[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1585080512518.png (93.32 KB, 645x729, 215:243, 4c9.png) ImgOps Google

25c43 No.75246

Alışverişi nasıl yapıyorsunuz? 60 70ltlik kamp çantası almayı düşünüyorum hem lazım oluyor hem de markete giderken içine aldıklarımı koyarım, poşete tücülmem diyorum, nasıl fikir, her gitmeye 50kuruş poşete tücülmekten iyidir. Hem motorla gidip geldiğim için kolay olur

4ee63 No.75247

>Alışverişi nasıl yapıyorsunuz?
parayla

f9053 No.75254

File: 1585084005709.jpeg (36.97 KB, 554x554, 1:1, 48F1EF2D-CA9D-44B3-ADE0-7….jpeg) ImgOps Google

happy center. işten dönüyorsam marketten poşet alıyorum. evden gidiyorsam görseldeki gibi bez çantayla gidiyorum.

002ee No.75256

File: 1585084645307.jpg (81.86 KB, 800x800, 1:1, toptan-katlanabilir-canta-….jpg) ImgOps Google

>>75254
bunları katlayıp cebe koyamazsın

2a33d No.75258

60-70 tl ye nerde kamp çantası var decathlondaki ürünler bile 270.

002ee No.75261

File: 1585087626131.png (138.79 KB, 1166x406, 583:203, ClipboardImage.png) ImgOps Google


2a33d No.75263

>>75261
bunlar kamp çantası değil. sen şu coronavirus berber ve kafe dışında bir yeri etkilemiyor diyen beyinsiz misin yoksa? bu kadar aptal bir adam o olabilir çünkü.

667e3 No.75311

>>75256
montumun cebi büyük. yazın da elimde taşıyorum. zor bir iş değil elde taşımak.

d1bc9 No.75313

>>75258
litre lan litre tl değil

b826f No.75316

File: 1585159146317.jpg (22.91 KB, 800x533, 800:533, portrait-funny-asian-man-l….jpg) ImgOps Google

>>75263
>>75313
>bu kadar aptal bir adam o olabilir çünkü
işte ben buna gülerim

accb0 No.75326

>>75246
Anon benim dedim poşet parası değil eve aldıklarımı taşımak tam bi' zulüm o yüzden çanta benim de aklımdan geçmiyor değil.
Şimdilik 4-5 tl fark verip migros sanalmarket'ten alıyorum. onlarda kasa ve el arabası ile taşıyor, insanlık dışı durum yok.

dff9e No.75366

>>75246

avmye pazar arabası ile girip alışverişimi yapıyorum anon[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]