[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1591055944311.png (489.22 KB, 616x607, 616:607, 1591054816220.png) ImgOps Google

52fb6 No.84730[Last 50 Posts]

USA army z*ncileri ketlemek için sokağa çıkmaya hazırlanıyormuş

88826 No.84731

yağmacıların neredeyse yarısı beyaz kaykaycı piçler hep ön safta ırkla falan alakası yok olayın kaldı ki abd ordusunun en az yarısı latin ve zencidir.

b9e8c No.84734

File: 1591056226573.webm (1.89 MB, 640x800, 4:5, 1591051054018.webm) ImgOps Google


b9e8c No.84736

File: 1591058297015.mp4 (1.54 MB, 480x600, 4:5, 101335805_652156072308698_….mp4) ImgOps Google


b9e8c No.84737

File: 1591059245335.jpg (531.41 KB, 916x963, 916:963, 1501488734210.jpg) ImgOps Google


530b3 No.84738

File: 1591059560838.png (1.62 MB, 900x654, 150:109, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>84737
keşke güney galip gelseydi…

52fb6 No.84739


88826 No.84740

File: 1591061391916.jpg (120.4 KB, 968x681, 968:681, escaped-slaves-us.jpg) ImgOps Google

>>84738
aslında bi fark yok amerikanın iç savaşının nedeni köleliğin kaldırılması değildi. güney konfederasyonu tarım ürünleri karşılığında afrikadan köle getirtiyordu ingiltere ile anlaşıp. fakat kuzeyliler de sanayi kuruyordu ama yeterince işçi yoktu. bunun için köleliği yasaklayıp zencileri tarım işçisi yerine fabrika işçisi yapmak isttediler ve güneye göz diktiler. yani düşünüldüğü gibi bir olay değil güney kuzey savaşı zencilerin sadece görevi değişti. alternatif tarihçilere göre güney yense de 20 30 yıl içinde çok zenginleşeceklerini ve refah olacağını sonra da zencilerin köle statüsünden doğal bir şekilde çıkacağını öngörüyor.

b9e8c No.84741

File: 1591062669294.webm (931.05 KB, 446x550, 223:275, 1591017039951.webm) ImgOps Google

zencilere tapınmak.

b9e8c No.84742

File: 1591062997263.gif (1.78 MB, 320x180, 16:9, 1501005025123.gif) ImgOps Google


af49d No.84743

File: 1591065046789.jpg (1.58 MB, 1500x1001, 1500:1001, 21147245352_33ebfcc1ea_o.jpg) ImgOps Google

>>84741
3 yıldır bu fotoğrafı saklıyorum sonunda yükleyebileceğim bir tirad

2ebcc No.84744

File: 1591065947967.png (858.11 KB, 800x444, 200:111, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>84740
>>84741
>>84742
>>84743
keşke düşman ingiliz galip gelseydi…

b9e8c No.84745

File: 1591066294981.webm (2.86 MB, 360x710, 36:71, 1590987646992.webm) ImgOps Google


af49d No.84746

>>84745
seslisi yok mu bunun :D NİGGA mı diyor yoksa :D

b9e8c No.84747

HAHAHAHAHAHA

20 yaşında "anti-faşist" oğlanı anasıyla babası karakola götürüyor:
https://twitter.com/jason_howerton/status/1267575598693715974

anarşiklik oynarken kendini kaptırmış:
https://twitter.com/realtimwilliams/status/1267275659413458948

af49d No.84748

>>84747
anti faşist tüysüz oğlanın hep hayalini kurduğu gibi hapishanede karalanacağını düşününce elmas oldum

af49d No.84749

File: 1591070431254.gif (1.99 MB, 320x240, 4:3, a6708d3666badbd36b3bf0aa36….gif) ImgOps Google


b9e8c No.84750

File: 1591070439558.mp4 (3.81 MB, 640x640, 1:1, 101147506_199161314540422_….mp4) ImgOps Google

meksikalı çeteler antifa terörist olduğu için "liberal protestocu" maskeli siyah-kırmızı giyen beyaz oğlan gördüğünüzde direk vurun diyor. yakında amerikan zencilerinin doğrandığı kartel videoları da görebiliriz.

88826 No.84751

>>84750
ilginç. 92 isyanlarında da choloların kendisi yağma yapıyordu hatta koreliler en çok onlarla çatıştı. cholo gangbangerlar diyordu. o kartel videoları abd sınırları içinde olmaz merak etme sen meksika'da da zenci yaşamadığına göre biraz zor o iş.

ben 9 sene önce anarşistken bu antifa anlayışı almanya'da güçlüydü. ne ara pat diye abd'de bu kadar etki kazandı anlayamadım. ayrıca antifa hiyerarşik bir örgüt bile değil anti-faşist tüm güçlerin tek çatı altında eylem taktiği nasıl terörist olarak tanımlanacak ki? içindekiler tamamiyle otonom.

>>84747
nasıl yakalamışlar yüzü kapalı?

a857c No.84752

>>84751
>nasıl yakalamışlar yüzü kapalı

AMERİKA BEBEĞİM

b9e8c No.84753

yaşlı beyaz adam ya arabasıyla zencilere çarpıyor yada önü kesiliyor, adam inince yumruklanıyor silah çekince 10 saniye önce sıkıştırıp yumruklayanlar kimse canını acıtmayacak ben gaziyim diye kıvırıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=J4Vf6Qly2Q8

35d5d No.84754

File: 1591075182790.mp4 (2.99 MB, 640x368, 40:23, ükm.mp4) ImgOps Google

çince öğrenmeye başlayın goylar ingilizce bitti

f1685 No.84755

File: 1591075466768.jpg (82.27 KB, 760x787, 760:787, DjIXorTUcAE-1CB.jpg) ImgOps Google

>>84754
fuggg

b9e8c No.84756


b9e8c No.84760

File: 1591079404850.mp4 (19.75 MB, 720x1280, 9:16, 7gliYYTnBOx5X1Np.mp4) ImgOps Google


b9e8c No.84761

File: 1591079908004.mp4 (10.28 MB, 1280x592, 80:37, LnryLW0DMtse6wMh.mp4) ImgOps Google

çatışma var. 4 polis vurulmuş şehit olabilir.

b9e8c No.84764

File: 1591081301107.mp4 (1.11 MB, 640x1220, 32:61, BMJ1bSS6-4IKaTCE.mp4) ImgOps Google


01668 No.84765

https://mobile.twitter.com/globaltimesnews/status/1267346245992890368
şunu izleyin gülmekten yarılacaksınız zenciler tırı yağmalayacakken adam gazlıyor bir tanesi tekere sıkışıyor kilometrelerce sürüklenip geberiyor. Kovalayıp yetişmeye çalışan z*ncinin tepkileri çok komik. Olay 29 mayıs ya da 30 mayısta oldu. Hatta polis tır şoförünü bir yerden sonra durdurmaya çalışmış adam 5 blok daha devam edip durmuş.
Amerilada bazı eyaletlerde şoförlerin road blockerları ezip geçme hakkı var bu arada. genellikler cumhuriyetçi eyaletler.

b9e8c No.84766

File: 1591082387462.mp4 (13.74 MB, 720x900, 4:5, TumxWr8eYAnfwIWg.mp4) ImgOps Google

dünkü meksika-zenci çatışmasının uzun versiyonu.

fbf0a No.84768

File: 1591085378648.jpg (566.47 KB, 2929x2025, 2929:2025, h2bpbkf8kl221.jpg) ImgOps Google

amerikanın sahibi zencilerdir. zenci kardeşlerimi destekliyorum.

edd9d No.84779

>>84754
üstad tarih bile vermiş

1ad47 No.84784

Önümüzdeki haftayı bekleyin. Korona su'yum bu malların üstünden dozer gibi geçecek.

4140f No.84791

>>84784
Corona balonu çoktan patladı anon. Bu saatten sonra bir şey olmaz.

1ad47 No.84808

File: 1591110361073.mp4 (2.81 MB, 640x532, 160:133, VID-20200530-WA0002.mp4) ImgOps Google

>>84791
>balon

Gül'd

edd9d No.84812

File: 1591112297183.png (19.81 KB, 613x208, 613:208, Screenshot (1).png) ImgOps Google

ekşicilerin memeleri gerçeğe dönüşüyor. trump su'yum başlığı altında %50'yi zor tutuyoruz bakınızı veriyorlardı. götüm yanıyor.

6096b No.84814

>>84812
neden götün yanıyor?(KURALLAR.HTML)

8f633 No.84820

File: 1591117205042-0.png (580.34 KB, 600x450, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1591117205042-1.jpg (774.59 KB, 2048x1604, 512:401, EZYkfyKWsAYEf7H.jpg) ImgOps Google

aslında arabana bundan takacaksın şerefsizlerin ülkesindeki çapulcu piçleri mumbara çevireceksin ax ulan

a6ba9 No.84821

File: 1591117305896.jpeg (55.48 KB, 640x320, 2:1, D81AAC80-D1BD-49AE-A647-0….jpeg) ImgOps Google

>>84768
karaboğa

88826 No.84822

>>84820
küçük esnafın kendini savunmaya hakkı var ama amerikan devleti ve büyük şirketlerle bi alakan olmadığı halde neden bu derece savunuyorsun?

8f633 No.84824

File: 1591117585806.mp4 (10.46 MB, 848x480, 53:30, voeG4kFEgmZ1vHfb.mp4) ImgOps Google

>>84822
kan görmek istiyorum happening görmek istiyorum

a6ba9 No.84826

>>84824
kanuna göre şoför haklı.

1ad47 No.84827

>>84824
Şişko sjw dölkovası ket!

Günüm yapıldı

379ad No.84834

>>84824
keek be. haftasonu yasağı geldiğinde birbirine saldıran bokistanlıları anımsattı. bunların hali daha vaxim. yiyin birbirinizi bok sürüsü

t. fin anon

385cf No.84835

>>84824
Adam haklı. Kornaya bastığı için linç edilmeye kalkılırsa milleti ezip geçmesi doğal hakkı. Tamamen meşru müdafaa

52fb6 No.84837

>>84824
bu video beni fena keyiflendirdi

b9e8c No.84843

File: 1591126672672.webm (1.88 MB, 1920x1080, 16:9, 1590830751296.webm) ImgOps Google

national guard su'yum ;_;

88826 No.84845


88826 No.84846

File: 1591128555820-0.mp4 (42.72 MB, 404x720, 101:180, Racist lady blocking a per….mp4) ImgOps Google

File: 1591128555820-1.mp4 (21.56 MB, 500x1080, 25:54, Armed Arabs protecting the….mp4) ImgOps Google

1. video: kadın sarhoş sanırım elemanların arabayı çaldığını düşünüyor en sonda başka bir yerlerden gelen göstericiler kocasının cüzdanını çalıyor

2.video: yemenli araplar işletmelerini korumak için ak 47 ile ateş açıyor.

4a94c No.84847

>>84846
canım amerikam ne hale geldi yazık

eedcb No.84848

>>84845
Ben bu nigga gavurcasini bir turlu cozemedim anon. Sen kisa bir ozet gecebilir misin videoyu? Bizim asyalinin sik boyuyla mi dalga gecmis kek.

