[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1590184411070.mp4 (2.53 MB, 848x480, 53:30, Nj576Eu_4mLh91lC.mp4) ImgOps Google

a4fe8 No.83172

tiranın birlikte olduğu derin güçler ve kolluk kuvvetleri adama nasıl işkence ettiyse adam tırlatmış gibi.

f54da No.83173

File: 1590184551829.jpg (69.23 KB, 900x500, 9:5, diyanet-yolu-acti-mezarci-….jpg) ImgOps Google

yeni bir vaka. bunu niye apoya yapmıyorlar onun da böyle sayıklamasını görmeyi isterdim.

a4fe8 No.83175

File: 1590184884082.png (378.58 KB, 574x539, 82:77, 561844141674.PNG) ImgOps Google

tekrar hortlayan faili meçhuller, işkenceler, alı koymalar, mafyalar, artan militarist ve milliyetçi söylemler, yolsuzluklar, inkarcılık ve halı altına süpürme, rüşvet, silah ve uyuşturucu ticareti, basına sansür

hepsini dış istihbarat güçleri raporluyor. günü gelince düştüğünüz hale herkes gülecek.
>>83173
apo derin devletin adamı. kendi adamlarına neden böyle bişey yapsınlar?

f54da No.83176

>>83175
kendi adamlarını niçin hapiste çürütüyorlar ama deli etmiyorlar?

dediğin şeylerin artması da benim için sorun değil kime yapıldığı önemli. düştüğünüz derken? sen kimsin biz kimiz?

bf3de No.83224

>>83176
Bu
Kürtlere fetöcülere ve diğerlerine ne yapıldığı kimsenin sikinde değil bunlar zaten Türk milletinin bir parçası değil neden umrumuzda olsun
Yabancı istihbarat reisin daşşak damarlarını da iyi belgelesin ilerde yaparken lazım olur lol :DDD

9db8b No.83321

>>83173
Apo’ya Türk devletinin elini dahi sürebileceğini mi sanıyorsun sen? En azılı ırkçı partinin lideri bile sike sike idamı kaldırmak için mecliste oy verdi. Kırmızı hapınızı da vereyim İmralı Türk toprağı değildir. Apo’yu alıp oraya koydular krallar gibi yaşıyor. Hatta içerdeyken Rojava Devrimi gibi bir projeyi bile tasarlayıp pratiğe döktü. Apo ve PKK ağır taştır

c7354 No.83327

Bu adam hep boyleydi

f54da No.83347

File: 1590266946842.jpg (208.96 KB, 720x960, 3:4, apo_kült.jpg) ImgOps Google

>>83321
evet bu daha olası bence. devletin adamı diyip kendimizi avutuyoruz apoya dokunamıyor devlet.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]