[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1591837764320.png (2.71 MB, 1593x815, 1593:815, Capture.PNG) ImgOps Google

6f6bf No.86198

Boktan fotoğraflarınızı ai ile netleştiriyorum. Boyutunu büyütüyorum. Postlayın.

7b60a No.86199

File: 1591840151199-0.jpg (25.76 KB, 480x480, 1:1, 1560789349864.jpg) ImgOps Google

File: 1591840151199-1.jpg (55.48 KB, 640x640, 1:1, 1581747923496.jpg) ImgOps Google


d2032 No.86200

File: 1591841006069.jpg (9.29 KB, 209x241, 209:241, download.jpg) ImgOps Google

büyüt bakıyım

6f6bf No.86201

File: 1591841735649-0.jpg (5.34 MB, 2880x2880, 1:1, 1591840151199-0-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1591841735649-1.jpg (7.42 MB, 3840x3840, 1:1, 1591840151199-1-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1591841735649-2.jpg (1.24 MB, 1254x1446, 209:241, 1591841006069-gigapixel-sc….jpg) ImgOps Google


6f6bf No.86202

File: 1591841971275-0.jpg (54.76 KB, 576x1024, 9:16, 1563053208261.jpg) ImgOps Google

File: 1591841971275-1.jpg (12.59 MB, 3456x6144, 9:16, 1563053208261-gigapixel-sc….jpg) ImgOps Google

Bence algoritma en sonunda kalibre edildi. Şu ana kadar aldığım en iyi sonuç bu.

6f6bf No.86203

File: 1591842352704-0.jpg (5.62 MB, 2880x3840, 3:4, 1563381186570-gigapixel-sc….jpg) ImgOps Google

File: 1591842352704-1.jpg (8.7 MB, 4096x3540, 1024:885, 1563377616254-gigapixel-sc….jpg) ImgOps Google

>>>s/631

a8b9f No.86204

File: 1591848544100-0.jpeg (99.86 KB, 741x988, 3:4, E5A09950-2B13-4557-B448-C….jpeg) ImgOps Google

File: 1591848544100-1.jpeg (19.3 KB, 185x272, 185:272, 31B380FF-86FB-4397-A453-7….jpeg) ImgOps Google

File: 1591848544100-2.jpeg (19.32 KB, 222x222, 1:1, 8042C519-E40B-45A5-9A24-8….jpeg) ImgOps Google

File: 1591848544100-3.jpeg (103.88 KB, 531x419, 531:419, 93F98049-A9B6-45FF-94CC-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1591848544100-4.jpeg (18.94 KB, 264x263, 264:263, F75B558A-F2E9-48F3-A4E6-8….jpeg) ImgOps Google

File: 1591848544100-5.jpeg (121.2 KB, 620x400, 31:20, 8740B560-167A-4F84-993B-0….jpeg) ImgOps Google

File: 1591848544100-6.jpeg (31.32 KB, 406x300, 203:150, 375871EE-49B2-4140-8AB3-7….jpeg) ImgOps Google

File: 1591848544100-7.jpeg (95.2 KB, 804x960, 67:80, 1A9FB7D9-90B3-467B-8914-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1591848544100-8.jpeg (128.42 KB, 1280x720, 16:9, D3AA7D89-0157-4F16-8150-2….jpeg) ImgOps Google

File: 1591848544100-9.jpeg (52.94 KB, 1280x720, 16:9, D3A5D6F9-1308-4084-B0CE-5….jpeg) ImgOps Google

bunları deneyebilir miyiz.

3fa8b No.86205

File: 1591850031675-0.jpeg (7 MB, 2964x3952, 3:4, 1591848544100-0-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591850031675-1.jpeg (542.8 KB, 740x1088, 185:272, 1591848544100-1-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591850031675-2.jpeg (557.03 KB, 888x888, 1:1, 1591848544100-2-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591850031675-3.jpeg (2.54 MB, 2124x1676, 531:419, 1591848544100-3-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591850031675-4.jpeg (953.83 KB, 1056x1052, 264:263, 1591848544100-4-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591850031675-5.jpeg (3.43 MB, 2480x1600, 31:20, 1591848544100-5-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591850031675-6.jpeg (1.14 MB, 1624x1200, 203:150, 1591848544100-6-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591850031675-7.jpeg (6.18 MB, 3216x3840, 67:80, 1591848544100-7-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591850031675-8.jpeg (7.21 MB, 5120x2880, 16:9, 1591848544100-8-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591850031675-9.jpeg (9.36 MB, 5120x2880, 16:9, 1591848544100-9-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