1e805 No.84850

File: 1591130145322.mp4 (17.33 MB, 1280x720, 16:9, out.mp4) ImgOps Google

baskanim konusuyor.

cc24b No.84851

>>84848
>ingilizce bile bilmeyen bir varoş aile mahsulüyüm

kek bee bir de kıvırması yok mu "nigga gavurcası hacum" diye.

8f633 No.84853

>>84851
kek be ben de maymunca bilmiyorum alttaki yorumlardan olayı çözdüm sizin gibi her gün zenci rap trap boklarını dinlemediğimizden maymuncamız gelişemedi affet üstad :'DDDDD

ff387 No.84855


b9e8c No.84864

File: 1591132089119.mp4 (1.35 MB, 368x704, 23:44, aUF6iSGvVowm5V1N.mp4) ImgOps Google

SİZİN TARAFINIZDAYIZ! SİZİN TARAFINIZDAYIZ!!!!!

kek ulan.

d2ca8 No.84867

>>84864
beyazoğlanlar abdde 60 yılda nasıl domaldı ama keeek

d2ca8 No.84873

>>84867
ayrıca bu insanları kendine eşit görmüyorlar bence bi çocuğun adımlarını izleyip teşvik eder gibiler, boğalar da mal değil tabi domalanı sikerler

88826 No.84874

yav bu amerikada okul vuruşu falan yapanlar niye şimdi dışarı çıkıp polis eylemci demeden katliam yapmıyor tam zamanı değil mi?

ff387 No.84875

>>84874
reis trump emir verdiği anda bütün silahlar ateşlenecek bekle sadece

b922a No.84879

>>84874
Niye haksız duruma düşsünler ki?

Şu haliyle yağmacılar haksız durumda. Ölen adamın ailesi 10,5 milyon dolar para topladu gofundme üzerinden.
Polis 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden taksirli adam öldürme ile hüküm giydi. Buna ek olarak 500k dolar da ceza vermişler. Polisin karısı da dava açmış soyadını değiştirmek, herifin tüm malvarlığını (ev+araba) alıp çocukların da velayetini almak istemiş.

Trump ulusal muhafızlar ile olayı kontrol altına almaya çalışıyor. 1992 los angeles'ta da aynı yöntem uygulandı. Bumbumcular niye zaten ordu ketleyecekken ketlemeyi deneyip hapislerde çürüsün? Her şey biraz kontrol altına alınırsa bumbumcular da icraate geçebilir ama bence geçmeyecekler çünkü her yer kamera dolu kimse 3-5 nigger ve sjw ketleyip hapiste götüne bbc girmesini istemez.

Ama bu reverse racism'i iyi gösterdi bence. Beyaz biri olman bile "utanç duymak için sebep" oldu. Martin luther kingli o meşhur görsel harbiden gerçek oluyor gibi geliyor insana izleyince.

ff387 No.84883

>>84879
ideolojik saldırıdan bahsetmiyor ki o anon

58766 No.84901

https://www.youtube.com/watch?v=r0fSgFQ9Fuw&feature=emb_title

Kek latinonun biri canlı yayında beyazları diz çöktürüyor keek.

d2ca8 No.84904

>>84901
son 10 dkk keeek

58766 No.84905

>>84901
ahaha kızın numarasını aldı

e1f04 No.84910

>>84901
diz çöktürüp black power dedirttikten sonra kadından numarasını istiyor orospu eniği kek

e1f04 No.84917

>>84901
ırkçılığı bitirmek adına elektrikli scooterınıza binebilir miyim diye soruyor, kadın da izin veriyor. amerika milyonlarca salağa ev sahipliği yapıyor

58766 No.84919

>>84917
salaklık değil anon insanlar korkuyor. Amerikada ırkçı olarak damgalanmak başına gelebilecek en kötü şey. Burda nasıl çocuk tecavüzcülerine kötü gözle bakıyorlarsa orda da ırkçılara aynı gözle bakıyorlar.

e1f04 No.84920

>>84901
bir beyaz kovalıyor şu an çocuğu koşun ahahaha

8f633 No.84923

>>84920
amına koyduğumun boktenlisi bir de naptım da kovalıyor diyor aptallık konusunda bokistan amerika'nın eline su dökemez

88826 No.84926

>>84923
beyaz değilsin.

a0c67 No.84927

>>84926
Göçmen değilsin. Kaşların turuncu değil. Tennin kürt-arap karışımı ve herkesi kendi öküz anadolu ailen gibi pigme sanıyorsun.

88826 No.84928

>>84927
hala beyaz değilsin.

84e6f No.84929

>>84927
ten renginin beyaz olması seni beyaz yapmaz çopur. aç beyazın tanımına bak. doğu avrupalılara bile beyaz denmezken senin sikik kaşlarını kim umursasın? uyruğun sorulana kadar beyaz olabilirsin ancak, t boku

88826 No.84932

>>84929
türkler her olayı yüzeysel anlayan aptallar oldukları için sadece ten renginden ibaret görüyor. halbuki tam beyazcılar keltleri bile beyaz görmüyor cermen kökenli değilsen beyaz değilsin bu kadar basit.

3fe79 No.84934

>>84932
kes sesini ulan mal. beyazların tanrısı varg vikernes bile küçük kızlarından birini kıvanç tatlıtuğ ile çiftleştirebileceğini söylüyor. senin neyine ulan beyaz değilsin demek angut.

d2ca8 No.84935

>>84929
>uyruğun sorulara kadar beyaz olabilirsin ancak
yarı türk yarı ingiliz bi arkadaşımın tipi ingilizdi, ikinci türk adını neredeyse hiç kullanmıyor bile yurt dışında türk olduğunun bilinmesi kötü

a0c67 No.84942

>>84934
Bunlar solcu kafa oldukları için ırkın bir kültür olduğunu sanıyor. Yani turuncu kaşlı, beyaz tenli, 185+, mavi gözlü olabilirsin ama kültürün beyaz değil diye aryan değilsin KEEEEKK. Zenci siktiğimde, ortaya benim sayemde beyazlaşmış bir piç çıkıyorsa beyazımdır, bu türko zenciyi hamile bıraksa ortaya kahverengi tenli, kıllı bir bok yumağı çıkmazsa ad*m değilim.

4c951 No.84945

>>84942
yem misin salak mısın belli değil kılıçartığı. beyaz olmanın sosyoekonomi ve kültür ile ilişkili olduğunu biz mi anlatalım sana? turuncu kaşların seni beyaz supremacistlerin zulmünden kurtarır mı zannediyorsun?

ayrıca, ben de senin ananı siksem ortaya aslanlar gibi esssssmer bir Kürt çocuk çıkar. hem benim genlerim de çekinik değil, o turuncu kaşlı anandan kalın kaşlı esmer yiğit doğurturum. how about that?

6796f No.84947

File: 1591161998849-0.png (1.04 MB, 634x799, 634:799, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1591161998849-1.png (655.33 KB, 630x630, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1591161998849-2.png (1.44 MB, 1280x720, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>84945
beyaz olsam beyaz bir kadınla evlensem beyaz çocuklarım olsa axxx be /ka/rdeşim yaşayamadık ;__;

a0c67 No.84950

File: 1591167013815.jpg (73.11 KB, 666x500, 333:250, hw2olxjy9ko31.jpg) ImgOps Google


37e27 No.84956

File: 1591170109387.jpg (83.66 KB, 744x541, 744:541, turuncukaş.jpg) ImgOps Google

>>84950
r*ddit'ten sıçmık getirmiş bir de kelaj. yıkıl karşımdan, pembe göt deliğini tarumar eylemeyeyim

e32c0 No.84957

File: 1591170304178.jpg (121.93 KB, 994x860, 497:430, sentetik çimento.jpg) ImgOps Google

>>84950
redditçiler görüldüğü yerde banlanmalı

ea516 No.84959

Turuncu kasli balkan fiskirigi ciddi ciddi kendini beyaz saniyor. Turksen beyaz degilsin bu kadar basit. Bu arada kivanc turk degil bosnaktir yani beyazdir.

c30ce No.84960

File: 1591171238753.gif (120.29 KB, 220x165, 4:3, tenor.gif) ImgOps Google

>>84956
Günüm statüs: oldu

45859 No.85017

>>84737

god ve jesus nasip etsin ki GÜNEY YÜKSELECEK!

https://www.youtube.com/watch?v=7mrI2xtkEMA

45859 No.85018

>>84751
> ne ara pat diye abd'de bu kadar etki kazandı anlayamadım.

https://www.youtube.com/watch?v=bX3EZCVj2XA

şunu izlersen bunun kaç yıllık sovyet emeği olduğunu anlarsın.

4140f No.85019


8f633 No.85022

File: 1591203324673.png (1.22 MB, 1914x1317, 638:439, ClipboardImage.png) ImgOps Google


45859 No.85023

amerikada yaşayıp beyaz olsaydı m white supremacistin allahı olurdum yemin ediyorum. böyle bir aptallık böyle bir ezilmişlik böyle bir white guilt hayatımda görmedim.

8f633 No.85043

File: 1591209330553.jpg (161.32 KB, 968x1024, 121:128, 1591208967322.jpg) ImgOps Google

beyazlar neden bu kadar salak öff allahım

eedcb No.85045

>>85043
Neredeyse hepsi kadın yahu. Yakında beyaz ırk yok olacak bu kadınlar yüzünden. Hepsi melez doğuracak.

ba091 No.85054

>>85045
ee? niye sikliyorsun? bu bizim yararımıza.

19cf5 No.85055

>>85045
beyaz zaten olmaması gereken bir şey. yok olması isabet olur.

2b3d2 No.85056

>>85055
x*cam kırmızıyı bunlara ilk seansta bu gadar yüksek dozlarda verme daha bağışıklıkları yok. yavaş yavaş sindire sindire.

19cf5 No.85057

>>85056
süreci ne kadar hızlandırırsak o kadar acısız olur diye düşünüyorum. beni en çok kahreden şey ise beyaz denilen alt insanı yok etmek için onları sikmek zorunda olmamız.

8f633 No.85063

File: 1591216791618-0.png (3.12 MB, 1000x1273, 1000:1273, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1591216791618-1.jpg (163.14 KB, 537x1228, 537:1228, bd0cdbedd2595f13c46011af7c….jpg) ImgOps Google

>>85045
>>85054
>>85055
>>85056
>>85057
beyazlar olmazsa beyaz tenli kızlar da olmaz saçma sapan konuşmayın yıllar sonra ortalama bir dişinin böyle göründüğü bir geleceği kesinlikle istemiyorum

19cf5 No.85065

>>85063
o gelecekte sen yoksun ben yokum şu an yaşayan hiç kimse yok.

