece oynuyorum
>alfayım

209bf No.89486

kek be bu dediklerinin yarısını sen de yapmadıysan ben de bir şey bilmiyorum

e548d No.89487

File: 1593183306030.gif (1.37 MB, 264x264, 1:1, ef4.gif) ImgOps Google

>özal posting yapiyorum
>alfayim

209bf No.89488

File: 1593183468949.png (1.66 MB, 682x1000, 341:500, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>"anal bekaretini verdiğin kişiyle, vajina bekaretini verdiğin kişi aynı mı" diye. daha sonra konuştuk ama kıza karşı sürekli ona ihtiyacım yokmuş, elimi sallasam 50siymiş gibi davrandım. sonra whatsappa geçtik oradan konuştuk baya. şehirlerimiz de çok yakındı birbirine, ben Aksaray'da oturuyorum oda Kayseri'de, otobüsle gidip sikiştik.

fa2e5 No.89807

>>89488
O senin değersiz dediğin Ermeniler soykırımdan önce Rumlarla birlikte Osmanlı gayri safi milli hasılasının en az yüzde 30'unu oluşturuyordu. Tezekistan Cumhuriyetinin 100 seneden beri gayrimüslim kırımını reddetmesinin yegane sebebi yağmalanan gavur mallarıdır. İttihatçıların ve T.C ileri gelenlerinin hepsi bu yağmadan paylarını almışlardır. Kamalın oturduğu çankaya köşkü bile Ermeni Kasapyan köşküdür. T.C'nin Sünni Türk burjuvazi sınıfının yaratılması Gayrimüslim talanının sonucudur. Türkiye'nin soykırımı kabullenmesi kendini ketlemesidir, zira T.C'nin kuruluşu ve muhafazası gavur yağmasının eseridir.

fa2e5 No.89812

>>89809
Bu iki taraflı katliam ve ermeni çeteciler hikayesi Gayrimüslim kırımının devletin kendi vatandaşına karşın yürütülen bir etnik temizlik olduğu gerçeğini gizleyip olayı bulandırmak amacı doğrultusunda uydurulan T.C propagandasıdır. Bir, müslüman sivillere karşı yapılan katliamlar 24 nisan 1915'den yani soykırımdan SONRA gerçekleşen hadiselerdir, 1918'de işgal eden intikam dolu Ermeniler tarafından yapılmıştır. Ayrıca "karşılıklı soykırım" akıl mantık dışıdır. Bir kesimin arkasında koca devlet, nüfus açısından üstünlük (Ermeniler nüfuslarının en fazla olduğu bölgede bile yüzde 25 kadarlar.) var. Taşnaklar ve Ermeni çetecileri emperyalist devletlerin piyonlarıdır gibi boklar direkt çöpe gider. Ermeni örgütlerinin oluşturulması 1895 Hamidiye katliamlarına ve ondan sonra gündeme gelip 1915'e kadar yöntemi muallak olan etnik temizliğe karşı bir savunmadır.

e028d No.89835

File: 1593236810161.png (129.93 KB, 183x300, 61:100, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>gecenin bir saati anzu resimleri forsluyorum bakın ne kadar efsaneyim

a6fc5 No.89839

>>89812
>Taşnaklar ve Ermeni çetecileri emperyalist devletlerin piyonlarıdır gibi boklar direkt çöpe gider
niye?senin isine gelmedigi icin mi?

bff2b No.89846

File: 1593242833516.jpg (45.77 KB, 983x265, 983:265, ermenianon.JPG) ImgOps Google

döktürmüş yine.

1296b No.89849

File: 1593247300197.jpeg (32.05 KB, 473x622, 473:622, images.jpeg) ImgOps Google

>keşke gerçekten bir anime kızı olsaydım

a6fc5 No.89850

>>89846
aha
bitmek bilmeyen götyanginin sebebi belli oldu
vay armenoid vay!