>>86204
En iyi sonucu bina ve araçlar yerine ten ve kıyafet üzerinde veriyor. DAHA FAZLA NUDE

fce44 No.86206

File: 1591850953897-0.jpg (45.09 KB, 826x798, 59:57, 5ec7f56685600a553907d2403.jpg) ImgOps Google

File: 1591850953897-1.jpg (86.82 KB, 993x819, 331:273, 5ec7f56685600a553907d240.jpg) ImgOps Google

bunları netleştirebilir mi???

a8b9f No.86207

File: 1591851544383-0.jpeg (27.98 KB, 296x419, 296:419, B2080E57-2CBB-4DC4-BCD7-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851544383-1.jpeg (25.18 KB, 280x411, 280:411, CB33E62D-4CE4-4BB9-82E3-A….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851544383-2.jpeg (18.43 KB, 400x400, 1:1, 9CA5F004-299D-4FEA-9059-8….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851544383-3.jpeg (49.38 KB, 500x747, 500:747, C0125E95-9EF8-453D-A394-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851544383-4.jpeg (383.04 KB, 1200x1600, 3:4, CC9ED7D4-0293-4C69-A813-D….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851544383-5.jpeg (40.31 KB, 604x519, 604:519, 1C1C0247-72CE-4513-8CAE-5….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851544383-6.jpeg (61.92 KB, 554x832, 277:416, 0D70A05C-7A67-4D29-86A0-D….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851544383-7.jpeg (56.02 KB, 400x534, 200:267, D4A2ED70-4936-4BC9-8FFF-A….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851544383-8.jpeg (21.05 KB, 527x582, 527:582, 69124813-98CB-44AA-B5C5-A….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851544383-9.jpeg (60.91 KB, 460x652, 115:163, CD458282-A523-44F3-9836-7….jpeg) ImgOps Google

>>86204
uçak ve çöp teknesi aynı olmuş. hancock, karpuz yiyen çocuk ve ivanı görünce hassiktir dedim süper olmuş. en iyi sonuç ten ve kıyafet tamam da peki görselin kalitesi nasıl olmalı? bu attıklarımda kalite ve çözünürlük olarak her model görsel var. bakalım en iyisi hangisi olacak.

3fa8b No.86208

File: 1591851630777-0.jpg (1.1 MB, 3304x3192, 59:57, 1591850953897-0-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1591851630777-1.jpg (1.44 MB, 3972x3276, 331:273, 1591850953897-1-gigapixel-….jpg) ImgOps Google


a8b9f No.86209

File: 1591851820219-0.jpg (20.71 KB, 320x180, 16:9, 320px-MPT-76_Assault_Rifle.jpg) ImgOps Google

ivan'ın silahlarını da iyi yapmış. bu görselin 4096 çözünürlüklü olanı da var. yap bakalım ne kadar benzeyecek.

3fa8b No.86210

File: 1591851978168-0.jpeg (3.65 MB, 2000x2988, 500:747, 1591851544383-3-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851978168-1.jpeg (508.58 KB, 2416x2076, 604:519, 1591851544383-5-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851978168-2.jpeg (3.33 MB, 2216x3328, 277:416, 1591851544383-6-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851978168-3.jpeg (1.84 MB, 1600x2136, 200:267, 1591851544383-7-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851978168-4.jpeg (601.68 KB, 2108x2328, 527:582, 1591851544383-8-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1591851978168-5.jpeg (2.35 MB, 1840x2608, 115:163, 1591851544383-9-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

>>86209
Anon bayağı gpu gücü harcıyorum ve render zaman alıyor. önceliği nude'lara veriyorum şimdilik.

a8b9f No.86211

>>86210
erkeklere ve silahlara cinsel arzum var.

bu yaptığı görseller çok kaliteli çizilmiş anime kızları varya onlara benziyor. photoshop'tan çiziyor sanki. bu programı nerden indirebilirim?

3fa8b No.86212

>>86211
Topaz gigapixel.

a8b9f No.86235

başka isteyen yok, şu istediklerimi de yap ne olur.

>>86207
>>86209

fc2bc No.86240

File: 1591872360967-0.jpg (50.47 KB, 500x749, 500:749, a (1).jpg) ImgOps Google

File: 1591872360967-1.png (282.46 KB, 839x645, 839:645, a (1).png) ImgOps Google

File: 1591872360967-2.jpg (474.95 KB, 1200x1202, 600:601, a (2).jpg) ImgOps Google

File: 1591872360967-3.png (428.34 KB, 1920x1080, 16:9, a (2).png) ImgOps Google

File: 1591872360967-4.jpg (67.85 KB, 720x576, 5:4, a (3).jpg) ImgOps Google

File: 1591872360967-5.jpg (24.25 KB, 609x455, 87:65, a (4).jpg) ImgOps Google

Nolur hepsini yap anon

4d6ab No.86248

>gugıl
>ai photo enhancer

a8b9f No.86284

>>86235
yav hadi da boş boş duruyorsun.