8f633 No.85066

File: 1591217340775.png (574.82 KB, 600x400, 3:2, ClipboardImage.png) ImgOps Google

axxx be polis su'yum ;__;

263a3 No.85067

>>85063
Beyaz kısrağın sosunu alabilir miyim anon

4140f No.85068

File: 1591217616196.jpg (30.11 KB, 400x400, 1:1, 1546204420186.jpg) ImgOps Google

>>85063
Cuck ve sissy pornosu izlemekten beyni çürümüş bu türkolara bir şey anlatamazsın anon. Beyazlar her konuda b*ktenlilerden üstündür.

19cf5 No.85069

>>85068
özellikle de götten yeme konusunda çok üstünler

88826 No.85071

>>85069
AHHHHHHHHHHHHHHHhhahahahahhahahahah

ba091 No.85072

>>85068
gerçek cuck sensin.

eedcb No.85082

>>85068
Ben en cok bunlarin kendilerini zencilere yakin gormesini anlayamiyorum anon. Hindu,paki,asyali karisimi bir irka mensubuz cogumuz. Bunlar 14 cmlik sikleriyle nasil kendilerini zencilerle bir tutabiliyorlar anlayamiyorum.

a6a55 No.85089

>>85082
hintlilerin bazılarının siki büyük. hatta cuckold forumlarından bir kere tartışma konusu olmuştu bbc takılıyoruz ama hintlilerinki de büyükmüş gözümüzden kaçmış diye

d2ca8 No.85090

>>85055
>>85056
açıklık getirin artık anonlar benim beynim yetmedi

5208a No.85093

>>85090
beyaz=zayıf=güçsüz=suratı kızarır=dokunsan morarır=güneş görse yanar

işte bundandır karalanma tutkusu. küresel ısınmayla birlikte dünyanın çeşitli yerleri siyahlar için daha elverişli olmaya başlıyor. kuzey ve orta avrupada güneşli saat ortalaması delice artıyor.

d2ca8 No.85094

>>85093
beyazlar yok olunca zencilerle arap/asyalı vs durumu nasıl olur hoxam kim kimi domaltır

5208a No.85096

>>85094
herkes birbirini domaltıp sikecek. dünya brezilya gibi olacak. amerikadaki siyahları ve beyazları konuşuyoruz sürekli ama amerikadaki latinolar anasının amı gibi gümbür gümbür geliyor subhanallah. bu latino gerçeği gözden kaçmasın.

d2ca8 No.85097

>>85096
beyazın cük kadar avrupadan kuzey amerikaya ve abd kadar büyük avustralya ve yeni zelandaya genini yaymış olmasını kafam almıyor. beyazoğlan ıkındı uğraştı ama bigün tarih sayfalarında homo erectus kadar anlamsız kalacak
bence her medeniyetin bi alfalık, sonra yumuşayıp domalıp yok olma süreci var. beyaz son aşamalara doğru gidiyor, yerini alanlar da elbet yumuşayacak ama onların ardından yerini dolduracak birşey gelmez herhalde, rahat yaşarlar. geleceği göremeyecek olmak beni üzüyor doğrusu

a6a55 No.85101

White kadınladın %97.9'u yine white bir adamla evleniyor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Interracial_marriage_in_the_United_States#Census_Bureau_statistics
Single momların çocuklarında da white'lar önde. Hatta hispaniclerin de BİR KISMINI white categorisine katarsak coşuyor sayı.
https://datacenter.kidscount.org/data/tables/107-children-in-single-parent-families-by-race#detailed/1/any/false/37,871,870,573,869,36,868,867,133,38/10,11,9,12,1,185,13/432,431

College'da hasbel kader basketçi tyrone ile sikişse bile (ki okumayan tonla kişi var) en son white bir adamla sike sike evleniyor. Parası olan erkek kadını elde eder içinde bulunduğumuz sistemde bu bunu kafanıza sokun.
Para da tüccar ve beyazlarda kadın da. 3-5 tane rick ross, travis scott falan çıktı diye bir bok değişti sanmayın. Gidip PARASIYLA model tutup video çekiyorlar diye dübürünüz yanmasın.

Beyaz adam ve onun dostu tüccar her zaman üstünlüğünü koruyacak. Bir kere para ve cazibe merkezi olan tüm lokasyonlar beyaz adamın kontrolünde. Turizm de beyaz adama akıyor şirket de beyaz adamın ülkesinde kuruluyor yatırım da beyaz adamın ülkesine yapılıyor. İsveç gibi 10 milyonluk bir ülkenin yanlış politikasını tüm amerika ve dünya uyguluyormuş sanıyorsunuz ama öyle bir realite yok. Afrikanın sikik yerlerinden sınırları aşıp fransa'ya iltica eden ama aha iş bile bulamayıp köprü altlarından yaşayan tonla kişi var. Yunanistan'da mülteci kamplarını çeken tonla belgesel yapıldı kimisini alt-rightçılar yaptı gidip izleyebilirsiniz. Lauren Southern'in belgeseli var mesela iltica edenler pişmanız böyle olacağını sanmıyorduk burada bir sürü kişi öldürüldü kimin eli kimin sikinde belli değil bizi geri gönderseler ülkemize bari diyor lol.
Afrika yeni Çin olacak, çinliler bile lig atlıyor. Artık boktan işlerinı afrikalılara yaptıracaklar.

Bu tiraddaki anonlar çok fazla blacked.com izlemiş ve white genocide tezleri şaban mercimek yiyen vücudunuzdaki beyinlerini bulandırmış.
Şu tiraddaki olay bile daha fazla black ölmesine ve maddi olarak zarar görmesini sağladı kek. Beni döverler, internetten linç edip işimden attırırlar diye korkup çömelen tiplerin silent majority olmadığını gösteren hiçbir veriniz yok. Zaten videoda siklemeyen tipler de dolu sadece algıda seçicilik yapıyorsunuz.

88826 No.85103

File: 1591228257198-0.jpg (50.98 KB, 810x400, 81:40, main-qimg-e76a36c6ed09a563….jpg) ImgOps Google

File: 1591228257198-1.jpg (41.04 KB, 640x360, 16:9, XEenCVhw1WHK_640x360.jpg) ImgOps Google

File: 1591228257198-2.jpg (40.52 KB, 640x360, 16:9, ifsexQuHSonJ_640x360.jpg) ImgOps Google

>>85101
>lauren southern
takip ettiğin tiplerden iq seviyen belli. kek be alt rightçıları yönlendiren adamlar bile yahudi. ben shapiro abin de yahudi bu arada haberin olsun. beyazlar yahudinin dostu olmaz sadece en iyi köpekleri olabilir.

dcbf5 No.85104

>>85101
https://youtu.be/KR6rQEN_dcA

Kariya bak bir de cocuklara bak

d2ca8 No.85105

>>85101
en iyi ihtimal renkli saç ve gözün gene editingle falan artmasını düşünebilirim o da öyle birşey mümkün olabilirse. gelişmiş dünyada doğum çok az bu her yerde aynı (israil hariç bunun sebeblerini düşünemiyorsan bile araştırabilirsin). üstte bi anonun dediği gibi dünyanın koşulları çok büyük bir göçü beraberinde getirecek. diyelim beyazlar ülkelerinde otomasyon vs. tam gaz gitti toplumun yaşlanması sorun değil göçmene gerek yok. milyonlarca afrikalı sınıra dayanmaya başlayınca ne yapacaklar? yapacakları budur
https://youtu.be/oHwwvocAQzk

a6a55 No.85111

>>85103
ona bakarsan sarah silverman da yahudi. İki tarafta da hatta başka cehahta da bir araba yahudi sayarız.
Ne var yani bunda? Neyi neye bağlıyorsun onu açıkça bir de hele.
Açık açık söyle Alt right yahudi oyunu mu diyorsun? Peki Greenpeace solculuğu da yahudi oyunu mu sence?
İkisi birden de böyleyse ve hatta daha da fazlası da yahudi oyunuysa tam olarak yahudi biriyle aynı veya benzer görüşü paylaşmanın neresi yanlış oluyor?
Aynı görüşte olduğun bir yahudinin olmadığı hiçbir görüş yok anon g*tten sabık az*rin delüzyonlarını yaşayan yahudi bile vardır. Reisçi yahudi bile var. Hatta cihangir solcusu yahudi bile var (roni margulies)

>ben shapiro abin

sen bilmezsin ama alt rightçı tayfa o herifi cuck olarak görüyor. Jordan Peterson, Stefan molyneux vs takip ediyorlar daha çok. Ben lauren örneğini ırkçı karı bile bu gerçeği gitti yerinde gördü diye verdim.
>beyazlar yahudinin dostu olmaz köpeği olur
bu yüzden deli gibi lobiciliğe bok gibi para akıtıyorlar yahudiler zaten, hani köpeği ya zaten aptal oldukları için zaten köpeklerine para veriyorlar sanırım. Amerika para ülkesidir köpeklik falan yok hizmet ve çıkar satın alımı vardır en fazla bu kadar. Türkiye de deli gibi para akıtıyor lobiciliğe bizim köpeğimiz mi oluyor şimdi amerika? Ulan hayır bir sürü fakir veya homeless erominman falan yahudi var amerika'da bunu bilmeyecek kadar çomarsın.


>>85104
300 milyonluk ülkede 1 milyon tane hispanic sıçan beyaz karı olsa bile oran olarak kaçta kaç yapıyor farkında mısın? Ben tüm beyaz karılar kesinkes beyazlarla evleniyor mu dedim? Single mom istatistiklerini vermişim sayılar ortada. Evlilik istatistiklerini vermişiz rakamlar ortada.
>Antalya yörüğü mürselin şişko karısı eskiden hispanicle sikişmiş demek ki amerika karalanıyor hajum
Çöpe gittin anon. Rakamlarla ve delillerle gel. Bir sürü white-white çift ve onların bembeyaz çocuklarını gösterebilirim bu neyi kanıtlar?


>>85105
Bunların çoğu yukarıda da yazdığım belgeselde ve bir sürü başka bağımsızbelgeselde izleyebileceğin gibi iş bile bulamıyor doğru düzgün ya da boktan işlerde çalışıyorlar. Mesela türkiye'de bir sürü afgan var kaç tane afganla evlenen, afgandan çocuk yapan gördün? En boktan işlerde çalışıyorlar ve ülkelerine para gönderiyorlar ya da evlenmek için başlık parası biriktiriyorlar. Suriler kız sikebiliyor mu sanıyorsun? Anca zenginleri sikebiliyor fakirleri sigortasız işlerde çalışıyor. Biraz aklını kullananlar kendi işini kurdu. Suriyelilerin bizimkileri sikmesinin aksine bizimkiler daha fazla suriyeli sikti. Suriyeli kuma getiren bir sürü erkek oldu. Bir sürü köyde müzmin bekarlar parayla suriyeli karı bulup evlendi şimdi onlara çocuk sıçırtıyor anadoluda.
Göç olması ülkeler karalanacak anlamına gelmiyor. Almanya t*rk oldu mu kaç yıldır oradalar 4 milyondan fazla nüfusları var? Anca oranın en şişman çirkin karılarını alabilmişler. Murat Özün bile gitmiş şişman Alman alabilmiş anca. Daha dil bile öğrenemeyen doğu insanı mı göç edip karı sikecek?
Beyaz karılar amcıklarını açmış refugees welcome diye beklemiyor anon anla şunu artık. 3-5 tane greenpeace solcusunu tüm toplum sanıyorsunuz. Bu kadar global bir sistemde interracial çiftler illa ki olacak ama genelde paraya bakacak bu iş. Geçen birisi erasmus sonucu şu akdar bebek dünyaya gelmiş diyordu onun da çoğu beyaz çocuk :D elin danimarkalısı gidip ispanyoldan çocuk peydahlarsa bu çocuk beyaz olmuyor mu?
Sınıra dayansa ne olacak bunu macaristan sınırında gördük sanırım geçmişte. Yunanistan da bizim sınıra çelik duvar örecekmiş haber yapmışlardı. Geçen reis surileri sınırlar açık diye saldı ama hiçbir sikim yapamadılar benim konyalı reisçi kardeşlerim bile iltica diye gidip dayak atılıp geri yollandı :DDD sınırda ne yapılıyormuş gözümüzün önünde yaşandı kısa süre önce.