1ddf7 No.89861

File: 1593252976248.png (474.74 KB, 600x317, 600:317, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>hüüüü lütfen bilip bilmeden ekmeğini yediğim (((sektöre))) laf etme

bf563 No.89870

File: 1593256259628.jpg (6.11 KB, 299x169, 23:13, indir.jpg) ImgOps Google

>toruda meme üretilmiyor
>Ben mi, hayır ben tüketiciyim üretmekle işim olmaz.

bf563 No.89993

File: 1593288840867.jpg (6.61 KB, 224x225, 224:225, images.jpg) ImgOps Google

>tuzak ve kızkardeşçik pornolarına sikim kalkıyor
>ibne değilim

bf563 No.89996

File: 1593288987597.jpg (5.19 KB, 196x258, 98:129, indir (1).jpg) ImgOps Google

>kızlardan saygı görmek için kızlara iyi davranıyorum

c92ad No.90007

File: 1593291065339.jpg (54.72 KB, 775x550, 31:22, turgut-ozal-nam-i_B8.jpg) ImgOps Google

>bu ülkedeki hiç kimseden bir şey olmaz
>bakın bana benden ne güzel birey olmuş

fa2e5 No.90040

File: 1593294931102.jpg (26.11 KB, 338x436, 169:218, 1456141497232.jpg) ImgOps Google

>balıkçılık ibneliktir

bf563 No.90051

File: 1593295751348.jpg (48.78 KB, 625x313, 625:313, 1.jpg) ImgOps Google

>balıkçılık ibnelik değildir

f33c2 No.90068

>selam anon, kız sikmeyi bu kadar büyütme kafanda. kendini geliştir, hobiler falan edin, kız arkadaş mutlaka bulunur? kaç yaşındasın ki, niye bu kadar dert ediyorsun?

77d80 No.90202

File: 1593348373345.jpeg (37.34 KB, 679x451, 679:451, images (40).jpeg) ImgOps Google

>sikişemedim
>suçlusu bokistan
>hayır sensin

77d80 No.90220

File: 1593352148173.jpeg (10.02 KB, 300x225, 4:3, images (41).jpeg) ImgOps Google

>ANANI FENA SİKTİM KUSURA BAKMA GARDAŞ, GİT Bİ KOLONYA MOLONYA KOKLAT KALDIR DUŞA SOK BİRAZ KENDİNE GELSİN HADİ GÜLE GÜLE.

6c08f No.90411

File: 1593427414527.jpg (52.89 KB, 450x360, 5:4, 1403555712509.jpg) ImgOps Google

>Buradan, benim bütün yazdıklarımı malum yerde özal posting yapan anona selam söylüyorum. Evet, sikiştiğim doğrudur. Aksaray'dan kalkıp Kayseri bir tane amcık sikmek için gittim kôçum. al bunu da atarsın oraya.

1296b No.90454

File: 1593443823530.jpeg (22.17 KB, 738x415, 738:415, images.jpeg) ImgOps Google

>7 yaşımdan beri solcu ortamlarındaydım, her türlü solcu mitinglerine gidiyordum ve şu anki siyasi görüşüm faşizme çok yakın.

6e0b4 No.90791

File: 1593538479738.png (507.92 KB, 775x550, 31:22, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>o anon değilim ama benim bir katkımı söyleyeyim. ben fırında tezgahtarlık yaptım. insanlarla uğraşmak sıkıntılı bir iş. yaşayan bilir. tezgatarlık mı yapıyorum terapi seansı mı yönetiyorum bi izleseydin beni keşke. sonra yanıma bi çocuk geldi onu da kendime benzettim. fırın iyice tiyatro yerine döndü. benden önce çalışanlar somurtkan, hiç konuşmayan tiplerdi. ben ve benden sonra gelen çocukla insanları güldürüyoruz. altı üstü ekmek satıyorduk ama bize gelen insanların zihinleri, gözleri açılıyordu. hiç konuşmayan insanların ağızlarını açıyorduk. hiç gülmeyen insanları güldürüyorduk. çabuk sinirlenen insanları tedavi ediyorduk. bazı insanlar gülmekten ağladı. kızlar bizden hoşlanıp bazen bana bazen yanımdakine yürüdü. şimdi ikimiz de ayrıldık 30 yaşında bi odun gelmiş, fırın yine eskisi gibi hiç ses yok. gel al git. her gelen bizi soruyormuş. insanlara kattığım şeylerden sadece bir tanesi bu.