3fa8b No.86290

File: 1591892136399.png (2.95 MB, 1678x1290, 839:645, 1591872360967-1-gigapixel-….png) ImgOps Google


dda46 No.86398

File: 1591944130662.gif (141.27 KB, 640x528, 40:33, Тула-Россия-страны-арт-375….gif) ImgOps Google

hangi programı kullanıyorsun

0c6fd No.86418

File: 1591962923585-0.jpg (1.06 MB, 3000x4494, 500:749, 1591872360967-0-gigapixel.jpg) ImgOps Google

File: 1591962923585-1.jpg (1.35 MB, 3600x3606, 600:601, 1591872360967-2-gigapixel.jpg) ImgOps Google

File: 1591962923585-2.jpg (1.18 MB, 11520x6480, 16:9, 1591872360967-3-gigapixel.jpg) ImgOps Google

File: 1591962923585-3.jpg (1000.31 KB, 4320x3456, 5:4, 1591872360967-4-gigapixel.jpg) ImgOps Google

File: 1591962923585-4.jpg (1.35 MB, 3654x2730, 87:65, 1591872360967-5-gigapixel.jpg) ImgOps Google

>>86240

Boyutu küçük ama internet aleminde efso olmuş fotoları atın bakalım. Karı kız fotosu için sistemi yormak istemiyorum

0c6fd No.86419

https://alternativeto.net/software/a-i-gigapixel/

programın alternatifleri. Keşke hayatsız anonun teki hepsini denese de hangisi daha iyi söylese…

22646 No.86420

>>86418
yahu anon şu silahı ve adamları bi yap da >>86209 >>86207

d5bf4 No.86421

File: 1591965741647.jpg (121 KB, 720x1136, 45:71, 1585233580847.jpg) ImgOps Google

bunu da yapar mısın anon

0c6fd No.86423

File: 1591966095165-0.jpeg (790.67 KB, 1280x720, 16:9, 1591851820219-0-gigapixel.jpeg) ImgOps Google

File: 1591966095165-1.jpg (270.01 KB, 1920x852, 160:71, karşılaştırma.jpg) ImgOps Google

>>86420
Pek iyi olmadı ama karşılaştırınca yine de güzel iş çıkarmış valla program

0c6fd No.86424

File: 1591966667239.jpeg (1.36 MB, 4320x6816, 45:71, 123123.jpeg) ImgOps Google


70dd4 No.86449

File: 1591971734028.png (128.73 KB, 209x295, 209:295, trap.png) ImgOps Google

Sosunu da bulsam şahane olurdu.

a68c7 No.86461

bu program cinayet büro tarafından kullanılabilir mi?

6f6bf No.86558

File: 1592011635512.png (320.51 KB, 418x590, 209:295, 1591971734028-gigapixel-sc….png) ImgOps Google


8d4d3 No.86586

File: 1592037050875.jpg (45.4 KB, 480x734, 240:367, miriam-leone-capelli_11.jpg) ImgOps Google

>>86449
Miriam Leone

70dd4 No.86602

>>86586
Bunu balıg sanmıştım. Çöpe gider.

22646 No.86815

File: 1592131908266-0.jpeg (54.86 KB, 540x651, 180:217, F8682CEE-52FA-47D4-9B4A-9….jpeg) ImgOps Google

File: 1592131908266-1.jpeg (54.27 KB, 863x557, 863:557, 8E812A1B-A139-465D-9170-2….jpeg) ImgOps Google

File: 1592131908266-2.jpeg (65.36 KB, 568x850, 284:425, E34141BB-4BC7-468A-B64E-5….jpeg) ImgOps Google


a10f2 No.86817

>>86815
ulan allahın spastiği bunlar büyüse ne olur büyümese ne olur. git büyüklerine 31 çek.

22646 No.86818

File: 1592133707548.png (760.69 KB, 1136x640, 71:40, 1AA3A7DD-4219-4E03-980F-1E….png) ImgOps Google

>>86817
konuşma lan! ben bunları atıcam, o da bunları büyütücek!

a10f2 No.86819

File: 1592134063785.png (447.44 KB, 660x439, 660:439, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>86818
tamam şekerim niye kızıyorsun

bddd3 No.86821

File: 1592136757749-0.jpeg (3.79 MB, 2160x2604, 180:217, 1592131908266-0-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1592136757749-1.jpeg (4.38 MB, 3452x2228, 863:557, 1592131908266-1-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1592136757749-2.jpeg (3.59 MB, 2272x3400, 284:425, 1592131908266-2-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

>>86815

Al anon

programı indirip deneyim dedim, mükemmel değil ama kesinlikle iş görür.