Kafanda "milyonlarca kişi sınıra gelirse dayanmaz sınır" diye hayal kuruyorsan o iş olmaz. Fas'ın ispanya sınırı olan küçük toğrağının etrafında bile haftalarca kamp kuruyor zenciler bir fırsat bulup tellerden atlayabilmek için. Fas polisi bile Ketliyor bunları düzenli olarak :D
Karalanma tamamen fantazidir gerçekleri yansıtmamaktadır, zira ekonomik avantaj hala açık ara beyazlardadır. Nüfusu çok olan ülkeler yıllardır bokunda boğuluyor hiçbiri de göç möç edemiyor. O işler o kadar kolay değil. Git sınırı geç git karala sen de? Dikili'den midilli adasına dandik şişme botla bile geçebilirsin çok yakın. Gece vakti bu dediğimi yapsan %60 ayak basarsın adaya.
Bir de göç etseler bile gittikleri yeri de bok ederler. İsveç bunun en güzel örneği işte sizin o dediğiniz isveçte olacak gibi ama bir danimarkada bile bu iş zor. İşin bir de bulaşıcı hastalık kısmı var. Afrikadan ebolalı, aidsli herifi kim ne yapsın? Misal liberya denen dünyanın en boktan ülkesinden niye avrupaya kara boğa olmaya kaçmıyor insanlar sence?

f9aa6 No.85112

>>85111
>Murat Özün bile gitmiş şişman Alman alabilmiş

şu söylediğin şey çok çirkin. türkiyede olsa kiminle evlenecekti peki? yazıklar olsun sana.

f9aa6 No.85113

File: 1591234291840.jpg (59.59 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

>>85111
al bu da tırcı alican. zayıf biriyle evlenmiş.

a6a55 No.85117

>>85113
tamam kesin karalanıyor avrupa bir tane tırcı avrupalı karıyla evlenebilmiş çünkü.

f9aa6 No.85118

>>85117
almanyada yabancı evlilikler %15 diyor bir sitede. en yüksek oran da türklerle evlilikler. ama alman vatandaşı türkler dahil mi bilmem…

a6a55 No.85125

>>85118
peki bunları ne kadarı alman erkek yabancı karı kaç tanesi alman karı kara erkek bunu söylüyor mu? O yabancıya atıyorum polonyalı veya danimarkalı da dahil mi?

66b85 No.85127

File: 1591242890698-0.png (192.02 KB, 412x856, 103:214, PF_11.29.17_muslims-update….png) ImgOps Google

File: 1591242890698-1.png (11.9 KB, 420x430, 42:43, FT_16.01.25_NextAmerica_19….png) ImgOps Google

File: 1591242890698-2.png (36.41 KB, 285x357, 95:119, PF_11.29.17_muslims-update….png) ImgOps Google

Dur bir susturayım tekrar bunları. Diğer tiradda da cevap verememiştin yine kafanı çıkartmışsın ezeyim direk.

Beyazlar bitmiştir, ve hiçbir konuda üstün değildir. Hem zeka, hem de atletik olarak.

a6a55 No.85128

File: 1591245313928.jpg (122.16 KB, 1280x720, 16:9, özcan karlı.jpg) ImgOps Google

>>85127
kendi kendini göt etmiştin farkında değilsin.
2. görsele iyi bakarsan tarihsel olarak black nüfusu toplam nüfusa oranla artmıyor ve projeksiyona göre de yine oran olarak artmayacaklar. Yani bugün 100 kişiden 13'ü niggaydı yarın 150 kişisen 19-20 tanesi olur bir şey değişmiyor. Projekt edilen yerde hispanic ve asyalı nüfusu artmış gözüküyor lol. Onlar da karaboğa değil mi anon? Bu grafiğe göre karalanma asla ve asla olmuyor çünkü black nüfusun oranı da artmalıydı karalanma olsaydı. Halbuki asyalı ve hispanic nüfus artmış. Onun sebebi de Porro Rikolu Hector'un beyaz karı sikmesi mi yoksa beyaz erkeklerin meksikalı Rosa sikmesi mi bilemiyoruz.

O avrupadaki müslü nüfusu şeysi direkt etnik kökenle alakalı bakılmış çok sığ. Pakistandaki dincilerden kaçan ateist paki de o istatistiğin içinde ya da allah siken t*rk de. Elin hintlisi pakisi çok mu karalıyor ingiliz karılarını sanıyorsun? Çoğu görücü usülü evleniyor sike sike amerika ingitere'de yaşasalar bile. Arranged marriage among indians/pakistan diye yaz arat öğrenirsin.
Ya da mesela kıbrıs için kuzeydekileri de dahil etmişler ama herkes biliyor ki kıbrısta çorap falan kokmuyor lafta müslüler.Yok hayır müslüman nüfus fazla olsa nolacak sanki olan müslü nüfusun hepsi erkekmiş gibi düşünüyorsun. Bir sürü alman ingiliz yarrağı yiyecek müslo da var o oranın içinde. Bir de müslü hristo mixed çiftlerin çocukları genelde müslülüğü seçmiyor benim çevrem böyle. Mesela amerika'dan evli akrabam var herif kilisede evlilik yaptılar çocuklarına ne türkçe öğretti ne all*h. görsen bildiğin wasp tipli çocuklar.
>Beyazlar bitmiştir, ve hiçbir konuda üstün değildir. Hem zeka, hem de atletik olarak.
delüzyonlarda yaşamaya devam et. Kullandığın telefondan girdiğin internete. Bindiğin araçların tamamının motorundan ayağındaki spor ayakkabıya kadar her şeyin mucidi beyazlardır. Siyahların büyük hiçbir icatı yoktur. Türkler yıllardır avrupa'da da ne bokum olabildiler? Çoğu üniversiteye bile giremiyor. Gettolarından çıkan türk sayısı bile çok kısıtlı. Kız bulamayıp türkiye'den köyden kız alıyorlar sanki bilmiyoruz. Etrafında hiç mi almancıyla evlenen duymadın?

f9aa6 No.85129

>>85128
>karalanma olmuyor
melezler ne bok olarak geçiyor peki. tüccarın beyazın yanında diyorsun ama tüccar siyah beyaz arap asyalı sikişini forsluyor ona ne diyeceksin.

a6a55 No.85130

>>85129
öküz anadolulu zaten grafikte siyah beyaz melezi diye bir kategori yok. onları beli ki black içerisinde eritmiş. Onlarla birlikte bile siyah nüfus oran olarak artmıyor işte heriflerin projeksiyonunda. Yani melezlerle bile siyah oranı artmıyor sabit bir yüzdeye sahip. Hoş melezlerde de baba beyaz olabilir onu da düşünmelisin. Kafanız hemen blacked.com pornolarına gitmesin.
Hispanic nüfusunu olası mixed çocuklara mı bağlamış yoksa illegal göçe mi o da belli değil. O anonun nereden aldığına bakmadım raporda ne yazmışlar diye. Sonuçta göçmen hispanic karılar orospuluk yapıyor 3 kuruşa amerika'da. eskort siteleri bunlarla dolu. Sınırı illegal geçiren karteller bile çalıştırıyor bazen bunları. Geçen senelerde gizli genelevler keşfedilmişti kaçak göçmen kadınların çalıştırıldığı.

tüccar farklı olan her boku forsluyor. ibnesini de transını da arap beyaz birliteliğini de asyalı erkek beyaz kadın birlikteliğini de. Her şeyi forsluyor çünkü işine geliyor global bir dünya. İlla büyük resimlik ya da white genocidelık ne var bunda? tüccar sadece satacağı mala ve sömüreceği insana bakar. Transa hormon satabilir mesela. Bir tane büyük porno sitesinin sahibi (liseden playboy dergisi satıyor diye atılıp kendi porno sitesini kurmuş self made tüccar yani) reddit'te yaptığı AMA'da trans pornolarının normal pornolardan daha fazla izlendiğini söylüyordu. Bu herif site işletici ve elinde sende bende olmayan istatistik var. Adamın trans pornosu çektiğini bile bilmiyordu insanlar düşün. Sadece normal porno sitesini biliyorlardı.

f9aa6 No.85131

>>85130
ister beğen ister beğenme avrupalı artık üremiyor. nüfus azalıyor. 2 kişinin 1 çocuğu oluyor. mecburen göçmen alıyorlar. afrikalı ise kıtlıktan çıkmış:DD gibi ürüyor. siyah günler yakın. selam ve dua ile.

fa3e8 No.85135

>>85127
beyazların sonu homo erectus gibi olacak. atom bombası, jenosid, kitle imha araçları, eşcinsellik, gavatlık, doping, apartheid hariç HİÇBİR icadı olmayan beyazları HİÇBİR halkın özleyeceğini sanmıyorum. umarım acı çekerek yok olurlar.

a6a55 No.85136

>>85131
avrupalının üremiyor olması oradaki karıların zenciyle sikişip paso çocuk sıçacağı anlamına mı geliyor? Yine siyahlar köpek olur beyazlar kral olur göçmen alırlarsa ne fark edecek anon?
Bir tirad boyunca nereden nereye geldik. Yok beyaz ırk kalmayacak, siyahilerle sikişe sikişe hep melez olacak ortalık falan diyordunuz şimdi üremiyorlar göçmen alıp yok olurlar diyorsunuz. Bir karar verin.
Nüfusun azalması sadece emekli maaşı açısından avrupaya dert. Gerisi bir dert değil aksine avantaj bile olabilir. Nüfus azalırsa refah artar ekonomide bu bu kadar basittir. Avrupanın yaşlılarına bakmak için yine sen ve ben gider amelelik yaparız. Kimsenin afrikalıları gelin bizim ülkemizde yaşayın diye kabul edeceği falan yok. Yukarıda da yazdım tam aksine yeni çin olacak afrika. Köpek gibi çalışacak ve bu seferki sömürgeciler tarafından sanayileşme sağlanacak. Her şeyin planı yapıldı. Limanlar yapıldı, demiryoları döşendi ve döşeniyor.
BBC bağımlısı karılar bile bu kadar körkütük savunmamıştı. Hiçbir rakam gösterebilen olmadı.

eedcb No.85137

File: 1591260492681-0.jpg (54.02 KB, 1248x702, 16:9, 7e422aa2-07d6-4409-800f-3c….jpg) ImgOps Google

File: 1591260492681-1.png (112.3 KB, 1280x672, 40:21, 20180818_FBC544.png) ImgOps Google

File: 1591260492681-2.png (74.57 KB, 450x511, 450:511, ethnic-preferences2.png) ImgOps Google

>>85101
>College'da hasbel kader basketçi tyrone ile sikişse bile (ki okumayan tonla kişi var) en son white bir adamla sike sike evleniyor. Parası olan erkek kadını elde eder içinde bulunduğumuz sistemde bu bunu kafanıza sokun.
Para da tüccar ve beyazlarda kadın da. 3-5 tane rick ross, travis scott falan çıktı diye bir bok değişti sanmayın. Gidip PARASIYLA model tutup video çekiyorlar diye dübürünüz >yanmasın.