4d80c No.90797

>>90791
zahmetli iş yapıyorsun. tüm tiradları genişlet, tüm ekranı baştan sona kaydet, onu at bu tirada.

a25cd No.90840

File: 1593552684648.png (823.62 KB, 547x734, 547:734, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>çene hariç tipim imajdakinin aynısı ama konuşmasız bakirim ;__;

9bd9d No.91056

File: 1593655842493.png (806.19 KB, 900x600, 3:2, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>Kısa vadede yapabiliyorsan direk yurtdışına yerleşmeni, orta vadede bir iş bulup yaptığın birikimlerle olayların akışına göre hareket etmeni, uzun vadede ise bekleyip ülkenin rise and shine yapacağı günleri görmek için sabırlı olmanı öneririm.

5351d No.91094

File: 1593684020959.jpg (18.44 KB, 366x277, 366:277, 1403963324256.jpg) ImgOps Google

>buna dikkat edersen kızları kölen bile yapabilirsin. "nolur biraz daha kal alfa anon" diye yalvarırlar, "başkasıyla konuşma sadece benimle konuşmanı istiyorum" derler, onun webcam açmasını istemezsen üzülürler, "acaba alfa anon beni beğenmedi mi?" diye kafaya takıp ders çalışamazlar. bak konuştuğum kızlardan biri saat 5'te yürüyüşe çıkıyor mesela, 4:30'da alarmla kalkmış, hemen pc başına geçip "gece yazdıklarım için özür dilerim biraz başını şişirdim" diyor.

aac03 No.91108

File: 1593689115897.jpg (9.08 KB, 200x199, 200:199, keeeek.jpg) ImgOps Google


8c18b No.91302

File: 1593730965581.png (75.53 KB, 211x239, 211:239, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>şaban mercimek billie billie yumurta dost yoğurt
>boyu 1.85 falan 35 cm kol o boyda birşey ifade etmiyor

4f2f6 No.91305

>>91302
>bir yerlerini tuta tuta hemen özalposting yapmak

1296b No.91347

File: 1593759064420.jpeg (19.97 KB, 430x361, 430:361, images.jpeg) ImgOps Google

>Atatürkçü bir ailenin ferdiyim ve hepinizi genel kültürümle döverim.

27d9c No.91349

File: 1593760142761.jpeg (23.98 KB, 640x341, 640:341, images (70).jpeg) ImgOps Google

>fasulye yiyen atatürkçüyüm
>hepinizi döverim

1296b No.91352

File: 1593760319237.jpeg (10.07 KB, 250x250, 1:1, images.jpeg) ImgOps Google

>şu an dixie bir country girl ile yazışıyorum beni çok egzotik bulduğunu ve arzuladığını söyledi. maçoymuşum kantriy girller maçoları severmiş dediğine göre.

8a6c1 No.91371

File: 1593767428716.jpeg (26.01 KB, 657x466, 657:466, 08869757-704C-4AED-A3BF-3….jpeg) ImgOps Google

>bokunu çıkarmıyorum

1296b No.91388

File: 1593773566610.jpeg (20.77 KB, 670x340, 67:34, images.jpeg) ImgOps Google

>roman mı yazıyoruz ulan sitemimizi dile getiriyoruz

1296b No.91398

File: 1593778540970.jpeg (40.52 KB, 478x642, 239:321, images.jpeg) ImgOps Google

>ben 6 yaşındayken komşunun 3. sınıfa giden kızı bana zorla memelerini, amını yalatıp vücudunu okşatmıştı. bundan daha sonra da bunun sarışın bir arkadaşı vardı 2'si beni odaya çekip hem tokatlıyor hem okşayıp kıçlarını falan ellememi istiyorlardı. o zamandan beri fantazi oluştu bende sürekli iri yarı, olgun, anaç, ağırbaşlı ve bana tecrübesiz çocuk muamelesi yapacak kadınlara ilgi duyuyorum. acaba kadınların ciddi bir kesiminde böyle fantaziler var mı çok merak ediyorum

1296b No.91511

File: 1593799003928.jpeg (24.91 KB, 615x410, 3:2, images.jpeg) ImgOps Google

>ab'ye girip kıpkırmızı alman amcıklarını sikeceğiz ali babacanın iktidarında

83341 No.91513

File: 1593799282103.png (362.56 KB, 683x394, 683:394, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>caps lock
>ard arda yazılmış A harfi
>sitemimi dile getiriyorum

>sen getirme

7e52f No.91593

File: 1593812524971.png (88.68 KB, 196x258, 98:129, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>türkler amerikan tarzı tepki verdiğinde cringe oluyorum.

