[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1585115382817.jpg (56.61 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

1626a No.75291

uyanıp bilgisayar karşısına geçiyoruz. uyumadan önce bilgisayarı kapatıp yatakta telefonla ilgileniyoruz. eskiden boktan telefonum vardı o kısmı pek yapmıyordum. çok şükür artık onu da yapabiliyorum. günün sonuna doğru aklıma fikirler geliyor ve bir şeyler yapma isteği. bu bir şeyler gerçekleştirme hissi beraberinde uyumak istememeyi getiriyor. eskiden uykuyla mücadele ettiğim çok oldu günlerin gecelerin her şeyin birbirine girdiği 24 saat uyumayıp 15 saat uyuduğum vs. bunun bir şeye derman olmadığını hepimiz biliyoruz. o yüzden artık mücadele de etmiyorum kapat yatağa gir radyo dinle bir şeyler izlerken uyuya kal. uyanınca her şey sil baştan. uyumadan önceki kendini gerçekleştirme hissi sıfırlanıyor. bu kendini gerçekleştirmenin yolu da bir şeylere teslim olmaktan geçiyor gibi geliyor.

0e9d1 No.75294

>>75291
>>bu bir şeyler gerçekleştirme hissi beraberinde uyumak istememeyi getiriyor.

“Sorun mavi ışığın mavi olmasında değil, mavi ışığa gece maruz kalmamızda. Gece ışığa maruz kalmamamız gerekiyor normalde veya maruz kaldığımız ışığın daha yumuşak, sarı tonlarda olması gerekiyor ancak yine de bunun süresinin çok uzun olmaması gerekli. Mavi ışığa gece maruz kaldığımızda vücut saatimiz ve uyku dengemiz bozuluyor. Melatonin hormonunda karışıklıklar ortaya çıkarak, sentezlenmemeye başlıyor. Bu durum da uykumuzun hem kalitesini hem süresini hem de derinliğini etkiliyor.”

1c6a0 No.75303

yalnız değilmişim. sadece bunu yazmak istedim. daha uzun yazardım ama bıktım artık yazı yazmak bile bunaltıyor.

ad1bb No.75331

File: 1585166705549.mp4 (2.34 MB, 1280x720, 16:9, videoplayback_5.mp4) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]