Üstteki paragraf hariç yazdığın her şeye katılıyorum anon. Hatta bu evlilik istatistiklerini geçen ay ben de paylaşmıştım farklı bir tiradda. Üsttekine gelirsek;
Şöyle ki, bir kadın karaları daha çekici bulup, onlarla sikişip diğer ihtiyaçları için ise beyaz erkek kullanması (romantizm veya senin de bahsettiğin para gibi) beyaz erkek lehine bir şey değil. Bu yüzden evlilik oranlarını kullanmak mantıksız. Bunun yerine büyük oranla fiziksel çekiciliğin ön planda olduğu bir alandaki istatistiklere bakarsak daha mantıklı olur. Dating applerdeki istatistiklere bakarsak beyaz kadın en çok beyaz erkeği çekici buluyor. Özetlersek beyaz kadınlar sikişmek ve eğlenmek için de, evlenmek için de beyaz erkeği seçiyorlar.

7e376 No.85140

File: 1591262959532.jpg (423.57 KB, 900x1600, 9:16, 83c9acd7-e3c4-4b7a-8502-19….jpg) ImgOps Google

>>85137
Ya siktirin gidin okulunuzu bitirin kitap okuyun tırrık fırlaması kırmızı hab hajum menelerinin peşinden koşacağınıza ciddi bir vasıf edinin tüm bunları öğrenip BEYAZ IRKIN GELECEĞİNİ mi kurtaracaksanız? Neyi, kime, neye ispat etmeye çalışıyorsun? Kendin gibi götündeki boku kurumuş günlerdir duş almamış bir sıçana kendince "gerçekleri" öğretsen ne olacak? Burada istediğiniz kadar aranızda incellik-kırmızı-lesikim fikirleri paylaşın. Gerçek hayatta vasfınız olmadığı sürece sizi yine sizden başka sıçanlar asla sikiş vererek umursamayacak. Sevdiğiniz kızı da gitar çalan okul okuyan genç-atletik ve başarılı BEYAZ ERKEK "meriçler" sikecek. Ama sizler hala "küçük yarrak" beyaz adam siniri yaşayacaksınız.

Anlayın artık beyaz değilsiniz. "blacked" amerikalı gavatların forsladığı bir şey. Almanya'da beyaz olmayan ırk diye türkoları gösteriyorlar. Suriyelilerden farkımız yok onlar için. 3 tane suriyeli sarışın bir alman kızın amını götünü elliyordu sokakta. O videoyu dazlak p*çleri "türkler kızlarımızı kirletiyor" falan diye paylaşmıştı kekso :DDD

66b85 No.85155

File: 1591274121574-0.png (96.09 KB, 840x1070, 84:107, FT_19.07.11_GenerationsByR….png) ImgOps Google

File: 1591274121574-1.jpg (834.89 KB, 1600x1600, 1:1, nuts2-fertility-rate.jpg) ImgOps Google

>>85128
Farkettiysen ben beyazlar bitmiştir dedim, yerini zenciler alacak demedim. Amerika'da beyaz nüfusunun oranı giderek azalıyor, yerine hangi ırk doldurursa doldursun. Paco, Rajeet, Chang getirdiği karısıyla 14 çocuk yapıyor, beyazlar ise çok geç evleniyor, ve max 2 çocuk yapıyorlar. Doğan çocukların ırkında beyaz oranı giderek azalıyor. Amerikan ırk konsensüsünde "non-hispanic white" ırkta Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelenlerin de sayılmasını buna ekleyeyim.
Beyaz erkek/kadın farketmeksizin tüm ırklararası evlilikler beyazların aleyhinedir. Melez çocukların çoğu kendilerini herhangi bir ırka ait hissetmezler ve tüketim kültürüne katılırlar, sol partilere oy verirler. Sarı saç ve mavi göz gibi çekinik özellikler de bu ilişkide çoğunlukla yok olur. Her bir ırklararası evlilik tam beyaz bir çocuğun ortadan kalkmasıdır.
Avrupa'ya yaşayanların dini değil etnik kimliği önemlidir, ateist veya hr*sto bir Pakistanlı hala bir Pakistanlıdır. Irklararası ilişki yaşamasına gerek bile yok göçmenlerin, sivilceli William oyun oynarken, orospu Sarah 30'una gelirken hala her gece farklı biriyle yatarken bunlar gidip karılarıyla 12 çocuk yapıyorlar. Beyaz olmayanlar hem Avrupa hem de Amerika'da genç, beyazlar yaşlı ve doğum oranları da çok daha düşük.
Yahudi ve Asyalıların IQ düzeyi beyazlardan daha yüksektir, bu istatistiksel veriye anektodal argümanlarla karşı çıkamazsın. Amerika'da matematik ve fizik alanında en büyük ilerlemeleri yahudiler yapmıştır. Bu sayede ileri düzey silahları geliştirdiler. Bilimle alakası olmayan biri olduğun için bunları bilmemeni hoş görüyorum. Yazılarında da iki dating sitesinin ırk eşleşmelerinden başka hiçbir veri sunamaman da bunun belirtisiydi zaten.
Şunu da söyleyeyim, neredeyse 10 yıldır şiddetli göç ve multikültürel politika sürmesine rağmen doğum oranları neredeyse eksilerde olan, "bok çukuru" diye addedikleri Batı Avrupa'ya her yıl milyonlarca çalışma gücünü kaybeden bazı Doğu Avrupa çöplükleri hariç hiçbir ülkede aşırı hatta normal sağ parti bile yok. Merkez "sağ" partilerin politikalarına sağ diyorsan tabii.
Hr*stolara da ayrıca teşekkür etmeliyim, Amerika'da savundukları pro-life politika ile durdurulacak kürtajlar sonucu zenci nüfusunda fırlama olacak. Avrupa'da da katolik kilisenin göçmen sevgisi aşılaması ve etnisite yerine dine bağlı birliktelik getirmesi de işime yarıyor.

https://www.census.gov/content/dam/Census/newsroom/releases/2015/cb15-tps16_graphic.pdf

f1801 No.85158

>>85155
>Melez çocukların çoğu kendilerini herhangi bir ırka ait hissetmezler ve tüketim kültürüne katılırlar, sol partilere oy verirler.

bu nasıl oluyor?

66b85 No.85160

>>85158
Asyalı beyaz karışımı, hafif çekik kahverengi gözlü, siyah saçlı bir çocuk, saf beyaz bir çocuk gibi kendisini Cermen, Roma veya bir Avrupalı kültürüne ait hissedemez. Bir HEMA turnuvasına veya Oktoberfest'e katılma isteği saf beyaz bir çocuğa göre daha azdır. Tam olarak Asya kültürüne de aşina olamaz. Bundan dolayı kendisini modern tüketim kültürüne verir, oyun, sinema, vb. Hype beast olurlar. Etnik kültürün erozyonuyla da sol partilere çoğunlukla oy verirler. Küçük bir kesimi de kendilerini o kültüre hala ait hissedip, bu üstteki kendini beyaz sanan tip gibi kendinden nefret eden şizofrenik bir incel olurlar. Melezlerin başka melezlerle evlenmesiyle de bu etki artar, zaten erozyona uğramış etnik kültür tamamiyle yıkılmaya doğru gider.

0a7cb No.85174

>>85160
Bilgece sözler sarfediyorsun anon. Yararlandığın bir kaynak var mıdır ?

5d27f No.85175

>>85155
>Bilimle alakası olmayan biri olduğun için bunları bilmemeni hoş görüyorum.
>Yazılarında da iki dating sitesinin ırk eşleşmelerinden başka hiçbir veri sunamaman da bunun belirtisiydi zaten.
>Bilim
>Dating sitesi
Sen anca Boun sosyoloji ayarında sosyal bilimci olursun anon. Etrafında dating uygulaması sayesinde kız/erkek bulup buluşan ve bir ihtimal sikişen kaç kişi var anon? Hayır sadece bokistan'da kötü değil bu işler. "No ONS" "no hookups" yazan tonla avrupalı ve amerikalı karı bulabilirsin dating sitelerinde de konumuz bu değil. Herkes dating app ile karı ve tokmakçı bulmuyor. MatssWhatItIs diye bir herif var mesela youtube'da tipini kontrol edebilirsin çirkin ya da manlet değil. Bundan 2 sene önce tinder ile deneyler yapıyordu incellere sövdüğü bir videosu sonrası kanalını takibe almıştım. sonra sildi ve youtube'da büyük bok fırtınasına yol açan bir olayı başlattı ama konumuzla alakası yok. Bu herif mesela bu tiple 6 ayda 3 eşleşme mi ne almıştı kanada gibi yerde. Sonra fake kız hesabı açıp denedi hepsini videoya çekip yayınlamıştı. Herif bayağı bir kişiyi sola kaydırmasına rağmen 1 saatte 60 match kadar falan aldı. Gelen mesajlar daha da rezaletti bizim dayılardan hallice :D bildiğin daşşak geçti milletle. Ben biraz da bu olaydan sonra tinder'ın ne kadar saçma olduğunu gördüm. Küçük anadolu illerinde deneme şansın olursa hiçbir şansının olmadığını kendin de görebiirsin mesela.

Şimdi gelelim istatistiklere. Tinder kend açıklamıyormuş o yüzden bir çok istatistik firmasından yararlanılan şuraya bakıyoruz
https://www.businessofapps.com/data/tinder-statistics/
>70% of these college students have never met up with their matches
>and 45% say they use Tinder mostly for confidence boosting procrastination
Amerika'da kayıtlı kadınların 2 katı erkek varmış tinder'da
Dating appleri yetişkinlerin sadece %30'luk kısmı kullanılıyormuş ve bunların da oranı işte %10 kadın %20 erkek kabaca. Yani kadınlar %90 kullanmıyor bile ihtiyacı yok çünkü.Dating appleri üzerinden konuşmak ve tespit yapmak için henüz çok erken bir zamandayız 2020 yılında bile. O yüzden daha ileri götürmek istemiyorum. Yabancı kızların bile instagram kulanıcı anlarını bioya koyup "buraya girmiyorum instadan takip edin" yazdığı bir uygulama sonuç olarak. Passport ile kuzey avrupayı, ingiltereyi ve houston texas'ı gezdim. Hemen hemen aynı olay. Sadece isveçten mi norveçten mi ne bir kızla match olabildim.