59992 No.91594

götü yanan özalposting yapıyor(KURALLAR.HTML)

e98f6 No.91616

File: 1593816610346.jpg (377.34 KB, 400x547, 400:547, merhum-cumhurbaskani-turgu….jpg) ImgOps Google

>götü yanan özalposting yapıyor

c573d No.91631

File: 1593818747946.jpeg (57.96 KB, 450x600, 3:4, BB3DA6C3-19AC-43A2-B9F4-3….jpeg) ImgOps Google


ce4f4 No.91635

>>91631
şu tipe bakınca içimde kıpırdama oldu all*x ım yardım et

1296b No.91674

File: 1593856687243.jpeg (15.84 KB, 215x340, 43:68, images.jpeg) ImgOps Google

>sunu unutmayin ben burdayim, sizi adeta gorunmez el gibi yonetiyorum, katami hackleyip tunay gavadina, tunay gavadinin sitesini hackleyip buraya yonlendiriyorum.

8a196 No.91868

File: 1593959638599.jpeg (20.79 KB, 664x335, 664:335, images.jpeg) ImgOps Google

>high test low inhib bir adamın böyle cici cici yumuşak tiplerin arasında kardeş kardeş bulunma ihtimali yok. hadi özalcı ibne bunu da taşı.

cf55e No.92444

File: 1594201849615.jpeg (22.17 KB, 738x415, 738:415, images (13).jpeg) ImgOps Google

>Ben bu devleti sevmiyorum ve bu devlete hizmet etmem. Sırf aç kalmamak için kaderimi sevmediğim çorap kokulu bir partinin ellerine bırakmam. Enayi, mal, 2005'li ki 1993'lüyüm veya müt ter pro deyin istediğiniz kadar, maalesef yerine getirmeden özgürce hareket edemediğim yükümlülüklerim var (kyk borcu ve askerlik, üniversite bitti), bunlardan kurtulur kurtulmaz yurtdışına kapak atmanın yollarını arayacağım ve mesleğimi yapay zeka yok edene kadar çalışacağım.


>Şeref kavramından bihaber insanlar böyle düşünür veya kandırılır. Ben de bilirim insanları şeyh taklidi yaparak veya Jet Fadıl/Tosun gibi kandırarak cebimi doldurmayı ama ben bu değilim. Rp bile olsa çorap kokmaktan tiksiniyorum.

4749f No.92756

File: 1594308216494.jpeg (55.7 KB, 650x344, 325:172, images.jpeg) ImgOps Google

>Güzel yüzlü bir kadının o yumuşacık yanaklarını iki elinin arasına alıp "aşkım" dedikten sonra kadının gözlerindeki o heyecanlı ışıltıya şahit olamadığın, sevgilinle oturup birlikte içmenin, çimlere uzanmanın, ona sarılmanın, o minicik elleriyle senin beline sarılmasının duygusunu yaşayamadığın, sevgilinle tatile gitmeyi, sabahlara kadar sevişip, öpüşüp, koklaşarak koyun koyuna birlikte en sevdiğiniz filmi izlemeyi, "karnın aç mı, açsan bişeyler hazırlayayım" diye ondan sürekli ilgi görmeyi, seni sevdiği için sürekli onun seni kontrol etme ihtiyacına şahit olmayı deneyimleyemediğin, şaban mercimek pro anan dışında hiçbir kadın tarafından ilgi görmediğin, sevilmediğin, okşanmadığın, öpülmediğin, hayatın boyunca bir kadını heyecanlandırmanın, bir kadının erotik hayallerinde yer almanın ne demek olduğunu bilemediğin/tadamadığın için "garıları siklemiyom hep hareketli parchalar dinliyom hojum :DD" diye damage control yaparak "yüksek testolu" falan olmuyorsun incel'ciğim. Kapiş?

>Eğitimin bitti. Şimdi o senin gibi hayatı yaşayamamış, stresten ve geçmişe olan üzüntüden saçları dökülmüş, her zaman sinirli olmayı başarabilen redpill ci abilerinin forumlarında "testosu düşük bunların" diye zırıl zırıl ağlaman serbest. Teneffüsüne çıkabilirsin.

