[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1585084481549.png (688.83 KB, 860x807, 860:807, 262-2626940_happy-merchant….png) ImgOps Google

285bc No.75255

üstünyarış neet'im. işim gücüm yok. hesapta 5 bin lira var. 25 daha koyarsam sen ne ayaksın deyip hesabı bloke ederler mi?

99a2f No.75259

hiçbirşey olmaz.

6dd55 No.75312

ederlerse "kenarda vardı, ben de bu çok güvendiğim, en iyi hizmeti veren bankanızda dursun diye düşündüm" dersin. yıkama yağlama çek.

d2e01 No.75314

>>75312
banka değil de hazine yapıyor galiba. masak diye bir şey.

https://eksisozluk.com/entry/84108628[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]