İnternetten tanışan kişiler genelde instagram ve twitter ile tanışıyor bence. Belki tiktok denen çomar yuvasından da iş götürüyorlardır hiç kullanmadım bilmiyorum. Siyahlara gelirsek parası olmayanın soyu olsa nolacak anca ırgat olur. K*rtleri görüyoruz aşiret boys harici ya sike sike teceye memur olmaya çalışıyorlar ya da ırgat oluyorlar. Birisi TSK için kürt dolu diyordu doğru adamın parası yok tarlası yok gidiyor sözleşmeli er oluyor kardeşlerine bakıyor :D

Ben beyazların bu tarz ülkelerde azınlığa düşeceğini sanmıyorum. Asyalıların zekasından çok çalışkanlığı ön plana çıkıyor. Küçük yaştan deli gibi donanımlı yetiştiriyorlar çocuğu ki gitsin amerikada para kaznaıp bize yaşlanınca para yollasın diye. Ruslar da çok donanımlı oluyor mesela an mal rus bile bir enstrümanı ucundan kıçından çalabiliyor. Bizi gibi diploma enflasyonu olduğu için onların diploması da bir bok yaramıyor ayrı konu.

74b40 No.85183

>>85160
saygılar sunul'd

467de No.85185

File: 1591286447969.gif (166.72 KB, 245x200, 49:40, unnamed.gif) ImgOps Google

>>85160
o kadar boş konuşuyorsun ki ne diyeceğimi bilemedim.

yaptığın genelleme incel forumlarından alınma gibi duruyor.

66b85 No.85188

File: 1591286908123-0.png (35.39 KB, 720x542, 360:271, _92349606_us_elections_201….png) ImgOps Google

File: 1591286908123-1.png (19.6 KB, 693x270, 77:30, PathTo270-2020-table1-6931.png) ImgOps Google

>>85174
Bu olgunun kantitatif olarak kanıtlanması güç, bu da biraz anektoda kaçacak ancak Avrupa kökenli kültürel etkinliklerde vb. melez insan görme ihtimalin saf beyazlara göre çok daha düşüktür. Bu etkinliğe katılan beyazlar bile onları dışlayacaktır. O kültüre ilgi duyabilirler, ancak tam olarak "ben o kültür mirasının varisiyim" diyemezler.
Oy konusunda ABD'nin biracial kişiler için yapılan bir konsensüs yok, ama kolej mezunu olmayan beyazlar hariç diğer tüm ırklar çoğunluk Demokrat oy kullanmış.
Bir diğer kanıt da, rural bölgede yaşanan gerçek sağ görüşün ırklararası evliliğe hem erkek hem de kadınlar için karşı çıkmasıdır. Yellow fever zoomer incel rüyasıdır. Yani beyaz bir erkek Asyalıyla evleniyorsa solcu olma olasılığı daha yüksektir. Buradan indüktif olarak biracial çocukların da sola kayacağı çıkarılabilir. Ki zaten aşırı sağ da inclusive bir topluluk değil, N*zi dövmesi yaptıran bazı 3 IQ'lu Meksikalı çete üyeleri veya yukarıdaki tip gibi kendilerini aşırı sağa yamamaya çalışan delüzyonel tipler hariç, normal olan hiç kimse kendini dışlayan ve kendini yok etmek isteyen bir gruba ait olmak istemez.

>>85175
Boün sosyoloji ha, komiksin anon. Tıp fakültesinde okuyorum ve fizik olimpiyatlarına katıldım o yüzden biraz yanlış bir tahmin yürüttün. Farkettiysen, dating sitelerinin sunduğu verilere sadece veri dedim, bilimsel veri demedim. Ben de biliyorum dating site ve applerin özellikle gençler tarafından neredeyse hiç kullanılmadığını. İnsanlar lisede ve kolejde yüzyüze görüşüyorlar ve kısa süreli ilişkilerden sonra ayrılıyorlar. Bunların hangi birini takip edip istatistiğe dökebileceksin? Gidip 8 aylık sevgilisi Chad'den ayrılıyor, Tyrone ile çıkıyor, sonra Brad'e atlıyor, bir gözünün ucu da Nguyen'de. Bunların online ortamda yaşanan tek kısmı belki bir kaç DM.
Ayrıca, benim argümanımı destekliyorsun, o dating sitelerinin sunduğu verilerin bir anlam ifade etmediğini de belirterek. O verileri buraya sunan ben değildim çünkü, yukarıdaki çakma N*zi idi.
Diğer kısım ile ilgili, beyazlar hep zengin diyorsun da, ırgatların ve tebaanın sayısı giderek artınca onlar da yavaş yavaş o pastaya ortak olmaya başlıyorlar. Bundan çok uzun zaman önce değil, 1960'larda temel insan haklarından yoksun azınlıklar günümüzde hükümet ve şirketlerde çeşitli pozisyonlara gelmiş durumdalar. Bunu o devirdeki bir beyaza söylesen götüyle güler. Şimdi gerçeklere bak. Hiç olmasa bile sırf sayıları bile yeter. Kantite de başlı başına bir kalitedir. Her biri bir oy sonuçta.
Bir diğer husus, bu bahsettiğin zengin beyazlar, ya azınlık haklarını savunuyor, Afrika'ya bağış yapıyor, ya da bunların hiç birini sikine takmayıp apolitik ve full hedonist bir şekilde Dünyayı geziyor. Ama neredeyse hiçbiri aşırı sağa destek vermiyor.

7e20e No.85230

File: 1591305835180-0.jpg (206.04 KB, 900x1200, 3:4, 1591261294761.jpg) ImgOps Google

File: 1591305835180-1.jpg (277.45 KB, 700x1018, 350:509, nagatoro.jpg) ImgOps Google

hmmm bilemiyorum anonlar belki melezlenmek o kadar da kötü değildir

f0ac9 No.85283

bu tirada ilk dumpı yapan benim ne olmuş lan burda :DDD

5ce2e No.85471

File: 1591428283179.webm (1.06 MB, 404x718, 202:359, 1591002696524.webm) ImgOps Google

beyaz kızdan siyah erkeğe yol ortasında sakso

2169c No.85600

File: 1591493103841.jpg (27.33 KB, 360x295, 72:59, 1591492826284.jpg) ImgOps Google

bir beyazoid daha doğranmış.

https://streamable.com/wpqtse

6e31c No.85601

>>85471
Sakso götümü yakmadı da bu amele sümüğü saksocu karıda bile son model araba var bokistanda 400k altındaki. Ananı yolunu sikeyim bokistan.

2169c No.85603

File: 1591494324594.mp4 (1.03 MB, 368x640, 23:40, 0L86y1jQ7N_Wtx1O.mp4) ImgOps Google

FOOKIN SLAVERY!!

2169c No.85617

File: 1591498776184.mp4 (32.49 MB, 720x1264, 45:79, 5vF2nBuk0kfT0TYt.mp4) ImgOps Google

yahudi vali polise komple ödenekleri kesmediği için zencilerden özür dileyip yalvarıyor.

zenciler polis istemiyoruz diyor. yahudi vali polisin komple kaldırılmasını desteklemiyorum diyince zenciler heyecanlanıyor adam linç edilmeden uzaklaşıyor.

66b85 No.85618

File: 1591500702359.mp4 (33.08 MB, 1280x720, 16:9, PaKGEMoCq7BTTlZ_.mp4) ImgOps Google

>>85605
Çoğu köylerinde silahla LARP yapıyor protestocuların karşısına çıkmaya cesareti olan bir avuç kadarı da böyle sürülüyor. Kek.

491eb No.85635

>>85617

polissiz toplum mu olur ne istiyor bunlar yav :DD

4140f No.85651

File: 1591544248324.jpg (324.65 KB, 1242x857, 1242:857, 1591541969056.jpg) ImgOps Google

WE

385ec No.85653

File: 1591544603221.jpg (29.51 KB, 750x422, 375:211, 59482f607af508370c82b542.jpg) ImgOps Google

beyaz adamın balonunun patlama sesi ankara'dan duyuldu.

c0263 No.85655

File: 1591545545565.jpeg (28.45 KB, 788x389, 788:389, images.jpeg) ImgOps Google

Şimdi bu arkadaşları tutuklayıp izole bir yere mi alacaklar, yoksa Tyrone kardeşlerimiz ile aynı hapishanede mi yatacaklar? Özellikle Derek gavatı umarım çelik don giyer.

2169c No.85678

File: 1591549261132.mp4 (2.51 MB, 320x568, 40:71, On_At_yBDCQ6SqMI.mp4) ImgOps Google

bazı yaramazlar gece gece beyaz toroslara koyuluyor.

44276 No.85693

tüccar bu sefer neyin peşinde?

akademi + medya + büyük şirketler + uluslararası örgütler aracılığıyla daha bu olaylar başlamadan lahmacun ve kutu kolalarını maksimize etmemiş miydi? olay sadece portakal adamın düşmesi mi? yoksa aklımın ermeyeceği bir şeyler mi var?

0ea01 No.85695

>>85678
güzel günler yakın meşaleleri yakın.

c0263 No.85699

>>85697
NWO'da Bokistan'ın rolü ne? Yine Avrupa-Ortadoğu arasında karakol mu olacağız?

af37c No.85704

File: 1591564981836.jpg (530.17 KB, 1027x774, 1027:774, 1591561354357.jpg) ImgOps Google


07612 No.85713

File: 1591566869324.jpg (297.92 KB, 2197x1463, 2197:1463, Elliot-Rodger.jpg) ImgOps Google

ahahaha geçenki diz çöktüren eleman bu sefer de elliot rodger için diz çöktürmüş

https://www.youtube.com/watch?v=NTEYbXT6gMc

0ea64 No.85714

>>85704
şu gösterileri izleyip pis pis gülen kaymak tabakayı korumak için silahları elinden alınmış polis memurlarının üç beş yamyamın önüne atılmasını hazmedemiyorum. götüm alev alev yanıyor şunları gördükçe.

5438d No.85717

File: 1591567136572.mp4 (869.85 KB, 480x480, 1:1, 102627836_2620188308309859….mp4) ImgOps Google

barbarlar yine sahnede

b5e59 No.85718

>>85717
kimin heykeliydi

5438d No.85721

>>85718
edward colston

b5e59 No.85723

>>85721
amerikada oldu sandım ingilteredeymiş. tüccar heykeli yıkıldı.

2169c No.85747

File: 1591572938068.jpg (89.85 KB, 1200x749, 1200:749, pope-.jpg) ImgOps Google

polis zencilerin ayağını yıkayıp öperken af diliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=x-ZdAIPJ9RM

2169c No.85749

File: 1591573494247.mp4 (5.43 MB, 720x1280, 9:16, OKfH3XFINbYKkUSp.mp4) ImgOps Google

isveçte taşınan bir aile zencilerin yoluna düşüyor.