4749f No.92762

File: 1594308572874.jpeg (24.54 KB, 554x554, 1:1, images.jpeg) ImgOps Google

>Sevgilimle yaşadıklarımı okurken kalbiniz sıkıştı mı lan doğru söyleyin

e4480 No.92770

File: 1594309094882.jpg (125.2 KB, 450x580, 45:58, turgut-ozal-in-tassagi_199….jpg) ImgOps Google

bu tiraddaki her tirada götü yanan spamcıya girsin bu taşaklar

4749f No.92793

File: 1594309856701.jpeg (27.4 KB, 650x459, 650:459, images.jpeg) ImgOps Google

>>92770
>salak salak tiradlar açıp postlar atıyorum
>ayarı yiyorum
>suçlusu spamcı

fd80b No.93449

File: 1594582571412.jpeg (11.9 KB, 300x200, 3:2, youspoketoosoon.jpeg) ImgOps Google

>anon merak etme bunun acısı çok kötü çıkacak. yaşlı orospular, travestiler, genç kızlar, genç oğlanlar, dedeler. ne bulursam sikeceğim. 27 yılın öcünü alırcasına. çok az kaldı.

404da No.93454

>turgut özal resimleri indir fullhd zip indir
>yazıları kopyalayıp yeşil yap
>türkçan geleneği efso meme

1a95c No.93456

>>93454
bokunu çıkarınca espirisi kalmıyor. ibnenin evladı kim bilir bilerek yapıyordur.

382a6 No.93460

File: 1594584498769.jpg (32.83 KB, 600x400, 3:2, 732938.jpg) ImgOps Google

>bokunu çıkarınca espirisi kalmıyor. ibnenin evladı kim bilir bilerek yapıyordur.

95e76 No.93887

File: 1594829371173.png (151.82 KB, 250x250, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>şu postlara bak, bariz büyüyememiş adamcıklar. çok normal bir insansınız da, işi gücü olan, arkadaş çevresi olan, ailesiyle arası olan, hayatı dolu dolu yaşayan normal bir insansınız da çocuk pornosu izlemeniz sizi weirdo yapıyor amına koyim. hiçbir ortama giremeyen, sıfır arkadaşı olan, paso otuzbir çeken, kasiyerin eline temas edince çadırı diken, kimsenin gözüne bakamayan, biri soru sorunca donup kalan weirdonuz. halis mulis weirdosunuz. paragraf paragraf bahaneler yazmış şuna bak. çocuk adamlar.

fa83e No.93897

ayarı yiyen gelip burada yanık tedavisi uyguluyor yahu! hadi bunu da özallayın.

6ec0c No.93905

File: 1594834199417.jpg (39.75 KB, 349x642, 349:642, db0.jpg) ImgOps Google

>>93897
literally bu tirad

a450a No.94030

File: 1594898390318.jpeg (22.12 KB, 657x466, 657:466, d32d23d.jpeg) ImgOps Google

>Şu gizli çekim yapan sapık meme doktorunun bile sansürsüz videosunu bulamadınız ya

fa83e No.94333

File: 1595075786869.jpeg (19.66 KB, 738x415, 738:415, images.jpeg) ImgOps Google

>kusura bakmayin ama hala işin alayindasiniz. ben size diyorum ki; benimle ve ailemle ugrasmaktan ve hakaret etmekten vazgecin. tatli bir sekilde bu mevzuyu kapatalim. kavga etmekten yana degilim. ben sizin gibi seref yoksunu degilim. size insani bir sekilde diyorum ki, bizi rahat birakin, ugrasmayin. cok mu zor?

c347a No.94569

File: 1595171733598.png (362.56 KB, 683x394, 683:394, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>Büyük ihtimal aranızda penisi en büyük olan anon benim üstten 18cm alttan 22cm çıkıyor ölçünce kalınlığı da fazla 17cm civarı çap var, şu ana kadar sayısız kızla ilişkim oldu size biraz anılarımı anlatayım mesela üniversite 1.sınıftayken karşı binada bir ders alıyordum sınıfın tamamı kızdı nerdeyse, o sınıftan çıkma teklifleri arkadaşlık teklifleri alıyordum sürekli kızın biriyle sevgili oldum evine davet etti beni, bana sınıftaki kızların hepsinin eşofmanımdan belli olan sikimi konuştuğunu anlatmıştı. Kızla birkaç kez sikiştikten sonra bu sefer kızın sınıftaki yakın arkadaşları bana sürekli dm atmaya başladı bir ay içinde 3 kız arkadaşını da siktim. Sınıfta resmen ünlü gibi olmuştum anonlar içeri girince kızlar saçlarını oynayarak derslerde dönüp dönüp bakıyordu. Sınıfta yaklaşık 30 kız vardı ve 10 tanesini net sikmişimdir 10 tanesi de yavşamıştır. Gelelim türk kızlarına, büyük sik hastası hepsi ama yatakta işler değişiyor alırkan zorlanıyor %90ı ama hoşlarına gidiyor sadece izleyip yalarken bile uçuyorlar. Bir keresinde hiç unutmuyorum yine o sınıftan gothic gibi gezen bir kızı sikerken her içine girişimde orgazm oluyordu titriyordu kız. İlk seksten sonra dakika başı mesaj atıp arıyordu vajinası çok aşırı kaygan ve dardı, sikerken kızı ben de çok zevk alıyordum herhalde 100den fazla sikişmişizdir o kızla şimdi de bir adam bulup evlenmiş kız.