22646 No.86823

>>86821
ikinci görseli çok iyi yapmış vay be.

29555 No.86832

Gigapixelle buyutulmus videolar gormustum cok matah bir sey degil. Bariz artifactlar var ve goruntu kalitesi cok iyi degilse sonuc pek farkli olmuyor. E goruntu iyiyse niye buyuteyim. Dusuk kaliteli gorseli isleyip ust seviyeye geciren ai lazim.

366cf No.86851

>>86832
hancock ve karpuz yiyen çocuk olmuş işte:
>>86204

97e4c No.86854

>>86248
Op gerçekten bunu mu kullanıyor? Hazır balık yemek değil balık tutmayı öğrenmek istiyorum.

3100b No.86856

>>86419
>>86854
adam yazmış işte daha ne

17068 No.86904

>>86851
Arada calisiyo ama istikrarli degil ve cok blurladigindan gercekciligi azaltiyor sanki 3d render gibi oluyor. Aslinda isi bilen biri psde orijinal ve islenmis resimleri birlestirip iyice inandirici seyler cikarabilir

366cf No.86908

>>86904
iki resmi üst üste koyup birinin saydamlığını azaltarak denenebilir. kalite düşecek ama bi deneyin. elimde pc yok olsa yapardım.

b4760 No.87827

File: 1592587540217-0.jpeg (20.71 KB, 643x477, 643:477, images.jpeg) ImgOps Google

File: 1592587540217-1.jpeg (14.22 KB, 480x480, 1:1, images (1).jpeg) ImgOps Google

File: 1592587540217-2.jpeg (14.08 KB, 419x392, 419:392, images (2).jpeg) ImgOps Google

File: 1592587540217-3.jpeg (27.56 KB, 619x495, 619:495, images (3).jpeg) ImgOps Google

File: 1592587540217-4.jpeg (14.44 KB, 562x546, 281:273, images (4).jpeg) ImgOps Google

op burada mısın?

6c87e No.87830

File: 1592587907219.gif (123.36 KB, 220x127, 220:127, tenor.gif) ImgOps Google


d7596 No.87873

File: 1592598937346-0.jpeg (2.57 MB, 2572x1908, 643:477, 1592587540217-0-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1592598937346-1.jpeg (2 MB, 1920x1920, 1:1, 1592587540217-1-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1592598937346-2.jpeg (1.28 MB, 1676x1568, 419:392, 1592587540217-2-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1592598937346-3.jpeg (3.6 MB, 2476x1980, 619:495, 1592587540217-3-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

File: 1592598937346-4.jpeg (1.83 MB, 2248x2184, 281:273, 1592587540217-4-gigapixel….jpeg) ImgOps Google

>>87827
Buradayım babayiğit

b4760 No.87875

File: 1592599184650.jpeg (11.38 KB, 384x384, 1:1, images.jpeg) ImgOps Google

>>87873
seni yapandan daha iyi yapmışsın lan itoğlu…

şaka şaka eline sağlık opciğim çok makbule geçti

d50b2 No.87908

>>87873
Bu ne lan trans bayanların özel fotoğraflarına (ya da aktif fotoğraflarına) cevirmissin 🤣

b5f62 No.87912


0c6fd No.88182

File: 1592671821270.jpeg (1.09 MB, 1536x1536, 1:1, 1592599184650-gigapixel.jpeg) ImgOps Google


7382d No.90365

File: 1593397782082.jpeg (26.14 KB, 322x480, 161:240, 1593386776185.jpeg) ImgOps Google


4e3cc No.90535

File: 1593464608668.jpeg (74.64 KB, 477x576, 53:64, 325CC828-F959-4B68-A162-6….jpeg) ImgOps Google

bunu yapar mısın?

090e3 No.91859

File: 1593956013248-0.jpg (14.13 KB, 197x350, 197:350, photo_2020-07-05_15-42-19.jpg) ImgOps Google

File: 1593956013248-1.jpg (65.36 KB, 598x456, 299:228, fb807811fe7e724fa17e559f04….jpg) ImgOps Google

File: 1593956013248-2.jpg (40.6 KB, 512x327, 512:327, unnamed.jpg) ImgOps Google

anon buralardaysan şunları da yapar mısın sana zahmet ^-^

52dfe No.91912

File: 1593978234472.jpeg (231.7 KB, 640x451, 640:451, 63D40634-9197-4C49-9556-6….jpeg) ImgOps Google


3198a No.92811

beleş ve üyelik istemeyen ai enhancer sitesi var mı?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]