88826 No.85753

>>85749
nedense oyuncaklar üzdü. çocuğun eminim ki hiç çok ağrına gidecek belki günlerce ağlayacak.

böyle savaş, çatışma vs görüntülerinde oyuncak ve kişisel eşyaları görünce içim bi cızlıyor. geçen rus askerinin çantasından çıkanlarda da öyle olmuştum mesela. sanırım onların da ihtiyaçları olan normal insanlar olduğunu bana hatırlatıyor ve acıma duygumu canlandırıyor bu tür şeyler.

2169c No.85764

File: 1591592834890.mp4 (6.5 MB, 720x720, 1:1, OBZk78lIai0Sh_Rw.mp4) ImgOps Google

zencilerle antifa arabanın önünü kesip beyaz adamı arabasından çıkarıp linç etmeye çalışırken biri vuruluyor, adam arabayı bırakıp kaçıyor, arka planda gavat anırıyor.

2169c No.85765

File: 1591593095259.jpg (220.71 KB, 1152x2048, 9:16, 1591591126588.jpg) ImgOps Google

>>85764
beyaz değilmiş aztek boğasıymış.

9e699 No.85767


5ce2e No.85790

File: 1591616458974.png (718.34 KB, 589x501, 589:501, 1591602087878.png) ImgOps Google

>>85747
ayak yıkamak yetmez götlerini de yalamalılar

17ab7 No.85795

>>85790
Ya bu beynini siktiklerim nasıl dünyanın en güçlü ülkesinin vatandaşı olabilir ya? Bir beyaz nasıl bir maymunun ayağını yıkar? Bu nasıl bir demoralizasyon? Nasıl bir sübversiyon nasıl bir tüccar beyin yıkamasıdır?

17e23 No.85796

bizimkiler de potansiyel katilllerinin faturalarını ödüyor. siyahların ayağını yıkamak siyahları daha da pervasızlaştıracaktır o kadar

592b5 No.85797

File: 1591621104646-0.png (117.72 KB, 625x313, 625:313, alman-elciliginden-sapkinl….png) ImgOps Google

File: 1591621104646-1.jpg (57.41 KB, 615x297, 205:99, 178104.jpg) ImgOps Google

>>85795
Her ülkenin kendi gavadlari var iste.

Böyle uc duruslar sadece sessiz cogunlugu gicik etmeye ise yariyor.Beyazlar,Asyalilar ve muhafazakar latinolar gidip inadina Trumpa oy basar simdi.
Eger siddet bir daha baslarsa Trump alir secimleri bence.

> Bir beyaz nasıl bir maymunun ayağını yıkar

axxxx bee oglan… neden bu gadar pol yaragini kökledin?
mayolarin hak ettigi yer zencilerin ayaginin altidir…

b9f8c No.85800

100 yıl önce beyazların dünya nüfusuna oranı %30'du. hülasa ekonominin %90'ı adamların kontrolündeydi. şimdi nüfusları dünya geneline oranla %15'lerde ve sürekli azalıyor. ekonomi desen ellerinden kayıp gidiyor. dünyanın en az %60'ı bunlara karşı bilenmiş durumda. ahlaksız puşt beyazları kasvetli bir gelecek bekliyor.

55be9 No.85801

>>85713
üstad için kim diz çökmez ki?

55be9 No.85802

>>85618
sokağa çıkıp ne yapsınlar? o silahlar ve yasalar ailelerini ve kendi yaşam alanlarını korumak için. maymunlar cehennemi'ni fethetmek için değil.

66b85 No.85815

File: 1591637916222-0.png (68.16 KB, 1280x720, 16:9, FT_19.07.11_GenerationsByR….png) ImgOps Google

File: 1591637916222-1.jpg (48.77 KB, 760x507, 760:507, 15501501924.jpg) ImgOps Google

>>85802
Sokaklar boğalara ait. Mayonezlerin tek yapacağı şey ancak internette sarılmakutularında yukarıdaki şizo gibi "maymun" diye sayıklamak.
Trump seçilse ne olacak, "Great white hope" diye addedikleri, tanrılaştırıp resmen taptıkları adamın 4 yılda yaptığı tek şey göçmenlik yasalarını sıkılaştırmak, bir de ICE baskınlarını sıklaştırmak. Hakkında trilyonlarca meme yapılan duvarın sonucu 93 mil demir çit, göçmenler tavşan gibi üremeye devam ediyor, beyazlar yaşlanıyor. Kürtajı kaldırsınlar da zenci nüfusunu o zaman görün. Amerika'nın umudu yahudilere kızını vermiş Trump'a.

af37c No.85824

File: 1591641305330.webm (2.93 MB, 480x854, 240:427, 1591639171157.webm) ImgOps Google

şempanze iq'su ancak bu kadar olur

af37c No.85827

File: 1591641927648-0.jpg (86.09 KB, 960x933, 320:311, 1591454843019.jpg) ImgOps Google

File: 1591641927648-1.jpg (2.28 MB, 2634x1642, 1317:821, 1591455789483.jpg) ImgOps Google

inşallax helak olursunuz beyazlar

e1f04 No.85831

File: 1591643974124.gif (506.78 KB, 200x211, 200:211, 200w.gif) ImgOps Google


e1f04 No.85832

File: 1591646064944.webm (2.37 MB, 480x600, 4:5, 1591643000042.webm) ImgOps Google

demokrat siyasetçiler de diz çökmüş bugün

3fae8 No.85833

>>85832
neresi burası haziranda kar?

b5e59 No.85834

>>85832
axx şu kısacık hayatta alfa olmamak çok kötü

af37c No.85845

File: 1591655310896.mp4 (6.03 MB, 720x720, 1:1, 2UqbPi2pgnZdHeku.mp4) ImgOps Google

aşırı zenci yarra yemenin sonuçları

b5e59 No.85846

>>85845
beyazları ketlerken ilk kahverenkliler gelse ne olcak diycekler, ülkelerinde sayıları çok azalınca son safhalarda >>85055 üstadın dediği söylenecek o zamana hepsi zaten ölsek de bitse şu cringe amk der

c59f9 No.85854

File: 1591659836063.jpg (89.95 KB, 1242x1225, 1242:1225, EZ823J0U0AALUCt.jpg) ImgOps Google

şu fotoğrafın gerçek olma ihtimali nedir anonlar?

e1f04 No.85866

File: 1591660549965.jpg (1.17 MB, 3202x2740, 1601:1370, TRUMP-SPRAY-TAN-EXHIBITION….jpg) ImgOps Google

>>85854
Alison Jackson'ın yaptığı bir çizimmiş anon.

e1f04 No.85868

File: 1591660629746.jpeg (33.79 KB, 600x404, 150:101, images (4).jpeg) ImgOps Google


e1ad6 No.85888

File: 1591662629560.jpg (246.96 KB, 800x600, 4:3, 148225-full.jpg) ImgOps Google

>>85845
>b*yaz olmak genetik mutasyon
>doğal deyiliz hocum
>var olmamamız lazım hocam
en küçükten en büyüğüne bütün canlılar genetik mutasyonla evrimleşir. bunun mantığıyla olaya bakarsak hiçbir canlının var olmaması gerek. yani bu çıkarım baştan sona yanlış, aptalca ve cahilce.
gülme rpsi yapıyor bir de kek dalga geçilecek, gülünecek olan kendisi .d
b*yazlar umrumda değil, kendini b*yaz sanan şizofrenlerden de değilim ama bu beyinsiz sjwlerin hiçbir sik bilmeden, bilüm hacum diye konuşmaları beni kanser ediyor.
bir ara bu salaklar diğer canlılarda eşcinsellik var o zaman eşcinsellik normaldir falan diyordu. aynı mantıkla yamyamlık, çocuk öldürmek, vs. de insanların yapması için gayet normal şeyler.

e1ad6 No.85901

File: 1591665669112-0.jpg (130.01 KB, 960x916, 240:229, racism ket.jpg) ImgOps Google

File: 1591665669112-1.jpg (128.54 KB, 1500x887, 1500:887, kupek ırkları.jpg) ImgOps Google

>>85888
yine karşıma aptal argümanlarından biri çıktı. yarışçılık aptaldır yazan fotodaki köpeklerin ırkları aynı, sadece renkleri farklı kek :D diğer fotoda ise farklı köpek ırkları var. sadece görünümlerine bakarak bile birbirlerine karşı fiziksel olarak üstün olabildiklerini görebiliriz. ki bunun dışında zeka, çeviklik gibi ırk ile alakalı bir ton özellik de var.
yine sjw yine zeka kırıntısı içermeyen çıkarımlar.

4140f No.85926

File: 1591697534921-0.jpg (190.54 KB, 675x1200, 9:16, 1591695612623.jpg) ImgOps Google

File: 1591697534921-1.jpg (136.41 KB, 1024x791, 1024:791, 1591696454491.jpg) ImgOps Google

Beyaz oğlan olsam şu an bu maymun sevicilerine çoktan bir shooting yapmıştım. Nerede o eski delikanlılar.

a36d4 No.85928

>>85926
beyaz adam=düşük testosteron=erkek memesi=soy oğlanı=beta

2169c No.85984

File: 1591720778697.mp4 (4.71 MB, 720x720, 1:1, VPJr8A5qxAZeT5Yb.mp4) ImgOps Google

isveçli oğlan çırılçıplak soyulup kara boğanın ayağını öpüp yalvarıyor, korkudan ağlıyor.

5c334 No.86006

türkiye berkin elvan'la başlatılan olayların intikamını alıyor.

54246 No.86021

>>85984
yetmeeez kara yarrağa tapınıp günah çıkarması gerek yetmeeez

2169c No.86112

File: 1591813162233.mp4 (692.22 KB, 320x376, 40:47, n0sycbc9RRFXmb__.mp4) ImgOps Google

zenciler beyaz kızın zihnini tekmeliyor.

54246 No.86125

File: 1591815600409-0.jpg (441.73 KB, 1758x1637, 1758:1637, 1591810804825.jpg) ImgOps Google

File: 1591815600409-1.jpg (65.09 KB, 750x516, 125:86, 1591814694216.jpg) ImgOps Google

beyaz kızlar zencilere kalkan olmuşlar

a2029 No.86126

>>86125
fırsat bu fırsat karıyı kucaklamış hemen

a0cd3 No.86127

>>86112
Bence erkek kadın olsa mundar etmeden önce tecavüz ederlerdi.

f08dc No.86130

File: 1591816437092.png (795.85 KB, 1280x720, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>86112
sonda hareket deneyecekti orda bitti video

6bf34 No.86132

nereden karalayacak karı bulabilirim?
Instagram'da BLM sayfalarının takipçilerine yazsam sonuç alabilir miyim??
Bu arada birkaç tane sarışın düz amerikalı kız takip ediyorum 300 takipçisi falan olan hepsi BLM savununuyor deli gibi. Bunlardan bir tanesi siyahi erkek arkadaşından şiddet görüp haberlere çıkmış 2016'da kek.

f9f7f No.86137

bu protestolar yüzünden trump piçi bir daha seçilecek şerefsizler ülkesinde.

bc4e7 No.86139

>>86132
13lukle karalaniyor mu

6bf34 No.86141

>>86139
tüm siyahların 20cm olduğunu mu sanıyorsun lol?
blacked.com izlemekten kafan beynin bulanmış. Karının karalamaya niyeti olduktan sonra 13lük de yeter sen merak etme. Maymun suratlı suriyeliler avrupayı 13lük bile olmayan çükleriyle cuck yaptı.