5f60f No.94573

File: 1595174992716.jpeg (71.65 KB, 700x562, 350:281, 0BF67E06-75E2-403F-87CE-4….jpeg) ImgOps Google

>bu tirad

b5e3b No.94999

>Estonya'da da yazılımcı açığı var, 100.000 yabancı yazılımcı isteniyor.

13042 No.95135

>acıdan dolayı değil düştüğüm durumdan dolayı ağlıyordum. kız arkadaş edinemediğim için günde 7-8 defa 31 çektiğimden sikmiş atmıştım bütün bel bölgesindeki kaslarımı. sfinkter kaslarım da sürekli kasılma kramplar başlamıştı. sonra makat çatlağı tanısı konuldu ameliyat olacaksın dediler.

96e7c No.95170


16fb1 No.95190

File: 1595499480811.jpeg (34.83 KB, 435x591, 145:197, images (13).jpeg) ImgOps Google

can sungur yatay bakış programında
geekyapar dedeler sofrası'nda
post42 bonboş'ta
bu olayın ne kadar saçma olduğunu anlattılar. gerçeklere dön artık.

13042 No.95528

File: 1595671245939.jpg (60.06 KB, 448x336, 4:3, 1399759988161.jpg) ImgOps Google

>gece 31 çekip yattım sabah uyandım yarrak yine dimdik kazık gibi. kalktım kızları nasıl döve döve sikerdim hayalleri kurmaya başladım. sanırım benim testosteronum çok yüksek ya da nemfomanyak falanım.

303e3 No.95855

File: 1595789520953.jpeg (26.27 KB, 512x512, 1:1, images.jpeg) ImgOps Google

>Üstün hissetmek istemiyorum zaten üstünüm. Hayatımda şikayet ettiğim ve düzeltmeye çalıştığım çok şey var ama sağlıklı bir sosyal yaşamım, düzenli bir ilişkim ve seks hayatım var. En azından tahtada, hatta internette: "kız bana baktı nasıl tanışam?" diye soracak bir vizyondan üstün olduğum su götürmez bir gerçek. Evet tamam biliyorum: "zihinnnnn, hayır olamazzzz yalancıı" falan evet.

09004 No.95861

>>95528
>>95855
Bunun iksisini de samefag yazdı kesin

39d0a No.96953

File: 1596348149326.jpeg (26.5 KB, 544x564, 136:141, images (98).jpeg) ImgOps Google

>yurtdışında yaşamak için aksiyon almak yerine(Yazılım öğrenmek,toefl kasmak,master kovalamak)zillow'dan gördüğünüz hood'un allahında bulunduğu için üç kuruşa satılan evleri,araba markalarının usa fiyatlarını paylaşan yarı cahil lümpenlersiniz. vasat eğitiminiz,a2 seviyesinde ingilizcenizle sırf seküler hayat tarzına sahip olduğunuz,alkol kullandığınız için evropada,amarigada yaşama hakkını kendinizde görüyorsunuz. anadolu çomarlarından farkındalık ve zeka seviyesi bakımından hiçbir farkınız yok.

f9371 No.97782

File: 1596688259609.jpeg (42.23 KB, 450x580, 45:58, images (34).jpeg) ImgOps Google

>İnsanları kurdukları cümlelere, sahip oldukları kelime haznelerine göre yargılamayı ne zaman bırakacaksınız ya sanki siz evde atom parçalıyorsunuz yeter artık yeter.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]