[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1590172207680.jpg (64.29 KB, 992x723, 992:723, c2eu2gqeqrx31.jpg) ImgOps Google

14610 No.83139

pornodan nefret ediyorum anonlar. beyin kimyam, psikolojim, dünyayı algılayışım porno yüzünden mahvoldu. hayatta zamanımı ve enerjimi en çok porno çaldı, normal ya da normale yakın bir hayattan alıkoydu, depresyona soktu. bir daha porno izlemek istemiyorum.

8c8e3 No.83156

File: 1590178207967.png (3.77 MB, 3465x2896, 3465:2896, 1581594714873.png) ImgOps Google

İzleme anon.

Nofapten aldığım verimi hayatımda hiçbir şeyden almadım. Nofap en etkili yanı dünyaya ve bağımlılıklara bakış açını değiştiriyor olması.

Görsel de hediyem olsun. Hayatını düzene sokman dileğiyle.

d8d8f No.83161

File: 1590179237858.jpg (45.61 KB, 740x418, 370:209, Özden Aydın vücut geliştir….jpg) ImgOps Google

>>83156
peki cinsel aktivitemiz yok ise ne yapacağız, edinemiyorsak?

taciz, tecavüze mi yeltenelim?

şunu şunu diyeceksin, nofap diyip bırakmayacaksın.

5c80a No.83165

>>83161
Sabah aksam pornoya maruz kal gunde 50 kere 31 cek demiyorum ama bu nofapcilikde asiriligin ayri bir ucu.
31 cekmek dogaldir porno bagimliligini azalt ama salak gibi nofapcilere ozenme

bfcc9 No.83170

File: 1590183977704.png (4.19 MB, 3465x2896, 3465:2896, ne yap.png) ImgOps Google


8c8e3 No.83174

File: 1590184666892.png (3.77 MB, 3465x2896, 3465:2896, son.png) ImgOps Google

>>83170

karantina sebebiyle beslenmem ve sporum sıçıp batırmış durumda yoksa bunlar da 5

1550c No.83257

File: 1590238656878.png (4.73 MB, 3465x2896, 3465:2896, 1590178207967.png) ImgOps Google

>>83156
bu da benimki anon

64234 No.83265

File: 1590242690644.png (6.04 MB, 3465x2896, 3465:2896, ClipboardImage.png) ImgOps Google


925b1 No.83405

>>83156
Anon pornoyu bıraktıktan sonra ne kadar süre içinde değiştiğini ve bir etkisi olduğunu fark ettin?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]