74021 No.86149

>>86137
işin saçma kısmı amerigadaki seçim sonucunun bütün dünyanın anasını gondiklemesi. yoksa bize ne kek

3e06b No.86213

https://twitter.com/MarkDice/status/1270900438158569472
yıktığı heykel maymunun üzerine düşüyor kafatasını patlatıyor 4chanda yakın çekim videolar var twitterda bulamadım şimdi

4140f No.86253

>>86213
yoncalıda da bulamadım, bulan olursa atsın.

d2a39 No.86266

File: 1591881125081.webm (2.27 MB, 960x540, 16:9, monument patrol.webm) ImgOps Google

>>86253
15 saniyemi aldı bulmak. Nasıl bakıyorsunuz anlamıyorum ki.

3e06b No.86272

>>86253
Bu ben değilim sanki ben gibi atmış
>>86266
Evet sabahtan beri onun tiradlarını açıyorlar

4140f No.86282

>>86266
bunu ben de buldum. üsteki anon kafası patlıyor derken gore görüntüleri bekledim.

f9f7f No.86283

orospu çocuğu demokratlar amerika su'yumu cehenneme çeviriyorlar. heykellerimize saldırıyorlar. işid'den HİÇBİR farkları yok.

d2a39 No.86286

>>86282
ulan videoda adamın kafası kabak gibi açılıyor işte daha ne istiyosun.

3e06b No.86291

>>86283
anon bu güney ruhu ne zaman uyanıcak yahu 200 yıl önce ölmüş adamın heykeli bile zenci maymunu gebertiyor bu beyazlar hala bir şey yapmıyor yeter yahu sivil savaş çıksın artık

4140f No.86293

>>86286
kan istiyorum, vahşet istiyorum, shooting istiyorum, happening istiyorum!

57f6f No.86312

>>85617
çocuk bu ne valisi

2169c No.86563

File: 1592019305102.mp4 (24.32 MB, 720x1186, 360:593, l_Payg27C4mG5pIU.mp4) ImgOps Google

beyazların linç ediliş anı.

6661d No.86576

https://www.youtube.com/watch?v=PEoobJEi73E&feature=youtu.be

KARA BOĞA'lar aşşağılık beyaz orospularına ayaklarını öptürüyor

4e36e No.86593

türkolar content üretmiyor diye ağlıyorsunuz da beyaz düşmanlığı 2016 yılında /int/'teki türkoların uğraşları sonucu oluşmuştur. bugün bir zenci bir çinli bir arap beyaz sikiyorsa müsebbibi bizleriz.

beyazlara vurulan her bir fiske chanlardaki türkoların eseridir.

d03d7 No.86594

>>86593
cidden ha

asteriksli yazmayida ( wh*te,k*rd ) her yerde görüyorum
Top kek ve türervleri , mehmet my son,remove x az buz degil ha.

5e633 No.86595

>>86594
aynen brom ayakta tutuyoruz çanları

d9ca1 No.86599

>>86595
türkolar internetin alfaliridir demi anon?

cbaae No.86601

>>86599
üstün türk ırkı kadar göt yakan başka ırk yoktur. türkler belki alfa değildir ama alfanın anasını siker. o kadar net söylüyorum bak. anonim ortamda yalan söyleyecek halim yok.

21251 No.86605

>>86594
Onu da mi kendinize yordunuz deluzyonel turkler? Sobali 2+1 evde oturup hurda telefonu ile mobilibnelik yapan bir grup hamambocegi dunyayi yonettigini saniyor.

4e36e No.86607

>>86605
yoncalıdaki asteriksli yazıların mucidinin türkolar olmadığını ildiriyorsan 2005'li falan olmalısın.

45213 No.86723

>>86607
Sana bin tane * ile sansürlenmiş yeşilyazı ve beyaz-nefret tiradları getiririm. Bir şey biliyormuş gibi konuşma. Daha da derail etmeyin tiradı.

2169c No.86746

File: 1592076705685.jpg (221.86 KB, 1343x978, 1343:978, whiteoid.jpg) ImgOps Google

ingilterede churchill heykelini korumaya giden beyazların hali.

8ca4c No.86747

>>86746
bu bi videodan falan mı altta kuduran beyazları görmek istiyorum

4140f No.86828

File: 1592145318183.webm (1.91 MB, 640x800, 4:5, 1592138922057.webm) ImgOps Google

Bir maymun daha telef olmuş.

8b10f No.86846

>>86563
böyle videolar görünce redneck olup CZ 75 SP-01 u elime alıp pat pat indiresim geliyor hemde oldschool rap sevdiğim için bir yanımda siktir et diyor.

63f5d No.86847

2. dünya savaşında yahudi nüfusu %40 azalmıştı. umarım bu olayların sonunda da beyazların nüfusu %40 azalır. men dakka dukka

1e805 No.86848

>>86847
Hesabına sıçayım daha çok ölen zenci var.

3beba No.86940

File: 1592217629032.webm (2.55 MB, 576x1144, 72:143, lel.webm) ImgOps Google

b*yazlardan daha aşağılık bir ırk var mıdır?

>inb4 t*rkolar

766c5 No.86968

>>86940
keşke öpüşselermiş

63f5d No.86987

>>86940
beyaz olsam intihar ederdim

8dbe9 No.86988

>>86940
var, sıçanlar.

197ae No.86991

>>86988
Sıçan diye bir insan ırkı mı var?

2169c No.87090

File: 1592287299072.mp4 (19.27 MB, 720x1280, 9:16, s04Rtof8bYV87UCD.mp4) ImgOps Google

bu sefer pek zenci yok beyaz solcular çıldırıyor.

https://www.instagram.com/tv/CBepc-3ls6-/

ac1fe No.87110

File: 1592302717795.jpg (61.19 KB, 720x608, 45:38, Screenshot_20200616-131441….jpg) ImgOps Google

Goriller ne yandı be LMAOOO

2169c No.87220

File: 1592337457440.mp4 (10.72 MB, 592x1280, 37:80, KtQWvZuhk9e0G0LD.mp4) ImgOps Google

abanoz oldum.

6661d No.87225

>>87220
Çöpe yolladıkları hatun beyaz olsaydı valyria çeliği olurdum fakat yine kendileri gibi maymun ırkından birini çöpe yollamışlar

2169c No.87301

File: 1592360665457.webm (2.9 MB, 720x1280, 9:16, 1592230214481.webm) ImgOps Google

keşke kurtarıp kadınım yapabilseydim..

2169c No.87311

File: 1592373011661.mp4 (2.53 MB, 640x800, 4:5, 4ctvVFtxZ0Qgz_ll.mp4) ImgOps Google

kara kraldan yumruğu yiyince dokunma n kelimesi diye sayıklıyor.

2169c No.87312

File: 1592373773122.webm (2.61 MB, 1280x720, 16:9, 1592330957888.webm) ImgOps Google

>>87311
ulan bunu diyen zenciymiş beyaz adam özür diliyor.

d7031 No.87506

File: 1592480430668.jpg (124.67 KB, 1200x800, 3:2, TWAwtKBE6jjPOnsBgVMpm6qFbS….jpg) ImgOps Google

Beethoven siyahmış diyorlar.

9ab31 No.87507

>>87506
niga mıdır?

14b3e No.87700

File: 1592547201850.mp4 (3.77 MB, 960x720, 4:3, HB-TxR6UDSPkY9Az.mp4) ImgOps Google

zenciler beyazları arabadan çıkarıp dövüyor beyaz kadın imdat diye bağrıyor.

10bce No.87710

bizim çocuklara 80 darbesini yaptıran ab ve d nihayet ettiğini buluyor. yakında olay bizdeki gibi sağ sol çatışmasına dönerse şaşırmam.

yalnız amerikan bolisi bildiğin robocopa bağlamış vaziyette, ten rengi siyah olana basıyor kurşunu. iki farklı olayda bolis wendys'te oturan kendi halinde bir zenciyi (üstelik taser ile etkisiz hale getirildiği halde) ketlemiş, diğerinde ise aracı çevirme esnasında istop eden silahsız bir zenciyi aracından indirip ketlemişler. kaliforniyada da ağaçlara asılı (intihar süsü verilmiş) zenci cesetleri bulunmuş.

14b3e No.88481

File: 1592766698288.mp4 (13.25 MB, 1280x720, 16:9, Gp_CMxxNZbCwvNXf.mp4) ImgOps Google

Allahu ekber.

91aee No.88482

elin maymununa medeniyet gösterip karnını doyurup altına da nike ayakkabı verirsen böyle olur işte.

8819a No.88485

File: 1592767841254.jpeg (20.57 KB, 739x415, 739:415, images (1).jpeg) ImgOps Google

>>88482
Arınma Gecesi when

91d78 No.88555

>>88481
ülkenin tam anlamı ile ırzı cima edilmiş. amerikalı redneckler ne düşünüyor acaba? onlar adına hislenmek beni gay yapar mı?

0ed98 No.88560

File: 1592784294010.jpg (100.36 KB, 670x448, 335:224, 456456645.jpg) ImgOps Google

>>88481
etme bulma dünyası.. gün gelecek kaddafiye yapılan gibi amerikan başkanı ve senatörlerinin sokaklarda tekmelenerek, taşlanarak öldürülüşlerini izleyeceğiz, saddamın çukurdan çıkarılışı gibi trump'ı bunker'dan çıkartacaklar..

ad1c2 No.88562

File: 1592784650363.webm (3.36 MB, 1280x720, 16:9, d7e09a8183166f224ecc399c6….webm) ImgOps Google

>>88485
helter skelter when

d9a7d No.88581

https://www.twitter.com/cuneytteginmd/status/1266954323352866818

bok tenli bir ortadoğu böceği "beni beyaz olarak görmüyorlar" diye ağlamış

14b3e No.88601

File: 1592827177793.jpg (63.07 KB, 700x618, 350:309, albüm.jpg) ImgOps Google

almancılar alfa oldu alfa. umarım alaman orospulara diz çöktürme videoları çıkar.

https://www.youtube.com/watch?v=XwMUiPBQxG0

14b3e No.88730

File: 1592850551540.mp4 (1.35 MB, 198x360, 11:20, hK9yHJt2GBQQMItO.mp4) ImgOps Google

tirad autosage limitine geldi galiba.

son.

480bd No.88942

File: 1592931180516.mp4 (573.26 KB, 636x380, 159:95, 636x382_MP4_60882827264204….mp4) ImgOps Google


d9c71 No.92117

>>87110

Bu grafik sanki böyle değildi?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]